Griffier

Introductie

Gemeente Helmond

Wie ben jij?
Je bent een ambitieuze overheidsmanager die graag het verschil maakt! En die dus ook enthousiast wordt van de veranderopdracht bij de Helmondse griffie. Je denkt strategisch en creatief, maar hebt ook oog voor het boeken van concrete resultaten. Het griffiersvak heeft voor jou weinig geheimen en je kent de laatste ontwikkelingen op het gebied van bestuurlijke vernieuwing. Je dient te allen tijde het belang van de raad. Je weet wat er speelt en je kunt je inleven in de raadsleden. Je acteert onafhankelijk en onpartijdig. Je durft voorop te lopen en neemt mensen mee. Je weet welke positie je moet innemen om het beste resultaat te bereiken. Je bent een stevige gesprekspartner die zich niet omver laat blazen. Je denkt in kansen, niet in belemmeringen. Je bent steeds op zoek naar hoe het beter kan.

Waarom kies jij voor Helmond?
Je krijgt veel ruimte om jouw functie en de griffie naar eigen inzicht in te vullen, uiteraard binnen de ontwikkeling die de raad wil doormaken (zie het onderzoek en het aanvullend onderzoek).

Het enthousiasme binnen de raad én binnen de griffie om met het verandertraject aan de gang te gaan is groot. Je start als nieuwe griffier dus aan een veranderopdracht waarvoor al een prima voedingsbodem is gelegd. En niet onbelangrijk: jou wacht een prachtige werkplek: het nieuwe Huis voor de Stad wordt volgend jaar opgeleverd. Een moderne en inspirerende werkomgeving, die uitnodigt tot ontmoeting, wat kan helpen om politiek en samenleving dichter bij elkaar te krijgen.

Organisatie

Wie zijn wij?
Helmond is een stad met een stevige opgave. De stad maakt de komende jaren een forse groei door, van ruim 91.000 naar 100.000+ inwoners. Helmond ademt innovatie en brengt dit daadwerkelijk in de praktijk, met als uiteindelijke doel om het leven in Helmond beter te maken. Met een sterkere stad creëren we meer mogelijkheden om iedereen aan boord te houden. Als tweede centrumstad in Brainport, en tegelijkertijd als centrumstad voor de Peel, hebben wij een belangrijke verbindende rol.

Daarnaast heeft Helmond als stad een fijne schaal: groot genoeg om er echt toe te doen in een van de belangrijkste economische regio’s van ons land, en tegelijkertijd niet té groot om korte lijntjes te hebben en elkaar goed te kennen; dat geldt zowel voor de stad als voor de ambtelijke organisatie. Helmonders hebben het hart op de tong. En zijn tegelijkertijd gemoedelijk en toegankelijk.

Bestuur
De Helmondse gemeenteraad bestaat uit 37 leden. De raad telt op dit moment 12 fracties:
GroenLinks: 7 zetels, VVD: 6 zetels, Helder Helmond: 5 zetels, SP: 3 zetels, CDA: 3 zetels, D66: 3 zetels, Lokaal sterk: 2 zetels, 50PLUS: 2 zetels, PvdA: 2 zetels, FvD: 2 zetels, DENK: 1 zetel, Mì Hellemonders: 1 zetel. Ten tijde van het schrijven van het profiel waren de coalitiebesprekingen nog volop gaande.

Functie

Wat ga je doen?
Je geeft uitvoering aan de conclusies en aanbevelingen uit de twee onderzoeken, zoals het verstevigen van de relatie tussen raad en samenleving. Daartoe maak je het raadswerk meer begrijpelijk voor de Helmonder. Verder draag je bij aan een sterkere positie van de gemeenteraad. Je weet het spel in de driehoek burgemeester-secretaris-griffier goed te spelen en je bent in verbinding met de organisatie. Je geeft sturing aan de concernplanning, waardoor de raad medebepalend kan zijn. Een belangrijke taak is de poortwachtersfunctie. Je hebt vat op de informatie-overload. Je bent kritisch op ambtelijke stukken die naar de raad gaan en toetst deze aan de kwaliteitseisen. Je bent daarin voor alle betrokkenen transparant. Je zet je in om de raad en de raadsleden in hun kracht te zetten. Je denkt actief mee over het gebruik van het instrumentarium. Je bent een klankbord en coach en geeft proactief tips, waarbij je je uiteraard bewust bent van jouw onafhankelijke positie. Je faciliteert raadsleden goede verbindingen te leggen in de stad en in de regio. Je geeft leiding aan de (nog uit te breiden) griffie, waarbij je coacht wanneer dat kan en stuurt wanneer dat moet. Je bouwt aan een goede teamsfeer binnen de griffie, zodat jullie samen tot de beste resultaten komen. Je hebt een scherpe kijk op de rol van de raad in de regionale samenwerkingsverbanden. Je staat open voor best-practices en weet deze te benutten voor Helmond.

Functie-eisen

Welke competenties vraagt dit?
Dit vraagt iemand met een visie op de veranderende overheid, die deze kan vertalen naar Helmond. Die gemakkelijk kan variëren in adviesstijlen, afhankelijk van de situatie en de gesprekspartners. Communicatief zeer vaardig, met verbindende kwaliteiten en netwerkvaardigheid. Iemand met lef, die doorpakt. Die er écht staat en autoriteit uitstraalt. Tegelijk iemand met een dienstverlenende houding en die goed kan luisteren. Met een coachende leiderschapsstijl: iemand die liever uitdaagt dan afrekent. Die handig is in verwerking van informatie, gebruikmakend van moderne technieken en systemen. Iemand met relativeringsvermogen, die stressbestendig is en zich niet gek laat maken. En last but not least, iemand die positief en met een uitnodigende houding in het leven staat.

Wat breng je mee?
∙ Een academisch werk- en denkniveau.
∙ Werkervaring opgedaan in het publieke domein is een absolute vereiste.
∙ Leidinggevende ervaring.
∙ Aantoonbaar succes in eerdere functies, met name op het terrein van verandertrajecten.
∙ Breed inzicht in politiek-bestuurlijke verhoudingen en (juridische) besluitvormingsprocessen.
∙ Relevante ervaring met (strategische) advisering en ondersteuning van lokaal bestuur.
∙ Bij voorkeur relevante griffie-ervaring.
∙ Ervaring die daarnaast is opgedaan aan de ‘andere kant’ (in opdracht van het dagelijks bestuur vaneen overheidsorganisatie) wordt als pré gezien.
∙ Bekendheid en affiniteit met de Brainportregio is eveneens een pré, evenals de bereidheid inde regio te komen of blijven wonen.
∙ De intentie je voor langere tijd aan de gemeente Helmond en de veranderopdracht te binden.

Aanbod

Wat bieden wij?
∙ salarisschaal 14;
∙ een jaarcontract dat bij goed functioneren wordt omgezet in een contract voor onbepaalde tijd;
∙ voor de overige arbeidsvoorwaarden, klik hier.

Helmond is een inclusieve gemeente. Het maakt ons niet uit waar je geboren bent, van wie je houdt, of waar je in gelooft. Wij zijn vooral nieuwsgierig met welke expertise en welk talent jij onze raad en onze gemeente komt versterken.

Inlichtingen

Hoe komen we in contact?
De raad van Helmond laat zich in deze procedure ondersteunen door Mr Gert-Jan Jongkind, directeur van Bestman · Bestuur & Management. Hij verschaft je graag meer informatie over de vacature.

Voor vragen over het profiel en/of de procedure kun je telefonisch contact met hem opnemen via nummer 06-50244791, of per email, via emailadres: jongkind@bestman.nl

Indien je belangstelling hebt voor de vacature, dan verzoeken wij je een motivatiebrief en cv in te sturen. Je kunt reageren tot uiterlijk vrijdag 6 mei aanstaande.

Sollicitatie

Het cv bevat een chronologisch overzicht van werkzaamheden en een overzicht van afgeronde opleidingen. In verband met de regels omtrent privacy/AVG kun je uitsluitend reageren via de website www.bestman.nl. Een nadere planning met betrekking tot de gespreksdata, het assessment, het arbeidsvoorwaarden-gesprek, etc. volgt zo spoedig mogelijk.

Door in de vacaturetekst te klikken op ‘Solliciteren‘, word je naar de webpagina geleid waar je jouw brief en cv kunt uploaden.

Top