Griffier gemeente Beverwijk

Introductie

In het kort
Als ‘griffier van de toekomst’ ben je een volwaardig gesprekspartner van onze raadsleden, burgemeester en gemeentesecretaris. Naast het goed organiseren van de griffie is het proactief adviseren voor jou vanzelfsprekend. Je bent communicatief, adviesvaardig en vernieuwend, zonder voor de troepen uit te lopen. Je luistert naar de wensen van de raad, zowel als collectief als van de individuele leden. Je doet voorstellen voor verbetering, brengt de raad nog beter in positie en weet alle betrokkenen in deze ontwikkeling mee te nemen. Je bent thuis in de wereld van gemeentelijke politiek en besluitvorming. Je hebt het lef en doorzettingsvermogen dat past bij de ambitie, openheid en directheid die Beverwijk kenmerkt.

Organisatie

Wie zijn wij?

Beverwijk
Beverwijk ligt midden in de IJmond, aan de noordwestrand van de Randstad. Onze gemeente bestaat uit de stad Beverwijk en het dorp Wijk aan Zee en telt circa 42.000 inwoners met een mentaliteit van ‘doe maar gewoon en gewoon doen’. Als middelgrote gemeente met grootstedelijke ontwikkelingen kennen wij grote uitdagingen.

We werken met en voor onze inwoners, maatschappelijke partners en ondernemers. We gaan voor het beste resultaat. We denken creatief en oplossingsgericht mee. Wanneer het kan, zoeken we naar ruimte in regels en randvoorwaarden. We bieden oplossingen die het verschil maken. In gesprek gaan en verbinding maken met alle betrokkenen in de gemeente én regio, dat vinden wij belangrijk.

Samen met onze buurgemeenten Velsen en Heemskerk en binnen de Metropoolregio Amsterdam borgen wij onze regionale belangen. In IJmond-verband werken wij aan onze gezamenlijke strategische en economische doelen en op onderdelen doen wij dat met Zuid-Kennemerland.

Raad
De gemeenteraad van Beverwijk bestaat uit 27 leden. De raad telt 11 fracties: Samen Lokaal Beverwijk: 4 zetels, VVD: 4 zetels, D66: 4 zetels, GroenLinks: 3 zetels, VRIJ!: 3 zetels, CDA: 2 zetels, PvdA: 2 zetels, O’ns Beverwijk: 2 zetels, Forum voor Democratie: 1 zetel, Fractie Koçak: 1 zetel, Fractie Motie Mendes: 1 zetel. Na de gemeenteraadsverkiezingen bestaat de raad voor circa twee-derde uit nieuwe raadsleden. De coalitie in Beverwijk bestaat uit de partijen Samen Lokaal Beverwijk, D66, PvdA, CDA en O’ns Beverwijk.

Griffie
Onze griffie is in ontwikkeling. Naast de griffier bestaat de griffie uit een plaatsvervangend griffier/ raadsadviseur, een secretaris rekenkamercommissie, een raadscommunicatieadviseur (vacature) en een griffiemedewerker. De griffie is in zijn huidige bezetting voldoende uitgerust om de basistaken uit te voeren. De veranderende relatie tussen maatschappij en bestuur dwingt ook de raad van Beverwijk na te denken over hun eigen rolinvulling en de daarmee samenhangende ondersteuning, advisering en communicatie door de griffie.

Organisatie
Onze organisatie bestaat uit 12 teams, elk met ongeveer 25 betrokken en enthousiaste collega’s.
De teams zijn divers: in werkveld en in samenstelling. Taken en doelen zijn duidelijk. Hierin is veel ruimte voor eigen inbreng en verantwoordelijkheid. We benutten persoonlijke drijfveren en kwaliteiten. We zijn een lerende organisatie, met veel ruimte voor persoonlijke ontwikkeling, contact en gezelligheid. Successen vieren we. We leren en evalueren.

Functie

Wat ga je doen?
Je zorgt richting de raad en zijn organen voor uitstekende ondersteuning en (strategische) advisering. Je bent communicatief, benaderbaar en laagdrempelig. Je hebt oog en oor voor de wensen en ideeën van zowel de nieuwe als de langer zittende raadsleden. Je daagt de individuele leden van de raad en de raad als collectief uit nog beter invulling te geven aan hun rol. Je weet de raad te prikkelen en draagt nieuwe ideeën aan. Je bent zelfbewust en rolvast. Je bent overtuigend en kunt met weerstand omgaan. Periodiek evalueer je eerder gemaakte keuzes. Je koestert wat goed is en grijpt kansen als dat verbetering oplevert.

Je werkt resultaatgericht aan de toekomstbestendigheid van de griffie, met een scherp oog voor efficiency van werkprocessen én een scherp oog voor de ontwikkeling van het team en van de individuele medewerkers. Je brengt helder in beeld wat de griffie doet en in hoeverre dit zich verhoudt tot de wensen en de behoefte van de raad. Je geeft integraal en collegiaal leiding, je schakelt soepel tussen meewerken en delegeren, je coacht waar dat kan en stuurt bij waar dat moet. Je benoemt zaken helder en tegelijkertijd ben je mensgericht en empathisch.

Je bent een griffier die zich richting alle betrokken partijen, binnen en buiten het stadhuis, proactief en coöperatief opstelt. Die actief in overleg treedt met de managers. Die werkt aan een lange termijn agenda, die door de raad daadwerkelijk als sturingsinstrument kan worden gehanteerd. Die helder communiceert, die kan luisteren en open staat voor feedback en argumenten. Die in uitingen naar buiten (het belang van) de raad van de gemeente Beverwijk positioneert. Die investeert in de samenwerking in IJmond-verband en hierin snel een netwerk opbouwt. Die met alle samenwerkings-partners het grotere en gezamenlijke belang van Beverwijk en de regio vooropstelt, zonder de eigen rol daarin en het specifieke belang van de raad uit het oog te verliezen.

Een griffier, die in het samenspel tussen burger en bestuur, vernieuwend is, initiatief toont, en daarbij heldere kaders stelt en verwachtingen managet. Een griffier die zich zichtbaar betrokken toont bij en zich verbindt aan Beverwijk en de regio.

Kortom, een griffier die uiteraard verantwoordelijkheid neemt voor de reguliere griffietaken, maar vooral een griffier die past bij de ontwikkeling en cultuur van Beverwijk.

Functie-eisen

Functie-eisen
∙ Academisch werk- en denkniveau.
∙ Breed inzicht in politiek-bestuurlijke verhoudingen en (juridische) besluitvormingsprocessen.
∙ Relevante ervaring met (strategische) advisering en ondersteuning van lokaal bestuur.
∙ Bij voorkeur relevante griffie-ervaring.
∙ Ervaring met werken in een omgeving, die qua complexiteit vergelijkbaar is.
∙ Leidinggevende ervaring.

Competenties
Op het gebied van competenties beschik je over:
· Denken: Toekomstgericht, Strategisch, Rolbewust, (Zelf)reflectief, Nuchter/No-nonsense.
· Voelen: Bestuurssensitief, Overtuigend, Vertrouwenwekkend, Communicatief, Coachend.
· Kracht: Stevig/standvastig, Resultaatgerichtheid, Natuurlijk gezag, Proactief, Lef en Stressbestendig.

Aanbod

Arbeidsvoorwaarden
∙ Het betreft een fulltime dienstverband;
∙ Inschaling vindt plaats in schaal 14;
∙ Het betreft een arbeidsovereenkomst voor een jaar die bij goed functioneren wordt omgezet in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

Beverwijk is een inclusieve gemeente. Het maakt ons niet uit waar je geboren bent, van wie je houdt, of waar je in gelooft. Wij zijn vooral nieuwsgierig met welke unieke combinatie van kennis, ervaring en talent jij onze raad en gemeente komt versterken.

Inlichtingen

Hoe komen we in contact?
Gert-Jan Jongkind, directeur van Bestman Bestuur & Management, ondersteunt de gemeenteBeverwijk tijdens deze sollicitatieprocedure.
Wil je meer informatie over de vacature? Voor gerichte vragen over het profiel of de procedure kun jetelefonisch contact met hem opnemen via nummer 06-50244791.

Wanneer je belangstelling hebt voor deze vacature verzoeken we je jouw motivatiebrief en c.v. teuploaden. In verband met de regels omtrent privacy/AVG kun je uitsluitend reageren via de websitewww.bestman.nl.

Ga op de website www.bestman.nl naar de vacature.

Door te klikken op ‘Solliciteren‘, word je naar de webpagina geleid waar je jouw brief en c.v. kuntuploaden. Je kunt daar aangeven dat je akkoord bent met onze privacyregels.
Je ontvangt daarna automatisch een ontvangstbevestiging.

Sollicitatie

Aan kandidaten die wij voordragen, vragen wij een korte videopitch aan te leveren.
Het inwinnen van referenties en het overleggen van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)maken deel uit van de procedure. Een assessment en integriteitsscan kunnen er deel van uitmaken.

Reageren kan tot uiterlijk vrijdag 4 november aanstaande.
De planning voor de gespreksdata, eenassessment, het arbeidsvoorwaardengesprek en eventuele andere contactmomenten volgt zospoedig mogelijk.

Top