Begeleiden vertrouwenscommissie

Bestman · Bestuur & Management begeleidt het gehele benoemingstraject: vanaf het opstellen van een breed gedragen profielschets (met of zonder inbreng van de bevolking), de voorbereiding van de commissie op het voeren van de selectiegesprekken, tot en met advies over de besluitvormingprocedure ten aanzien van de voor te dragen kandidaten.

Ook staan wij u als raad terzijde in uw voorbereiding op de tussentijdse voortgangsgesprekken met uw burgemeester.

Aan het eind van de termijn kunnen wij u begeleiden bij de procedure rondom herbenoeming.

Top