Afdelingshoofd Bedrijfsvoering

Introductie

Gemeente Mook en Middelaar

Gemeente Mook en Middelaar is de op acht na kleinste gemeente, maar ook één van de mooiste gemeentes van Nederland. Gelegen aan de Maas, met prachtige natuurgebieden, een grote vraag naar woningen en een interessante ligging in het topje van Limburg nabij Nijmegen (Gelderland). Onze gemeente staat voor vele interessante uitdagingen!

Gemeente Mook en Middelaar is weliswaar klein, de ambities zijn daarentegen groot! Het leven, wonen en werken is er goed en samen met de inwoners en ondernemers werken bestuur en medewerkers er hard aan dit te behouden. De kleine schaal zorgt voor een grote onderlinge betrokkenheid, korte lijnen met het bestuur en veel afwisseling in het werk. Een belangrijke ambitie voor de gemeente is het behoud van haar zelfstandigheid. Voor de toekomstbestendigheid van de gemeente ligt de focus op randvoorwaarden als bestuurskracht, de basis op orde houden, waaronder gezonde financiën, regionale samenwerking en strategisch personeelsbeleid.

De organisatie van de gemeente bestaat vanaf 1 juli 2022 uit drie afdelingen: Bedrijfsvoering, Sociaal en Ruimte. Tot de afdeling Bedrijfsvoering behoren de volgende teams: Financiën, Juridische Zaken, P&O, Voorlichting & communicatie, Openbare orde en veiligheid, Bestuurszaken, Informatie en Ondersteuning en Documentaire Informatievoorziening (afgerond 27 fte).

(meer…)