Griffier

Introductie

Emmen
De gemeente Emmen is een bijzondere combinatie van stad en dorp, industrie en platteland, zand en veen, hunebed en bluetooth. De gemeente Emmen is met meer dan 100.000 inwoners en ruim twintig dorpen, kernen en buurtschappen een van de grootste plattelandsgemeenten. Tegelijkertijd ontwikkelt de centrumplaats Emmen zich steeds meer als een echte stad, waar het gezellig uitgaan is. Deze mix van stad en platteland geeft Emmen een uniek karakter met eigen mogelijkheden en onmogelijkheden en met een heel eigen dynamiek.

En over karakter gesproken, de mix van stad en platteland vind je ook terug in de Emmense volksaard. Want we houden hier van aanpakken en niet van eindeloos doorpraten voor er iets gedaan wordt. Daarbij blijven we natuurlijk wel Drenten, dus een ietwat ontwijkend ‘ja’ betekent dat we je lekker laten kletsen en gewoon op de oude voet doorgaan. Maar dat went snel genoeg, net als de doe-maar-gewoonmentaliteit die we hier hebben. Bijzonder is dat de gemeente Emmen zand-Drenten, veen-Drenten en ‘westerse’ import kent, met alle cultuurverschillen die erbij horen.

Natuurlijk is er nog veel meer over de gemeente Emmen te zeggen. Bijvoorbeeld over kunst, cultuur, feesten, concerten, wielrennen, het nieuwe plein met prachtig theater dat het centrum van Emmen siert, Wildlands Zoo, onze voetbaltrots FC Emmen, grote natuurgebieden vlakbij…

Maar kom het eens zelf ontdekken; je zult verrast zijn!

Voor meer informatie over de gemeente Emmen en de gemeenteraad, zie www.emmen.nl

Organisatie

Griffie
De griffie van Emmen is een klein hecht team. De griffie bestaat uit twee raadsadviseurs en twee griffiemedewerkers, die samen met de griffier ruim 4 fte bemensen. We kennen een mooie balans tussen hard én leuk werken, waarbij de sfeer goed is. Het zijn uiteindelijk de mensen die het hem doen. Dat geldt ook voor ons. Ook hier is veel ruimte. Zo is er door flexwerken en digitalisering veel mogelijk in de relatie tussen werk en privé.

Functie

Profiel
Emmen zoekt een griffier die past bij de gemeente: een stevige griffier die houdt van aanpakken en samenwerken. Een betrokken griffier, die de ambities en ontwikkelopgaven van Emmen als gemeente en als spil in vele samenwerkingsverbanden in de regio begrijpt. En haarfijn aanvoelt hoe de griffie de raadsleden optimaal faciliteert in de rol die zij in deze ontwikkeling hebben.
Een griffier die koestert wat goed is en kansen grijpt als dat verbetering oplevert.

Een griffier die richting de raad en zijn organen zorg draagt voor uitstekende ondersteuning en (strategische) advisering. Die de individuele leden van de raad en de raad als collectief uitdaagt nog beter invulling te geven aan hun rol en dualer te opereren. Die de raad weet te prikkelen en nieuwe ideeën aandraagt. Die zelfbewust en rolvast is en soepel schakelt op het snijvlak van raad, college, griffie en organisatie. Een analytisch en conceptueel denker die gemakkelijk een vertaalslag maakt naar concrete activiteiten en behendig de vele losse touwtjes aan elkaar knoopt.

Een griffier die resultaatgericht werkt aan de toekomstbestendigheid van de griffie, met een scherp oog voor efficiency van werkprocessen én een scherp oog voor de ontwikkeling van het team en van de individuele medewerkers. Een stimulerende en samenbindende griffier die integraal en collegiaal leiding geeft. Die schakelt tussen meewerken en delegeren. Die collega’s in de griffie de ruimte biedt hun talent te benutten. Die zaken helder benoemt en tegelijkertijd empathisch is. Een stevige persoonlijkheid, maar boven alles mens- en teamgericht.

Een griffier die zich richting alle betrokken partijen, binnen en buiten het stadhuis, proactief en coöperatief opstelt. Die helder communiceert, die kan luisteren en open staat voor feedback en argumenten. Die in uitingen naar buiten veeleer Emmen, de raad en de griffie dan zichzelf positioneert. Die met alle samenwerkingspartners het grotere en gezamenlijke belang van Emmen en de regio vooropstelt, zonder de eigen rol daarin en het specifieke belang van de raad uit het oog te verliezen.

Een griffier, die in het samenspel tussen inwoners en bestuur, nieuwsgierig en vernieuwend is, initiatief toont, en daarbij heldere kaders stelt en verwachtingen managet. Het Emmense programma Democratie Dichterbij biedt de handvatten om de raad hierin mee te nemen. Een griffier die zich zichtbaar betrokken toont bij en zich verbindt aan Emmen en de regio.

Kortom, een griffier die uiteraard verantwoordelijkheid neemt voor de reguliere griffietaken, maar bovenal een griffier die past bij het karakter van Emmen.

Functie-eisen

Functie-eisen
∙ Academisch werk- en denkniveau.
∙ Breed inzicht in politiek-bestuurlijke verhoudingen, wetgeving en juridisch/bestuurlijke aspecten,besluitvormingsprosessen, rechtspositionele zaken, privacy, integriteit etc.;
∙ Relevante ervaring met (strategische) advisering en ondersteuning van lokaal bestuur.
∙ Ervaring met werken in een omgeving die qua complexiteit vergelijkbaar is.
∙ Leidinggevende ervaring.

Aanbod

Wij bieden
∙ salarisschaal 15;
∙ een individueel keuzebudget (IKB) van 17,05% van het salaris;
∙ een 32- of 36-urige invulling van de functie.

Diversiteit, gelijke kansen en inclusie vinden wij heel belangrijk. Daarom ontvangen we graag jouw sollicitatie, als je voldoet aan onze wensen. Ongeacht je achtergrond, geslacht/gender, beperking, seksuele oriëntatie, religie/overtuiging of leeftijd.

Inlichtingen

Hoe komen we in contact?
De werkgeverscommissie van de gemeente Emmen laat zich in deze procedure ondersteunen door Mr Gert-Jan Jongkind, directeur van Bestman · Bestuur & Management.
Hij verschaft je graag meer informatie over de vacature.
Voor vragen over het profiel en/of de procedure kun je telefonisch contact met hem opnemen via nummer 06-50244791, of per email, via emailadres: jongkind@bestman.nl

Indien je belangstelling hebt voor de vacature, dan verzoeken wij je een motivatiebrief en cv in te sturen. Je kunt reageren tot uiterlijk vrijdag 21 januari aanstaande.

Het cv bevat een chronologisch overzicht van werkzaamheden en een overzicht van afgeronde opleidingen. In verband met de regels omtrent privacy/AVG kun je uitsluitend reageren via de website www.bestman.nl.

Een nadere planning met betrekking tot de gespreksdata, het assessment, het arbeidsvoorwaarden-gesprek, etc. volgt zo spoedig mogelijk.

Sollicitatie

Door in de vacaturetekst te klikken op ‘Solliciteren‘, word je naar de webpagina geleid waar je jouw brief en cv kunt uploaden.

Top