Lid RvT/RvC – Profiel Monumenten

Introductie

Den Helder

Stichting Erfgoed Den Helder/Willemsoord BV
Den Helder is rijk aan cultureel erfgoed. Fort Kijkduin, Fort Westoever, de bunkers, het Atlantikwall Centrum en Willemsoord zijn gezichtsbepalend voor de gemeente Den Helder.
Voor de instandhouding van dit unieke militair en maritiem erfgoed zijn de krachten van Willemsoord BV en de Stichting Stelling Den Helder gebundeld en is op 1 januari 2021 de nieuwe Stichting Erfgoed Den Helder ontstaan. De gemeente Den Helder is enig aandeelhouder van Willemsoord BV, de organisatie die het terrein en het monumentale vastgoed van de voormalige Rijkswerf beheert, onderhoudt en verhuurt.

Dagelijks worden veel bezoekers ontvangen die een mooie dag uit beleven op een van de indrukwekkende, monumentale/karakteristieke locaties.

Visie
‘De Stichting Erfgoed Den Helder verbindt het erfgoed van Den Helder met elkaar, laat haar geschiedenis spreken, door gerichte marketingcampagnes richting een breed publiek tot ver buiten de stadsgrenzen, draagt in de komende jaren zorg voor beheer, behoud en ontwikkeling van dit bijzondere erfgoed en zal dit doen vanuit een gezonde organisatie’.

Organisatie

De organisatie
De directeur-bestuurder geeft leiding aan de organisatie en is verantwoordelijk voor het personele, financiële en strategische beleid van de organisatie en zij vertegenwoordigt de organisatie extern. De directeur-bestuurder is eindverantwoordelijk voor het positioneren van de organisatie en het voor publiek ontsluiten van het erfgoed.
De directeur-bestuurder rapporteert aan de Raad van Toezicht (RvT) van de Stichting Erfgoed Den Helder en aan de Raad van Commissarissen (RvC) van Willemsoord B.V.
Aanleiding voor de vacature is de uitbreiding van de RvC/RvT van drie leden, waaronder de voorzitter, naar vijf leden. De RvT hanteert de Governance Code.

Klik hier voor meer informatie over Stichting Erfgoed Den Helder.

Functie

Generiek profiel voorzitter en leden RvT/RvC
De voorzitter en leden van de RvT van Stichting Erfgoed Den Helder/RvC van Willemsoord BV:
∙ opereren in het belang van het werkterrein van respectievelijk de stichting en de bv.
∙ hebben voldoende inzicht en gevoel voor de maatschappelijke context van het cultureel erfgoedveld.
∙ beschikken over strategisch denkvermogen en bestuurlijke kennis.
∙ hebben ruime bestuurlijke ervaring en ervaring met politiek-bestuurlijke besluitvormingsprocessen.
∙ hebben affiniteit met het cultureel erfgoedveld, vastgoed en monumenten.
∙ hebben een uitgebreid en actief onderhouden netwerk binnen de erfgoedwereld, de overheid, de museale wereld, toerisme/cultuur en/of de vastgoedsector.
∙ hebben een ondernemende instelling en creëren, zien en benutten kansen.
∙ zijn rolvast en bewaren een goede balans tussen de toezichthoudende taak en de klankbordfunctie voor de directie.
∙ zijn onpartijdig en onafhankelijk ten opzichte van bedrijven/organisaties zoals commerciële belanghebbende partijen, toeleveranciers, andere organisaties uit de culturele sector, de overheiden de politiek.
∙ dragen kennis van en hebben (bij voorkeur) ervaring met een toezichthoudende functie.
∙ zijn bekend met organisaties waarin ook gewerkt wordt met vrijwilligers.
∙ hebben een brede maatschappelijke kijk, gevoel voor relevante ontwikkelingen in de samenleving, analytisch vermogen en voldoende ervaring om op strategisch niveau te kunnen opereren.
∙ zijn open, mensgericht, collegiaal en sociaal ingesteld, werken goed samen met de voorzitter en het de andere leden.
∙ zijn motiverend en vertrouwenwekkend.

Functie-eisen

Specifiek profiel voor het thans te werven lid RvT/RvC
Het lid dat wij nu werven:
∙ heeft gedegen kennis van monumentaal vastgoed, vastgoedontwikkeling, erfgoed en/ofrijksmonumenten;
∙ heeft kennis van financiering/subsidiëring van beheer en renovatie van erfgoed (pré);
∙ is bekend met het geografische werkgebied van de Stichting/BV, of is bereid zich hier in voldoende mate in te verdiepen;
∙ heeft ervaring met toezichthouden of de ambitie hierin te groeien.

Aanbod

Streven naar diversiteit
Stichting Erfgoed Den Helder/Willemsoord BV is een inclusieve organisatie. Het maakt ons niet uit waar je geboren bent, van wie je houdt of waar je in gelooft. Wij zijn vooral geïnteresseerd in jouw kennis, kunde en talenten en wat je daarmee voor onze organisatie kunt betekenen.

Bezoldiging
De leden en voorzitter van de RvT/RvC ontvangen een vergoeding.

Tijdsinvestering
De RvT/RvC vergadert regulier 5x per jaar. Rekening moet worden gehouden met jaarlijks een of enkele extra bijeenkomsten, zoals bijvoorbeeld voor een periodieke zelfevaluatie.

Inlichtingen

Meer informatie
Stichting Erfgoed Den Helder/Willemsoord BV laat zich in deze procedure ondersteunen doormr. Gert-Jan Jongkind, directeur van Bestman · Bestuur & Management.
Hij verschaft je graag meer informatie over de vacature. Voor vragen over het profiel en/of de procedure kun je telefonisch contact met hem opnemen via nummer 06-50244791, of per email, via emailadres: jongkind@bestman.nl

Planning
De planning met data waarop de 1e en 2e gespreksronde worden gevoerd volgt zo spoedig mogelijk.
Een referentiecheck maakt deel uit van de procedure, een integriteitsscan kan deel uitmaken van de procedure.

Solliciteren
Indien je belangstelling hebt voor de vacature, dan verzoeken wij je jouw motivatiebrief en cv in te sturen. In verband met de regels omtrent privacy/AVG kun je uitsluitend reageren via de website www.bestman.nl.

Reageren kan tot en met 5 september aanstaande.

Sollicitatie

Door te klikken op ‘Solliciteren‘, word je naar de webpagina geleid waar je jouw brief en cv kunt uploaden.


Top