Kwartiermaker/(Beoogd) gemeentesecretaris

Introductie

Gemeente Voorne aan Zee i.o.

‘Ben jij die energieke en inspirerende kwartiermaker die meebouwt aan onze nieuwe gemeente?’
‘Voorne aan Zee i.o. zoekt een doortastende en samenwerkingsgerichte kwartiermaker/(beoogd) gemeentesecretaris die past bij ons karakter: divers en authentiek!’

Voorne aan Zee i.o.
Per 1 januari 2023 ontstaat de nieuwe gemeente Voorne aan Zee.De huidige gemeenten Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne gaan dan samen en vormen een nieuwe gemeente, die bruist van ambitie en energie!
Voorne aan Zee wil een benaderbare, betrouwbare en transparante partner zijn. In de samenwerking met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties staan verbinding, vertrouwen en gelijkwaardigheid centraal. Met de schaalsprong naar een gemeente met circa 72.000 inwoners richten wij ons op nabijheid van bestuur in de dorpen en wijken en een ‘rode-loper-aanpak’ in de ambtelijke organisatie voor maatschappelijke en ondernemersinitiatieven. Er is aandacht voor diversiteit van de verschillende dorpen en wijken en voor de inzet van inwoners gericht op de leefbaarheid van hun omgeving. Met een goede dienstverlening spelen wij actief in op behoeften en leveren wij waar mogelijk maatwerk.

Het betreft een vrijwillige fusie, waar de drie gemeenteraden unaniem voor hebben gekozen. Voorne aan Zee telt circa 72.000 inwoners en is gelegen in de Zuid-Hollandse delta, in de nabijheid van de Rotterdamse haven. Het is een prachtige gemeente, vol natuur en water, met een rijke historie en met zowel kleinschalige dorpen en kernen als stedelijk gebied. Een gemeente met een gemoedelijke sfeer in de dorpen, kernen en woonwijken, met eigentijdse stadse voorzieningen en stedelijke vraagstukken. Al heel lang komen mensen hier wonen en recreëren vanwege de veelzijdige en fijne leefomgeving. De unieke kenmerken die Voorne aan Zee zo aantrekkelijk maken willen we graag behouden en versterken.

Het behoud van het eigen karakter en het behartigen van de Voornse belangen vraagt om een sterke gemeente. De fusie draagt bij aan meer bestuurskracht, een grotere sterke organisatie en een financieel gezonde gemeente. Daarnaast is Voorne aan Zee een stevige partner in de regio en werkt nauw samen met bijvoorbeeld de gemeente Nissewaard, de regio Zuid-Hollandse Delta, Metropoolregio Rotterdam Den Haag en de provincie. Een gemeente die zelfbewust samenwerkt met de regio om ambities en verantwoordelijkheden van Voorne aan Zee waar te maken. Want samen staan we sterker.

De toekomstvisie, die tot stand is gekomen in een intensief en participatief proces, schetst een beeld van de gemeente die wij in 2030 willen zijn. Het is een uitnodiging aan iedereen die in deze gemeente woont of werkt om daaraan mee te werken. En mee te bouwen. Want alleen door vertrouwen, samenwerking en daadkracht kunnen we dit toekomstbeeld realiseren. Vanuit onze kracht werken we opgavegericht samen met onze partners, binnen en buiten de gemeente. Deze manier van werken overstijgt de grenzen van vakgebieden en bestuurslagen.

De toekomstvisie biedt kaders en koers voor de nieuwe gemeente. In de aanpak van de grote maatschappelijke veranderingen focust Voorne aan Zee zich op:
∙ Landschap centraal;
∙ Vitale en sociale dorpen en wijken;
∙ Werken en ondernemen stimuleren en ondersteunen;
∙ Samen duurzaam.

(meer…)