Plaatsvervangend griffier / Senior raadsadviseur

Introductie

Gemeente Eindhoven

Eindhoven
Eindhoven is een stad van internationale ontwikkeling en innovatie.
Brainport Eindhoven is een innovatief ecosysteem in Zuidoost-Brabant. Een wereldspeler die barst van de kennis, creativiteit en kunde. En van de energie. Met een sterke hightech maakindustrie, een bijzondere design sector en een uniek samenwerkingsmodel tussen overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen. De kennisintensieve maakindustrie van Brainport Eindhoven is essentieel voor de internationale concurrentiepositie van Nederland. Het vertegenwoordigt een grote economische waarde en draagt bij aan oplossingen voor wereldwijde maatschappelijke vraagstukken. Op tal van terreinen zetten Rijk en regio al samen in op versterking van de economische kracht van deze regio.

In Brainport Eindhoven werken de 21 gemeenten samen die ook samen de Metropoolregio Eindhoven vormen. Eindhoven is daarin de centrumstad. Een stad met grote potentie en het centrum van de belangrijkste economische regio van het land, naast de mainports Airport Schiphol en Haven Rotterdam.

Eindhoven, nu qua inwonertal de 5e stad van het land, groeit van 230.000 naar 300.000 inwoners.
In Eindhoven vind je studenten en kenniswerkers van over de hele wereld. Het zorgt voor een culturele broedplaats waar kennisdeling voorop staat en hightech en design hand in hand gaan met een aangename, dynamische leefomgeving en een bloeiende internationale gemeenschap.

Eindhoven is ook een stad met grote strategische opgaven en uitdagingen op het gebied van bijvoorbeeld wonen, infrastructuur, klimaat, energie en het mee laten doen van alle inwoners (Brede Welvaart). Aan die uitdagingen wordt gewerkt door de gemeente, de maatschappelijke partners, het bedrijfsleven, de kennisinstellingen en, niet in de laatste plaats, door de gemeenteraad.

De Eindhovense gemeenteraad bestaat uit 45 leden. De raad telt op dit moment 13 fracties.
De coalitie bestaat uit de fracties VVD, GroenLinks, PvdA en CDA.
Het college bestaat momenteel naast de burgemeester uit zes wethouders.

We zijn op zoek naar een plaatsvervangend griffier/senior raadsadviseur die in dit dynamische speelveld een belangrijke rol wil en kan spelen. Iemand die strategisch en creatief kan denken en wil opereren met de energie die bij Brainport Eindhoven past.

(meer…)

Griffier

Introductie

Gemeente Eindhoven

Eindhoven
Eindhoven is een stad van internationale ontwikkeling en innovatie.
Brainport Eindhoven is een innovatief ecosysteem in Zuidoost-Brabant. Een wereldspeler die barst van de kennis, creativiteit en kunde. En van de energie. Met een sterke hightech maakindustrie, een bijzondere design sector en een uniek samenwerkingsmodel tussen overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen. De kennisintensieve maakindustrie van Brainport Eindhoven is essentieel voor de internationale concurrentiepositie van Nederland. Het vertegenwoordigt een grote economische waarde en draagt bij aan oplossingen voor wereldwijde maatschappelijke vraagstukken. Op tal van terreinen zetten Rijk en regio al samen in op versterking van de economische kracht van deze regio.

In Brainport Eindhoven werken de 21 gemeenten samen die ook samen de Metropoolregio Eindhoven vormen. Eindhoven is daarin de centrumstad. Een stad met grote potentie en het centrum van de belangrijkste economische regio van het land, naast de mainports Airport Schiphol en Haven Rotterdam.

Eindhoven, nu qua inwonertal de 5e stad van het land, groeit van 230.000 naar 300.000 inwoners.
In Eindhoven vind je studenten en kenniswerkers van over de hele wereld. Het zorgt voor een culturele broedplaats waar kennisdeling voorop staat en hightech en design hand in hand gaan met een aangename, dynamische leefomgeving en een bloeiende internationale gemeenschap.

Eindhoven is ook een stad met grote strategische opgaven en uitdagingen op het gebied van bijvoorbeeld wonen, infrastructuur, klimaat, energie en het mee laten doen van alle inwoners (Brede Welvaart). Aan die uitdagingen wordt gewerkt door de gemeente, de maatschappelijke partners, het bedrijfsleven, de kennisinstellingen en, niet in de laatste plaats, door de gemeenteraad.

De Eindhovense gemeenteraad bestaat uit 45 leden. De raad telt op dit moment 13 fracties.
De coalitie bestaat uit de fracties VVD, GroenLinks, PvdA en CDA.
Het college bestaat momenteel naast de burgemeester uit zes wethouders.

We zijn op zoek naar een griffier die in dit dynamische speelveld een belangrijke rol wil en kan spelen. Iemand die strategisch en creatief kan denken en wil opereren met de energie die bij Brainport Eindhoven past.

(meer…)