Griffier

Introductie

Borger-Odoorn

Aanleiding vacature
Door vertrek van de huidige griffier is de gemeente Borger-Odoorn op zoek naar een nieuwe griffier (minimaal 32 uur). Het betreft een vaste formatieplaats. Er wordt gestart met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd voor de duur van één jaar, met de intentie om deze om te zetten naar een vast dienstverband.

Gemeente Borger-Odoorn
Borger-Odoorn is een gemeente in Zuidoost-Drenthe met bijna 26.000 inwoners. De gemeente telt 25 dorpen: authentieke brinkdorpen en uitgestrekte veendorpen. De omgeving kenmerkt zich door prachtig natuurschoon.

De gemeenteraad van Borger-Odoorn
De gemeenteraad van Borger-Odoorn heeft 21 leden. Er zijn acht politieke partijen actief in de raad.

College van B&W en ambtelijke organisatie
Het college bestaat uit de burgemeester en vier wethouders. Er is sprake van een open, constructieve samenwerking tussen burgemeester, gemeentesecretaris en de griffier. In de organisatie werken ongeveer 250 mensen. Het gemeentehuis staat in Exloo, er is een grote buitendienst met een eigen locatie in 2e Exloërmond.
De organisatie heeft 6 afdelingen: Bestuurs- en concernondersteuning, Klantcontactcentrum en Ontwikkeling, Sociaal Domein, Beheer Openbare Ruimte en Realisatie, Programma’s en projecten en Financiën. De cultuur in de organisatie wordt gekenmerkt door gelijkwaardigheid, een informele manier van omgaan met elkaar en kent korte lijnen tussen medewerkers, managers en collegeleden. De gemeente Borger-Odoorn werkt regionaal samen met de gemeenten Emmen en Coevorden.

Organisatie

In het kort: Borger Odoorn zoekt…
… een ervaren, doortastende griffier die mensgericht is en over uitstekende adviesvaardigheden beschikt. Als griffier spring je op een rijdende trein, waarbij jij de continuïteit van de gemeenteraad en het besluitvormingsproces bewaakt. Daarnaast heb je visie op de griffie van de toekomst. Vanuit die visie adviseer je met durf en zoek je de verbinding. Daarbij richt je je op het verhogen van de effectiviteit van de griffie, de raad en zijn stakeholders.

De griffie(r) en zijn/haar positie
Als griffier ben je een schakel op inhoud, proces en relatie tussen de raad, het college en de ambtelijke organisatie en draag je bij aan verbinding met onze instellingen, bedrijven en inwoners. Door het geven van advies en ondersteuning laat je het bestuurlijk besluitvormingsproces zo optimaal mogelijk verlopen en stel je de gemeenteraad en zijn leden in staat hun rol zo effectief mogelijk te vervullen. Je laat je niet snel uit het veld slaan en je kunt tegen een stootje.

De griffier vertegenwoordigt de raad in het gemeentehuis en behartigt zijn belangen. De griffie functioneert onafhankelijk van de ambtelijke organisatie, maar neemt ook een relatief onafhankelijke positie in ten opzichte van haar werkgever: de gemeenteraad. Hiermee bedoelen we dat de griffie in haar advisering en oordeelsvorming zelfstandig opereert op basis van deskundigheid. Politieke neutraliteit is de griffie eigen. De griffie voert haar werkzaamheden naar eer en geweten uit, ongeacht de politieke kleur en opvatting. Om de kwaliteit van het functioneren van de gemeenteraad op niveau te houden en waar mogelijk te verbeteren, is onafhankelijkheid in combinatie met integriteit en vertrouwelijkheid van groot belang.

Het handelen en de rol van de griffie krijgt vorm aan de hand van de volgende kernwaarden:
• Onafhankelijk: de griffier adviseert op basis van deskundigheid, zonder politiek oordeel;
• Integer: de griffier is integer in denken en doen. Wat vertrouwelijk is gedeeld met de griffier, blijft ook vertrouwelijk;
• Toegankelijk: de griffier is open en benaderbaar, voor raadsleden maar ook voor de organisatie en het college;
• Kwaliteitsgericht: de griffier versterkt de kwaliteit van het besluitvormingsproces;
• Mensgericht: de griffier houdt rekening met de behoeften van de raadsleden.

Functie

Het team van de griffieDe griffie bestaat naast de griffier uit een raadsadviseur en een griffiemedewerker. De onderlinge sfeer en samenwerking zijn goed. De griffier geeft op verbindende en coachende wijze leiding aan het team.

Competenties
Voor jou als onze nieuwe griffier zijn de basisvaardigheden die bij deze rol vereist zijn vanzelfsprekend. Je bent betrokken en weet je te verbinden met Borger-Odoorn. Je bent onafhankelijk, zelfstandig en integer. Je bent stressbestendig en werkt zorgvuldig en secuur.

Verder vragen we …
• deskundigheid en politieke sensitiviteit. Je bent een stevige persoonlijkheid maar boven alles mensgericht. Je hebt een uitstekend gevoel voor politieke verhoudingen. Je hebt kennis van het vak en hebt bij voorkeur ervaring als (plv.) griffier in één of meerdere gemeenten. Je reflecteert gemakkelijk, naar jezelf, maar zeker ook naar anderen.

• dat je communicatief vaardig bent. Je durft zaken helder te benoemen, neemt geen blad voor de mond en bent tegelijkertijd empathisch. Je beschikt aantoonbaar over uitstekende adviesvaardigheden, zowel op inhoud als op het interpersoonlijke vlak. Je stijl is vertrouwenwekkend en transparant. Je bent in je communicatie actief en toegankelijk.

• vernieuwingsgerichtheid. Je bent analytisch, komt snel tot de kern van een vraagstuk. Je denkt gemakkelijk in abstracties en beschikt over uitstekende adviesvaardigheden. Je bent initiatiefrijk en inspirerend. Je biedt je collega’s in de griffie de ruimte hun talent te benutten.

Functie-eisen

Functie-eisen
• HBO/academisch werk- en denkniveau.
• Uitgebreide kennis van de gemeentelijke politiek-bestuurlijke wereld en de bijbehorende processen.

Aanbod

Arbeidsvoorwaarden
De functie is ingeschaald in schaal 12, uitloopschaal 13 van de CAO Gemeenten. Daarnaast ontvang je een individueel keuzebudget van 17,05% dat naar eigen wens flexibel kan worden ingezet.

Inlichtingen

Procedure
De gemeente Borger-Odoorn laat zich in deze procedure ondersteunen door Mr Gert-Jan Jongkind, directeur van Bestman · Bestuur & Management. Hij verschaft je graag meer informatie over de vacature. Voor vragen over het profiel en/of de procedure kun je telefonisch contact met hem opnemen via nummer 06-50244791, of per email, via emailadres: jongkind@bestman.nl

Indien je belangstelling hebt voor de vacature, dan verzoeken wij je jouw motivatiebrief en cv te uploaden. In verband met de regels omtrent privacy/AVG kun je uitsluitend reageren via de website www.bestman.nl. Het cv bevat een chronologisch overzicht van werkzaamheden en afgeronde opleidingen.

Sollicitatie

Interne kandidaten kunnen reageren tot en met vrijdag 22 april aanstaande.
Externe kandidaten kunnen reageren tot en met vrijdag 29 april aanstaande.

Een nadere planning met betrekking tot de gespreksdata, het eventuele assessment, het arbeidsvoorwaardengesprek, etc. volgt zo spoedig mogelijk.

Het inwinnen van referenties en het overleggen van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) maken deel uit van de procedure. Een assessment en een integriteitsscan kunnen deel uit maken van de procedure.

Door te klikken op ‘Solliciteren‘, word je naar de webpagina geleid waar je jouw brief en cv kunt uploaden. Je kunt daar aangeven dat je akkoord bent met onze privacyregels.
Je ontvangt daarna automatisch een ontvangstbevestiging.

Top