Griffier gemeente Maashorst

Introductie

Profiel van de gemeente
Even voorstellen. Wij zijn Maashorst. Een splinternieuwe gemeente met zes bruisende kernen, elk met zijn eigen kenmerken, omgeven door natuur zoals je die nergens anders tegenkomt. Een thuis voor ongeveer 60.000 inwoners. We koesteren die diversiteit en bundelen de krachten waarin we hetzelfde zijn. Onze dorpen zijn energiek en levendig. Het verenigingsleven bruist en mensen staan voor elkaar klaar. Ondernemerschap, trots, gastvrijheid en gemoedelijkheid zijn belangrijke eigenschappen waardoor mensen hier prettig wonen, recreëren en ondernemen. Dat we nieuw zijn, is spannend. Het betekent dat we nog volop uitvinden wie we zijn en welke weg we gaan bewandelen. Onzeker? Ja, soms wel. Maar, het biedt ook ontzettend veel kansen.

In Maashorst wordt gestreefd naar een prettige samenwerking waarin ieders mening telt en serieus genomen wordt. Openheid, vertrouwen en samenspel zijn daarbij de sleutelwoorden. Raad, college, griffie en organisatie willen in Maashorst zichtbaar en bereikbaar zijn voor alle inwoners.

In de Besturingsfilosofie van de gemeente Maashorst is een aantal kernwaarden geformuleerd:
Ondernemend en lef, Omgevingsbewust, Samen, Eigenaarschap, Open en toegankelijk.

De gemeenteraad zoekt een krachtige griffier die het een uitdaging vindt om in deze setting aan de slag te gaan. Zie jij het voor je om de nieuwe griffier van de raad van Maashorst te worden? Lees dan verder!

Organisatie

De gemeenteraad
Onze gemeenteraad heeft na de herindeling van Landerd en Uden op 1 januari van dit jaar een vliegende start gemaakt. De raad bestaat uit 31 deels ervaren en deels nieuwe raadsleden. Momenteel zijn elf politieke partijen in de raad vertegenwoordigd. De raad wordt ondersteund door een plaatsvervangend griffier/raadsadviseur, een raadsadviseur en twee ondersteunende medewerkers (3,5 fte). Het griffieteam is in de huidige samenstelling sinds 1 januari aan de slag. De werkgeverscommissie voert voor de raad de werkgeverstaken ten aanzien van de griffier uit.

Het college
Het college wordt gevormd door de burgemeester en vijf wethouders. Ons college is een combinatie van ervaren en minder ervaren bestuurders. Het is een relatief jong en ambitieus team.

Ambtelijke organisatie
Onze ambtelijke organisatie is door de herindeling volop in ontwikkeling. De gemeentesecretaris stuurt de ambtelijke organisatie, waaronder de directieleden en teammanagers, aan. De griffier wordt regelmatig uitgenodigd in het concernbrede directieteam om samen koers te bepalen. De griffier wordt betrokken bij het MD-traject en het overleg managementbreed.

Evaluatie herindeling
In het aangenomen wetsvoorstel van de herindeling van de voormalige gemeenten Uden en Landerd is opgenomen dat na de vorming van de nieuwe gemeente Maashorst, op initiatief van de minister, een evaluatie zal worden gestart met daarbij bijzondere aandacht voor de kernen Schaijk en Reek. Hierbij zal worden bezien in hoeverre de herindeling heeft bijgedragen aan een gemeente die beter in staat is haar opgaven het hoofd te bieden en een adequaat niveau van voorzieningen te bieden voor haar inwoners. Daarbij wordt overwogen of een grenswijziging wenselijk is.

Functie

De opgave
Je start als griffier bij een nieuwe gemeente die nog volop in opbouw is. Dit vraagt samenwerking en flexibiliteit in de uitvoering van taken. Je hebt visie, bent een teamspeler en denkt strategisch. Je maakt je de ambities en ontwikkelopgaven van Maashorst en de regio eigen en je faciliteert de raadsleden om hier adequaat op in te spelen. Je toont je betrokken bij onze gemeente en de mensen met wie je werkt. Jouw stijl past bij de informele cultuur van onze gemeente.

Richting de raad en de -veelal nieuwe- raadsleden draag je zorg voor uitstekende ondersteuning en voor gevraagd en ongevraagd (strategisch) advies. Je daagt de individuele leden van de raad en de raad als collectief uit nog beter invulling te geven aan hun rol. Je weet de raad te prikkelen en draagt nieuwe ideeën aan. Je zet je in om de raad daadwerkelijk te laten sturen, onder meer door stroomlijning van het BOB-vergadermodel en door de verdere ontwikkeling van de lange termijn agenda. Je investeert in je relatie met raadsleden, bijvoorbeeld door je na de vergadering onder hen te begeven.

In het driehoeksoverleg met burgemeester en gemeentesecretaris zoek je de verbinding en schakel je soepel op het snijvlak van raad, college, griffie, organisatie en lokale samenleving. Je stelt het gezamenlijke belang van Maashorst voorop, zonder jouw eigen rol daarin en het specifieke belang van de raad uit het oog te verliezen. Je positioneert de griffie als proactieve, oplossingsgerichte en op samenwerking gerichte gesprekspartner.

Als eindverantwoordelijke voor de griffie en de collega’s van de griffie benut je ieders talent. Jouw stijl van leidinggeven is coachend, met een scherp oog voor de ontwikkeling van het team en van de individuele medewerkers. Je schakelt soepel tussen meewerken en delegeren. Je investeert in de toekomstbestendigheid van de griffie, onder meer door het opstellen van een griffieplan, met als uitgangspunt dat ambities van de raad leidend zijn.

In het samenspel tussen burger en bestuur toon je je toegankelijk en initiatiefrijk en je stelt daarbijheldere kaders en managet de verwachtingen. Je hebt een eigen kijk op participatie en co-creatie. Je stelt je richting alle betrokken partijen, binnen en buiten het gemeentehuis, laagdrempelig, uitnodigend en coöperatief op. Je communiceert helder, kunt luisteren en staat open voor feedback en argumenten.

Functie-eisen

Competenties & Persoonlijkheid
• Politiek en bestuurlijk sensitiviteit;
• Mensgerichtheid: communicatief en empathisch;
• Analytisch vermogen;
• Coachend;
• Sturend vermogen;
• Samenwerken en netwerken;
• Schakelvermogen en flexibiliteit;
• Zelfreflectie en openstaan voor feedback.

Functie-eisen
• Academisch werk- en denkniveau;
• Aantoonbare ervaring met advisering in een politiek-bestuurlijke omgeving;
• Ervaring als griffier is een pré;
• Visie op de toekomstige ontwikkelingen binnen het openbaar bestuur, in het bijzonder met betrekking tot de gemeenteraad;
• Visie op het realiseren van nieuwe ontwikkelingen in een dynamische omgeving;
• Sterk ontwikkelde sociale, communicatieve en coachende vaardigheden;
• Goed en krachtig kunnen functioneren in een politiek-bestuurlijke omgeving en in de relatie tussen samenleving, politiek, bestuur en organisatie.

Aanbod

Arbeidsvoorwaarden
• Het betreft een fulltime dienstverband;
• Inschaling vindt plaats in schaal 14 (€ 5.274,- tot € 7.269,-);
• Het betreft een arbeidsovereenkomst voor een jaar die bij goed functioneren wordt omgezet in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

Als je voldoet aan onze wensen ontvangen we graag jouw sollicitatie. Diversiteit en gelijke kansen vinden wij heel belangrijk. Het maakt ons niet uit waar je geboren bent, van wie je houdt, of waar je in gelooft. Wij zijn vooral nieuwsgierig met welke expertise en ervaring en met welk talent jij onze raad en gemeente komt versterken.

Inlichtingen

Hoe komen we in contact?
Gert-Jan Jongkind, directeur van Bestman Bestuur & Management, ondersteunt onze gemeente tijdens de sollicitatieprocedure.
Wil je meer informatie over de vacature? Voor vragen over het profiel of de procedure kun je telefonisch contact met hem opnemen via nummer 06-50244791.

We verzoeken je jouw motivatiebrief en c.v. te uploaden als je belangstelling hebt voor deze vacature.
In verband met de regels omtrent privacy/AVG kun je uitsluitend reageren via de website www.bestman.nl.
Het inwinnen van referenties en het overleggen van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) maken deel uit van de procedure.
Een assessment en een integriteitsscan kunnen deel uit maken van de procedure.

Sollicitatie

Reageren kan tot uiterlijk vrijdag 11 november aanstaande.
De planning van de 1e en 2e gespreksronde volgt zo spoedig mogelijk.
Ook de de planning van het assessment, het arbeidsvoorwaardengesprek en eventuele andere contactmomenten volgt zo spoedig mogelijk.

Ga op de website www.bestman.nl naar de vacature.
Door te klikken op ‘Solliciteren‘, word je naar de webpagina geleid waar je jouw brief en c.v. kunt uploaden. Je kunt daar aangeven dat je akkoord bent met onze privacyregels.
Je ontvangt daarna automatisch een ontvangstbevestiging.

Top