Griffier ad interim

Introductie

Gemeente De Ronde Venen

• Per 1 januari 2022 • 28-32 uur per week • Voor een periode van max 6 maanden •


Aanleiding en achtergrond
De gemeenteraad van De Ronde Venen bestaat uit 27 personen en vergadert frequent in het gemeentehuis te Mijdrecht. Voor de raad is een onafhankelijke griffie werkzaam.

De griffie is sterk in ontwikkeling en bestaat uit 4 personen: de raadsgriffier, 1 plaatsvervangend griffier en 2 griffiemedewerkers.

Per 1 januari 2022 gaat de huidige griffier met vervroegd pensioen. Voordat de nieuwe griffier wordt benoemd is besloten dat een interim griffier de griffie helpt in de doorontwikkeling die nodig is om de griffie rijp te maken voor de nieuwe positie die de raad van de griffie verlangt. Deze nieuwe positie van de griffie is vastgelegd in de door de raad vastgestelde visie op de griffie (zie bijlage).

Organisatie

Op basis van de visie op de griffie krijgt de interim-griffier de volgende opdracht:
• neerzetten van een stevige en goed functionerende griffie;
• sturen en ondersteunen van de onderlinge samenwerking, flexibiliteit in de manier van werken enopenheid in communicatie;
• samen met de plv griffier uitvoering geven aan de implementatie van het griffieplan,gebaseerd op de visie op de griffie;
• uitvoeren van griffietaken.

Functie

Dit breng jij mee:
• ervaring als (interim) griffier;
• sterk in leidinggeven aan het team van de griffie;
• goed ontwikkelde sociale, communicatieve en coachende vaardigheden;
• aantoonbare kennis van bestuursrecht;
• ervaring met veranderopgaven;
• een stevige en toegankelijke persoonlijkheid.

Functie-eisen

Gemeente De Ronde Venen
Tussen Amsterdam en Utrecht ligt de gemeente De Ronde Venen in een groen en waterrijk gebied. De gemeente telt zo’n 44.000 inwoners en bestaat uit 8 dorpskernen. Het gemeentehuis staat in Mijdrecht. Wil je meer over de gemeente De Ronde Venen weten, kijk dan op: https://www.werkenvoorderondevenen.nl/ en/of op https://youtu.be/c7aPP9bMjlc.

Aanbod

Contact
De werkgeverscommissie van de gemeente De Ronde Venen laat zich in deze procedure ondersteunen door Mr Gert-Jan Jongkind, directeur van Bestman · Bestuur & Management.

Hij verschaft je graag meer informatie over de vacature.

Voor vragen over het profiel en/of de procedure kun je telefonisch contact met hem opnemen via nummer 06-50244791, of per email, via emailadres: jongkind@bestman.nl

Inlichtingen

Indien je belangstelling hebt voor de vacature, dan verzoeken wij je een korte motivatiebrief en cv in te sturen. Je kunt reageren tot uiterlijk vrijdag 19 november aanstaande.

Het cv bevat een chronologisch overzicht van werkzaamheden en een overzicht van afgeronde opleidingen. In verband met de regels omtrent privacy/AVG kun je uitsluitend reageren via de website www.bestman.nl.

Sollicitatie

Door te klikken op ‘Solliciteren‘, word je naar de webpagina geleid waar je jouw brief en cv kunt uploaden.

Top