Griffier ad interim

Introductie

Gemeente De Ronde Venen

• Per 1 januari 2022 • 28-32 uur per week • Voor een periode van max 6 maanden •


Aanleiding en achtergrond
De gemeenteraad van De Ronde Venen bestaat uit 27 personen en vergadert frequent in het gemeentehuis te Mijdrecht. Voor de raad is een onafhankelijke griffie werkzaam.

De griffie is sterk in ontwikkeling en bestaat uit 4 personen: de raadsgriffier, 1 plaatsvervangend griffier en 2 griffiemedewerkers.

Per 1 januari 2022 gaat de huidige griffier met vervroegd pensioen. Voordat de nieuwe griffier wordt benoemd is besloten dat een interim griffier de griffie helpt in de doorontwikkeling die nodig is om de griffie rijp te maken voor de nieuwe positie die de raad van de griffie verlangt. Deze nieuwe positie van de griffie is vastgelegd in de door de raad vastgestelde visie op de griffie (zie bijlage).

(meer…)