Griffier gemeente Winterswijk

Introductie

In het kort
Wil jij in onze prachtige gemeente een belangrijke en verbindende rol spelen?
Zorg jij dat de basis van het griffiewerk op orde is? Ga jij daarnaast het gesprek aan met onze raadsleden om te onderzoeken hoe de raad nog beter in positie kan komen? En wil jij een belangrijke rol spelen om deze ambitie te realiseren? Reageer dan nu en misschien word jij onze nieuwe griffier!

De vacature is ontstaan door het vertrek van onze vorige griffier naar een functie dichter bij huis.
De functie wordt waargenomen door een collega uit de ambtelijke organisatie, tot de nieuwe griffier zich met overgave verbindt aan onze mooie en boeiende gemeente.

Winterswijk
Onze gemeente telt bijna 30.000 inwoners en ligt in het oosten van de Achterhoek, voor een groot deel grenzend aan Duitsland. Winterswijk is aantrekkelijk om te wonen, te werken en te recreëren. Het levendige centrum, het prachtige buitengebied met een negental buurtschappen en de vele voorzieningen, zoals het winkelcentrum, de levendige markt, het theater, het streekziekenhuis Koningin Beatrix Winterswijk (SKB), Villa Mondriaan en de kunstroute en de uitgebreide fiets- en wandelpaden dragen daar sterk aan bij. Niet voor niets wordt Winterswijk ‘de parel van het oosten’ genoemd.

Winterswijk won in 2021 de Green Leaf Award 2022. De Europese Commissie heeft deze prijs ingesteld voor kleinere gemeenten en steden die zich onderscheiden op het gebied van milieu en klimaat.

Organisatie

Bestuur, organisatie en griffie
Onze raad bestaat uit zeven fracties met de volgende zetelverdeling: Voor Winterswijk: 5 zetels, CDA: 4 zetels, Morgen: 3 zetels, D66: 3 zetels, PvdA: 2 zetels, Winterswijks Belang: 2 zetels, VVD: 2 zetels.

Na de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen bestaat onze raad voor meer dan de helft uit nieuwe raadsleden en is een van de jongste raden van Nederland. Samenwerking en onderling vertrouwen vormen de basis voor het bestuur. Wij zijn nuchter, open, laagdrempelig en transparant. We zijn hard op de inhoud en zacht op de relatie. We zeggen wat we doen en doen wat we zeggen, met oog voor de mens en met gezond boerenverstand. Wij werken in het belang van onze inwoners. Hun mening horen we graag. Daarom hechten wij aan inwonerparticipatie en co-creatie. De door de raad vastgestelde participatieaanpak is daarbij leidend. Om ook de jeugd bij de politiek te betrekken, wordt de oudere jeugd via projecten op middelbare scholen geïnteresseerd voor politiek en komt er een kindergemeenteraad.

In Winterswijk vormen de partijen Voor Winterswijk, CDA en PvdA momenteel een coalitie. Zij streven in het coalitieakkoord ‘Samen aan de slag’ naar een open en transparante bestuursstijl en zoeken nadrukkelijk de samenwerking met de andere fracties in de raad en met inwoners en lokale en regionale spelers.

De griffie bestaat naast de griffier (1 fte) uit een raadsadviseur/plaatsvervangend griffier (0,5 fte) en een griffiemedewerker (0,7 fte). De onderlinge verhoudingen zijn goed en collegiaal.

Bij de gemeente Winterswijk werken ongeveer 230 collega’s. De werksfeer is informeel en betrokken, nuchter en met beide benen op de grond. Verantwoordelijkheden liggen laag in de organisatie. De lijnen zijn kort. De organisatie is permanent in ontwikkeling. Ambitie en enthousiasme zijn groot. Onlangs is een brede dienstverleningsvisie geactualiseerd en ‘gaat Winterswijk voor een glimlach’.

Functie

Profiel
Je bent een stevige griffier voor wie het vanzelfsprekend is dat de basis op orde is en dat alle griffiewerkzaamheden soepel blijven verlopen. Je hebt visie, je denkt en opereert strategisch en gestructureerd. Je bent betrokken en benaderbaar, staat open voor vragen van (nieuwe) raadsleden en staat hen met raad en daad terzijde. Je voelt haarfijn aan hoe je onze raadsleden optimaal in positie brengt. Je daagt de individuele leden van de raad en de raad als collectief uit nog beter invulling te geven aan hun rol, waardoor zij écht aan het stuur staan. Je weet onze raad te prikkelen en draagt nieuwe ideeën aan. Je bent een griffier die vertrouwen wekt, die integer en strikt onafhankelijk is en door de voorzitter en elk raadslid als zijn of haar griffier gezien wordt.

In het driehoeksoverleg met onze burgemeester en gemeentesecretaris ben je een gelijkwaardige gesprekspartner. Je bent zelfbewust en rolvast en schakelt soepel op het snijvlak van raad, college, griffie, organisatie en lokale samenleving. Je stelt het grotere en gezamenlijke belang van Winterswijk voorop, zonder jouw eigen rol daarin en het specifieke belang van de raad uit het oog te verliezen.

Je werkt resultaatgericht aan de toekomstbestendigheid van onze griffie en anticipeert op ambities en ontwikkelingen van de raad. Je werkt planmatig met een scherp oog voor efficiency van werkprocessen. Tegelijk heb je een scherp oog voor de ontwikkeling van het team en de individuele medewerkers. Je geeft collegiaal leiding en schakelt tussen meewerken en delegeren. Je benoemt zaken helder en tegelijkertijd ben je empathisch. Kortom, je bent een stevige persoonlijkheid, maar boven alles mens- en teamgericht.

Je bent een griffier, die in het samenspel tussen burger en bestuur vernieuwend is, initiatief toont en daarbij heldere kaders stelt en verwachtingen managet. Een griffier die zich zichtbaar betrokken toont bij en zich verbindt aan onze gemeente. Een griffier die zich richting alle betrokken partijen, binnen en buiten ons gemeentehuis, proactief en coöperatief opstelt. Die helder communiceert, die kan luisteren en open staat voor feedback en argumenten. En die indien nodig tegengas geeft. Een griffier die in uitingen naar buiten, de gemeente Winterswijk, de raad en de griffie positioneert. Kortom, een griffier die koestert wat goed is en kansen grijpt als dat verbetering oplevert.

Functie-eisen

Functie-eisen
∙ HBO/WO werk- en denkniveau.
∙ Breed inzicht in politiek-bestuurlijke verhoudingen en (juridische) besluitvormingsprocessen.
∙ Relevante ervaring met (strategische) advisering en ondersteuning van lokaal bestuur.
∙ Griffie-ervaring is een pre.
∙ Ervaring met werken in een omgeving, die qua complexiteit vergelijkbaar is.
∙ Affiniteit met de gemeente Winterswijk en de regio.

Competenties
Op het gebied van competenties beschik je over:

Denken:
integer, sterk in plannen en organiseren, strategisch, rolbewust, soepel schakelend en zelfreflectief.

Voelen
:
politiek/bestuurlijk sensitief, benaderbaar, empathisch/inlevend, communicatief, coachend en vertrouwen gevend.

Kracht:
onafhankelijk en onpartijdig, stevig, resultaatgericht, overtuigend, initiatiefrijk en stressbestendig.

Aanbod

Arbeidsvoorwaarden
Het betreft een fulltime dienstverband.
De functie is indicatief gewaardeerd in schaal 13.
Het betreft een arbeidsovereenkomst voor een jaar die bij goed functioneren wordt omgezet in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

Winterswijk is regenbooggemeente. Inclusie staat hoog in ons vaandel. Het maakt ons niet uit waar je geboren bent, van wie je houdt of waar je in gelooft. Wij zijn vooral nieuwsgierig met welke unieke combinatie van expertise, ervaring en talent jij onze raad en gemeente komt versterken.

Inlichtingen

Hoe nu verder?
Gert-Jan Jongkind, directeur van Bestman Bestuur & Management, ondersteunt de gemeente Winterswijk tijdens deze sollicitatieprocedure.
Wil je meer informatie over de vacature? Voor vragen over het profiel of de procedure kun je telefonisch contact met hem opnemen via nummer 06-50244791.
Wanneer je belangstelling hebt voor deze vacature verzoeken we je jouw motivatiebrief en c.v. te uploaden. In verband met de regels omtrent privacy/AVG kun je uitsluitend reageren via de website www.bestman.nl.

Ga op de website www.bestman.nl naar de vacature.
Door te klikken op ‘Solliciteren‘, word je naar de webpagina geleid waar je jouw brief en c.v. kunt uploaden. Je kunt daar aangeven dat je akkoord bent met onze privacyregels.
Je ontvangt daarna automatisch een ontvangstbevestiging.

Sollicitatie

Aan kandidaten die wij voordragen, vragen wij een korte videopitch aan te leveren.
Het inwinnen van referenties en het overleggen van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) maken deel uit van de procedure. Een assessment en integriteitsscan kunnen er deel van uit maken.

Reageren kan tot uiterlijk vrijdag 4 november aanstaande.
De planning voor de gespreksdata, een assessment, het arbeidsvoorwaardengesprek en eventuele andere contactmomenten volgt zo spoedig mogelijk.

Top