Gemeentesecretaris/Algemeen directeur

Introductie

Wie ben jij?
Brede blik, verbinding en resultaatgerichtheid. Deze competenties zijn jou op het lijf geschreven.

Als gemeentesecretaris van de gemeente Alkmaar ben je eerste adviseur en strategisch sparringpartner van de collegeleden en draag je zorg voor de realisatie van het coalitieakkoord.

Als algemeen directeur geef je samen met de andere leden van de directie leiding aan de managers en medewerkers van ‘Team Alkmaar’. Gezamenlijk geef je vorm aan de doorontwikkeling van de organisatie, met als speerpunten: ‘resultaatgericht werken’ en ‘eigen verantwoordelijkheid’.

Andere belangrijke aandachtspunten zijn het flexibeler inspelen op ontwikkelingen in de samenleving en het versterken van de integraliteit.

(meer…)