Afdelingsmanager Informatievoorziening

Introductie

Gemeente Haarlem en gemeente Zandvoort


Inleiding
Wij zoeken een afdelingsmanager Informatievoorziening voor Haarlem en Zandvoort. Een stevige partner en adviseur van de directie op technisch en IV gebied en een verbindende manager binnen de organisatie. Een afdelingsmanager die met visie, inhoudelijke bevlogenheid, kennis van ICT en IV, lef en een naar buiten gerichte blik sturing geeft aan de uitdagende opgaven op het gebied van informatievoorziening. Want in bijna al het werk voor de stad en het dorp is een digitale of automatiseringscomponent aanwezig. De afdeling Informatievoorziening ondersteunt de organisatie hierbij in haar primaire processen.

Achtergrondinformatie Haarlem en Zandvoort
Sinds 1 januari 2018 werkt één enthousiaste ambtelijke organisatie van circa 1.500 werknemers voor Haarlem en Zandvoort. De organisatie werkt in formele zin onder bestuurlijke verantwoordelijkheid van het college van Haarlem; ambtenaren zijn in dienst van de gemeente Haarlem. Zij werken voor de burgers en ondernemers in de stad en het dorp. Om aan de maatschappelijke opgaven te kunnen blijven voldoen is de digitale transformatie gestart. Een aanzienlijke opgave waar Haarlem en Zandvoort middenin zitten.

De organisatie bestaat uit een lijnorganisatie van vierentwintig afdelingen en een directieteam. Opgavegericht samenwerken en integrale advisering aan twee besturen zijn organisatiethema’s waar continu aan gewerkt wordt. De organisatie is in ontwikkeling, waarbij de organisatiewaarden Open, Betrokken en Gedreven de aandrijving zijn voor de organisatievisie. Van afdelingsmanagers wordt een belangrijke bijdrage verwacht aan de organisatieontwikkeling.

Afdeling Informatievoorziening
De afdeling Informatievoorziening draagt zorg voor de informatievoorziening, het informatiebeheer, de technische infrastructuur, software development en innovatie. De afdeling is een belangrijke aanjager van het streven om als organisatie een hoger volwassenheidsniveau te bereiken op het gebied van procesmatig werken en de digitale transformatie.

In 2019 zijn de structuur en aansturing van de afdeling wezenlijk gewijzigd. De afdeling werkt in de vorm van een platte netwerkorganisatie, procesgericht en in verschillende teams. Door middel van (agile) proces- en opgavegericht werken ligt de focus op het creëren van klantwaarde. De afdeling IV is verantwoordelijk en draagt zorg voor:
• de continuïteit van de basisinformatie-infrastructuur van de gemeente Haarlem en Zandvoort;
• security en informatieveiligheid;
• ontwikkelen, uitdragen en borgen van de architectuur kaders;
• uitgifte, inname en reparatie van mobiele devices;
• dienstverlening naar de interne klant (servicedesk IV);
• ondersteuning en instandhouding van het digitale informatiebeheer in afstemming met o.a. de archiefinspectie;
• verkennend onderzoeken van en experimenteren met nieuwe ontwikkelingen o.b.v. o.a. design thinking.

(meer…)

Afdelingsmanager Informatievoorziening

Introductie

Gemeente Haarlem en gemeente Zandvoort


Inleiding
Wij zoeken een afdelingsmanager Informatievoorziening voor Haarlem en Zandvoort. Een stevige partner en adviseur van de directie op technisch en IV gebied en een verbindende manager binnen de organisatie. Een afdelingsmanager die met visie, inhoudelijke bevlogenheid, kennis van ICT en IV, lef en een naar buiten gerichte blik sturing geeft aan de uitdagende opgaven op het gebied van informatievoorziening. Want in bijna al het werk voor de stad en het dorp is een digitale of automatiseringscomponent aanwezig. De afdeling Informatievoorziening ondersteunt de organisatie hierbij in haar primaire processen.

Achtergrondinformatie Haarlem en Zandvoort
Sinds 1 januari 2018 werkt één enthousiaste ambtelijke organisatie van circa 1.500 werknemers voor Haarlem en Zandvoort. De organisatie werkt in formele zin onder bestuurlijke verantwoordelijkheid van het college van Haarlem; ambtenaren zijn in dienst van de gemeente Haarlem. Zij werken voor de burgers en ondernemers in de stad en het dorp. Om aan de maatschappelijke opgaven te kunnen blijven voldoen is de digitale transformatie gestart. Een aanzienlijke opgave waar Haarlem en Zandvoort middenin zitten.

De organisatie bestaat uit een lijnorganisatie van vierentwintig afdelingen en een directieteam. Opgavegericht samenwerken en integrale advisering aan twee besturen zijn organisatiethema’s waar continu aan gewerkt wordt. De organisatie is in ontwikkeling, waarbij de organisatiewaarden Open, Betrokken en Gedreven de aandrijving zijn voor de organisatievisie. Van afdelingsmanagers wordt een belangrijke bijdrage verwacht aan de organisatieontwikkeling.

Afdeling Informatievoorziening
De afdeling Informatievoorziening draagt zorg voor de informatievoorziening, het informatiebeheer, de technische infrastructuur, software development en innovatie. De afdeling is een belangrijke aanjager van het streven om als organisatie een hoger volwassenheidsniveau te bereiken op het gebied van procesmatig werken en de digitale transformatie.

In 2019 zijn de structuur en aansturing van de afdeling wezenlijk gewijzigd. De afdeling werkt in de vorm van een platte netwerkorganisatie, procesgericht en in verschillende teams. Door middel van (agile) proces- en opgavegericht werken ligt de focus op het creëren van klantwaarde. De afdeling IV is verantwoordelijk en draagt zorg voor:
• de continuïteit van de basisinformatie-infrastructuur van de gemeente Haarlem en Zandvoort;
• security en informatieveiligheid;
• ontwikkelen, uitdragen en borgen van de architectuur kaders;
• uitgifte, inname en reparatie van mobiele devices;
• dienstverlening naar de interne klant (servicedesk IV);
• ondersteuning en instandhouding van het digitale informatiebeheer in afstemming met o.a. de archiefinspectie;
• verkennend onderzoeken van en experimenteren met nieuwe ontwikkelingen o.b.v. o.a. design thinking.

(meer…)

Griffier

Introductie

Gevraagd:
Een stevige griffier:
– die met verve opkomt voor de belangen van de raad;
– die investeert in verbeterde informatievoorziening vanuit college/ambtelijke organisatie;
– die draagvlak organiseert voor gepaste verbeteringen in de werkzaamheden van de raad;
– die staat voor haar/zijn medewerkers.

– waar ‘hij/hem/zijn’ staat kan ook ‘zij/haar’ gelezen worden –

(meer…)