Faculteitsdirecteur TLS

Introductie

Tilburg University

(1,0 FTE, 40 uur per week)

Functieomschrijving
De directeur staat de decaan bij in de uitoefening van diens taken. De faculteitsdirecteur is belast met de voorbereiding en de uitvoering van het beleid van de faculteit. De faculteitsdirecteur is lid van het faculteitsbestuur, met een bijzondere verantwoordelijkheid voor de bestuurlijke planning en de bedrijfsvoering (HR, financiën en faciliteiten) ten behoeve van de universitaire kerntaken op het terrein van onderwijs, onderzoek, acquisitie en maatschappelijke inzet. De directeur onderhoudt contacten met de wetenschappers, in het bijzonder de departementsvoorzitters.

De faculteitsdirecteur participeert in het universitair overleg van directeuren en vervult taken ten dienste van Tilburg University als geheel, telkens in nauw overleg met de decaan.

De faculteitsdirecteur is ook verantwoordelijk voor de afstemming met de ondersteunende divisies van de universiteit over de dienstverlening aan het onderwijs, onderzoek en organisatie van de faculteit. De directeur stuurt de medewerkers functioneel aan die binnen de faculteit ondersteunen op terreinen zoals HR, financiën, onderwijsorganisatie en onderzoeksontwikkeling, huisvesting, marketing en communicatie, ICT, en de secretariaten.

(meer…)

Faculteitsdirecteur TLS – Tilburg

Introductie

Tilburg University   (1,0 FTE, 40 uur per week) Functieomschrijving De directeur staat de decaan bij in de uitoefening van diens taken. De faculteitsdirecteur is belast met de voorbereiding en de uitvoering van het beleid van de faculteit. De faculteitsdirecteur is lid van het faculteitsbestuur, met een bijzondere verantwoordelijkheid voor de bestuurlijke planning en de bedrijfsvoering (HR, financiën en faciliteiten) ten behoeve van de universitaire kerntaken op het terrein van onderwijs, onderzoek, acquisitie en maatschappelijke inzet. De directeur onderhoudt contacten met de wetenschappers, in het bijzonder de departementsvoorzitters. De faculteitsdirecteur participeert in het universitair overleg van directeuren en vervult taken ten dienste van Tilburg University als geheel, telkens in nauw overleg met de decaan. De faculteitsdirecteur is ook verantwoordelijk voor de afstemming met de ondersteunende divisies van de universiteit over de dienstverlening aan het onderwijs, onderzoek en organisatie van de faculteit. De directeur stuurt de medewerkers functioneel aan die binnen de faculteit ondersteunen op terreinen zoals HR, financiën, onderwijsorganisatie en onderzoeksontwikkeling, huisvesting, marketing en communicatie, ICT, en de secretariaten.
(meer…)

Faculteitsdirecteur TiSEM

Introductie

Tilburg University zoekt voor de Tilburg School of Economics and Management (TiSEM) een faculteitsdirecteur.

(meer…)