Griffier

Introductie

Gevraagd:
Een stevige griffier:
– die met verve opkomt voor de belangen van de raad;
– die investeert in verbeterde informatievoorziening vanuit college/ambtelijke organisatie;
– die draagvlak organiseert voor gepaste verbeteringen in de werkzaamheden van de raad;
– die staat voor haar/zijn medewerkers.

– waar ‘hij/hem/zijn’ staat kan ook ‘zij/haar’ gelezen worden –

Organisatie

De Omgeving
Haarlem, de hoofdstad van de provincie Noord-Holland, is een energieke stad met een actief bedrijfsleven, betrokken onderwijsinstellingen en initiatiefrijke bewoners. Haarlem heeft ruim 160.000 inwoners en is na Amsterdam de grootste stad van de provincie Noord-Holland, de twaalfde stad van Nederland en de grootste gemeente in de regio Zuid-Kennemerland. Amsterdam, Leiden en Den Haag zijn in een half uur met het openbaar vervoer te bereiken en via Schiphol is de rest van de wereld ook binnen handbereik.

Het Bestuur
Haarlem heeft een gemeenteraad met 39 leden, verdeeld over dertien partijen, waarvan er zeven landelijk actief zijn en zes lokaal. Vier partijen vormen een coalitie: GroenLinks, CDA, D66 en PvdA en hebben een college van vijf wethouders geformeerd. Jos Wienen is sinds september 2016 onze burgemeester.

De ambtelijke organisatie
In de ambtelijke organisatie werken ongeveer 1400 medewerkers. Sinds 1 januari 2018 is de ambtelijke organisatie gefuseerd met die van Zandvoort en voert nagenoeg alle ambtelijke werkzaamheden voor Zandvoort uit.

De griffie
Het griffieteam bestaat in Haarlem naast de griffier uit vier raadsadviseurs (waarvan een raadsadviseur tevens loco-griffier is), een communicatiemedewerker, een secretaris van de rekenkamercommissie en vier griffiemedewerkers. Alle leden van het griffieteam werken parttime.

Functie

De opdracht
De griffier is vanzelfsprekend verantwoordelijk voor alle reguliere taken van de griffie.
Hij is de eerste adviseur van de raad en zorgt dat de raad in positie is en dat raad en stad elkaar goed weten te vinden.
Daarnaast heeft de griffier van Haarlem een aantal specifieke opgaven:
∙ De griffier komt met verve op voor de belangen van de raad. Bijzondere aandacht gaat hierbij uit
naar ‘de poortwachtersfunctie’ gericht op verbetering van de kwaliteit, planning, timing en
tijdigheid, volledigheid en integraliteit van de stukken die door college en organisatie aan de raad
worden aangeboden.De griffier weet hiervoor de meest effectieve beïnvloedingsstijl in te zetten.
De griffier geeft deze verbeteringen een duurzaam karakter en investeert daartoe in de
verbinding met de raad, het college en de organisatie.
∙ Door eerst de informatievoorziening richting raad te stroomlijnen creëert de griffier ruimte voor
verdere verbetering/verandering van de werkprocessen van de raad. De griffier heeft een goed
gevoel voor breed gedragen behoefte aan verbetering/verandering. De griffier weet deze behoefte
adequaat te inventariseren, komt met gepaste voorstellen voor verbetering/verandering en zet
deze om in resultaat. Desgewenst past de griffier het griffieplan, c.q. de griffiecapaciteit hierop aan.
∙ In de hitte van het debat kan de communicatie een ‘direct’ karakter krijgen. De griffier is daar tegen
bestand en treedt zelfbewust op. Hij staat voor zijn medewerkers en treedt, indien nodig, op als
‘hitteschild’.
∙ Het griffieteam bestaat uit gemotiveerde, taakvolwassen, collegiale en loyale medewerkers.
De griffier koestert het onderlinge vertrouwen, de kwaliteit van het team als geheel en de
kwaliteiten van de individuele leden van het team. De griffier geeft richting en ruimte en ziet toe op
het resultaat. Hij coacht waar dat kan en stuurt bij waar dat moet.
∙ De griffier heeft naast zijn oriëntatie op de raad ook een duidelijke oriëntatie op de lokale
samenleving en de maatschappij. De griffier ziet en benut kansen en zet raadsleden hiermee in hun
kracht, zowel in hun volksvertegenwoordigende, kaderstellende als controlerende rol.

Functie-eisen

Functie-eisen
∙ Aantoonbaar academisch werk- en denkniveau.
∙ Ruime werkervaring als griffier of een daarmee vergelijkbare functie.
∙ Ruime werkervaring in een met Haarlem vergelijkbare complexe politiek-bestuurlijke omgeving.
∙ Visie op- en kennis van de rollen, taken en verantwoordelijkheden van de gemeenteraad.
∙ Ervaring met coachend leidinggeven aan een team.
∙ Kan, gelet op eerdere/andere werkzaamheden, door een ieder als voldoende onpartijdig en
onafhankelijk worden gezien.
∙ De bereidheid om zich in Haarlem, of de directe omgeving te vestigen is een pré.

Competenties
Op het gebied van competenties beschikt de griffier over:
Denken: Visie, Strategie, Rolbewustzijn, Zelfreflectie.
Voelen: Bestuurssensitiviteit, Vertrouwen geven en ruimte bieden, Communicatief, Coachen.
Kracht: Stevigheid/standvastigheid, Resultaatgerichtheid, Natuurlijk gezag, Overtuigingskracht.

Aanbod

Arbeidsvoorwaarden
∙ Het betreft een fulltime dienstverband.
∙ Inschaling vindt plaats in schaal 15.
∙ Het betreft een arbeidsovereenkomst voor een jaar die bij goed functioneren wordt omgezet in
een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

Inlichtingen

De commissie laat zich om redenen van objectiviteit, transparantie en inclusie in deze procedure ondersteunen door Mr Gert-Jan Jongkind, directeur van Bestman · Bestuur & Management.
Hij verschaft u graag meer informatie over deze vacature. Voor vragen over het profiel en/of de procedure kunt u telefonisch contact met hem opnemen via nummer 06-50244791, of per email, via emailadres: jongkind@bestman.nl

Sollicitatie

Indien u belangstelling hebt voor de vacature, dan verzoeken wij u uw motivatiebrief en cv te uploaden. In verband met de regels omtrent privacy/AVG kunt u uitsluitend reageren via de website www.bestman.nl. Het cv bevat een chronologisch overzicht van uw werkzaamheden en een overzicht van uw afgeronde opleidingen.

U kunt reageren tot vrijdag 1 mei aanstaande.
Een precieze planning met onder meer de data waarop de eerste en tweede ronde gesprekken met de selectiecommissie van de gemeente Haarlem plaatsvinden, volgt zo spoedig mogelijk.

Het inwinnen van referenties maakt deel uit van de procedure.
Het overleggen van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) maakt deel uit van de procedure.
Een integriteitsscan kan onderdeel uit maken van de procedure.
Een assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure.

Solliciteren?
Ga op de website www.bestman.nl naar de vacature.
Door te klikken op ‘solliciteren‘, wordt u naar de webpagina geleid waar u uw brief en cv kunt uploaden.
Top