Voorzitter Landelijke bezwarencommissie Fuwa PO, VO en MBO

Introductie

Stichting Onderwijsgeschillen

Voor de Landelijke Bezwarencommissie functiewaardering PO, VO en MBO zijn wij op zoek naar een voorzitter.

Over Onderwijsgeschillen
De missie van Onderwijsgeschillen is om:
∙ onafhankelijke en deskundige geschillenbehandeling te bieden aan het gehele onderwijs, en
∙ te fungeren als expertisecentrum voor geschilbeslechting in het onderwijs.

Onderwijsgeschillen organiseert professionele geschillenbehandeling voor het onderwijs. We houden hiervoor onafhankelijke commissies in stand. Deze commissies behandelen op verzoek van de rechtzoekende medewerker, student, ouder of medezeggenschapsraad de diverse klachten, beroepen, bezwaren en verzoeken die kunnen ontstaan in het onderwijs. Bij Onderwijsgeschillen zijn ongeveer 25 mensen in dienst die zorgen voor de juridische en secretariële ondersteuning van de commissies en het beheer en de kwaliteit van de eigen organisatie.

De commissies van Onderwijsgeschillen zijn ingesteld op basis van wetgeving, cao en individuele afspraken met onderwijsinstellingen. De commissies worden alle bemenst met externe onafhankelijke leden vanuit bepaalde beroepsgroepen: vanuit de rechterlijke macht en andere juridische beroepen en vanuit bestuurlijke kant, de pedagogiek, onderwijskunde en gezondheidszorg.

Onderwijsgeschillen zet zich in voor laagdrempelige en professionele rechtsbescherming. Onderwijsgeschillen staat open voor iedereen waarbij het uitgangspunt is dat alle medewerkers unieke talenten hebben. Deze lijn van inclusie willen we ook graag doorzetten binnen onze commissies.

Onderwijsgeschillen heeft een eigen Expertisecentrum dat gericht is op kennisdeling en het verkrijgen en ontwikkelen van kennis op het gebied van rechtsbescherming in het onderwijs. Het centrum is gericht op de verbetering van de kwaliteit van de geschillenregelingen in het onderwijs, zowel op het gebied van wet- en regelgeving als van de praktijk van de geschillencommissies en draagt via versterking van de kennis- en informatiefunctie ook bij aan versterking van positie en reputatie van Onderwijsgeschillen.

(meer…)

Directeur Recreatie Midden-Nederland

Introductie

Procedure succesvol afgerond

(meer…)