Griffier

Introductie

Gemeente Zevenaar staat


De gemeente van Zevenaar zoekt …
… een deskundige en daadkrachtige griffier die in is om stap voor stap de raad mee te nemen in een professionaliseringsslag. Een vloeiende griffier die zich beweegt als een spin in het bestuurlijke web en zich bewust is dat het web niet in zijn handelingen weeft maar dat met alle spelers samen doet.

De griffier ondersteunt en staat raadsleden en raadsfracties actief en onafhankelijk bij in zijn volksvertegenwoordigende, kaderstellende en controlerende taak. is de griffier van de eerste adviseur van de raad in de breedste zin van het woord. De griffier ontwikkelt en bewaakt procedures, coördineert de ondersteuning is verantwoordelijk en verantwoordelijk voor de communicatie de raad en leiding aan de griff. De griffier gevraagd, gevraagd en ongevraagd, over de toepassing en inzet van procedures en politiek-bestuurlijke instrumenten en geeft raadsleden feedback. Hij/zij weet hoe complexe politieke en bestuurlijke processen verlopen en voorzien zo nodig strategisch (bijvoorbeeld over de veranderende rol van de raad in de samenleving).

De griffier zorgt voor zorgvuldige en goed georganiseerde procedures die ondersteunend zijn aan het proces en hij/ zij zorgt ervoor dat gemaakt wordt nagekomen worden.

De noodzaak erkennen om zich te professionaliseren van training en scholing. De griffier is gericht sparringpartner voor de gemeenteraad en denkt mee. Hij/zij is bekend met ons commissiemodel en kent ook andere vergadermodellen.

De griffier is zich bewust van ontwikkelingen in de gemeente en binnen de regio die voor de raad van belang zijn/worden. Hij/zij relevante trends en ontwikkelingen en weet die te vertalen naar informatie voor de raad. De griffier participeert in netwerken waarin zich politieke, bestuurlijke en ambtelijke actoren bewegen.

De griffier is een sparringpartner voor de burgemeester, ondersteunt en ondersteunt hem en reflecteert. In de bestuurlijk-ambtelijke driehoek nemen de griffier een gelijkwaardige positie in en is scherp op de positie van de raad. Hij/zij beweegt zich soepel in de ambtelijke organisatie, onderhoudt nauw contact en weet de daar kennis en capaciteiten goed te benutten. De griffier draagt ​​bij aan een goede onderlinge samenwerking en houdt daarbij het belang van de raad voor ogen.

Vanuit de verdeeldheid van de politiek is de griffier in staat om de eenheid van de raad te gebruiken.

Je bent actief op vier resultaatgebieden:
1. Raadsadvisering en ondersteuning;
2. Ontwikkeling en vernieuwing;
3. Leiding geven aan een team van in totaal 2,67 FTE (3 medewerkers, inclusief de griffier);
4. Interne en externe positionering van de raad en griffie.

Organisatie

Wie ben je?

Persoonlijke kenmerken:
Je bent:
∙ een daadkrachtige, mensgerichte persoonlijkheid en toont leiderschap;
∙ onafhankelijk, proactief en resultaatgericht;
∙ standvastig, maar niet dogmatisch;
∙ toegankelijk;
∙ enthousiast en energiek.

Vanzelfsprekend staan integriteit en betrouwbaarheid hoog in je vaandel.

Je beschikt over:
∙ een goed reflecterend vermogen;
∙ een flinke portie humor.

Vaardigheden:
∙ Je bent een ervaren griffier of een ervaren raadsadviseur (uit een 50.000+ gemeente);
∙Je houdt je vak bij en hebt een visie op het openbaar bestuur;
∙ Je bent politiek bestuurlijk sensitief;
∙ Juridische vraagstukken herken je en je weet hoe je die oplost;
∙ Je overtuigt en je bezit uitstekende communicatieve vaardigheden;
∙ Je weet een sfeer te creëren waar je gaat voor het beste, maar waar wel fouten gemaakt mogenworden.

Samen met je griffieteam ben je hulpvaardig/dienstverlenend.

Functie

De griffie van Zevenaar
In Zevenaar zijn er naast een fulltime griffier, een plaatsvervangend griffier/raadsadviseur voor 32uur en een medewerker/commissiegriffier voor 28 uur.

Zevenaar, kansrijk en ambitieus in ontwikkeling
De gemeente Zevenaar is een gemeente met meer dan 43.000 inwoners gesitueerd aan de oostzijdevan zowel de Liemers als de regio Arnhem.

De gemeente heeft de ambitie om de dienstverlening en de voorzieningen op een hoog niveau te houden en heeft daarin een aantal belangrijke opgaven, maatschappelijk, ruimtelijk en economisch.

De gemeente wil doorgroeien in haar verbindende rol en ondersteunt initiatieven uit de samenleving.

De stad staat als centrum in een goed evenwicht met de ommelanden die uit 12 krachtige kernen bestaat. De ligging, ingeklemd tussen de Rijn, die in onze gemeente Nederland binnenkomt, de IJssel, de A12 en straks de nieuw aan te leggen verlenging van de A15 geeft de gemeente een kansrijke positie op verdere ontwikkeling.

De stad, met stadsrechten sinds 1487, heeft van oudsher een regionale functie en samen met de ommelanden ontwikkelt deze zich tot een gebied met landelijke maar ook grensoverschrijdende betekenis onder andere op het gebied van economie, toerisme en recreatie.

De gemeente Zevenaar kent een rijk cultuur- en verenigingsleven, onder andere op het gebied van sport alsmede de vele carnavalsverenigingen en schutterijen met een grote cultuurhistorische waarde en geschiedenis.

Functie-eisen

De gemeenteraad van Zevenaar
Sinds de raadsverkiezingen in 2018 is de raad als volgt samengesteld (27 raadsleden):
∙ Lokaal Belang: 10 zetels
∙ CDA: 7 zetels
∙ PvdA: 3 zetels
∙ SP: 2 zetels
∙ VVD: 2 zetels
∙ GroenLinks: 1 zetel
∙ D66: 1 zetel
∙ Sociaal Zevenaar: 1 zetel

De partijen Lokaal Belang en het CDA vormen een coalitie en leveren ieder 2 wethouders in hetCollege.

Het besluitvormingsproces van de raad is vormgegeven in een klassiek commissiemodel.

Er vinden maandelijks informatiebijeenkomsten plaats. Besluiten worden voorbereid in drie verschillende commissies (Samenleving, Ruimte en Middelen) en vervolgens neemt de raad de besluiten in de gemeenteraad.

Inlichtingen

Procedure
De gemeente Zevenaar laat zich in deze procedure ondersteunen door Mr Gert-Jan Jongkind, directeur van Bestman · Bestuur & Management. Hij verschaft je graag meer informatie over de vacature. Voor vragen over het profiel en/of de procedure kun je telefonisch contact met hem opnemen via nummer 06-50244791, of per email, via emailadres: jongkind@bestman.nl

Reageren kan tot en met 27 november aanstaande.
Na het einde van de reactietermijn laten wij je weten of je wordt uitgenodigd voor een voorgesprekmet een consultant van Bestman · Bestuur & Management.

Een planning met gespreksdata etc. volgt zo spoedig mogelijk.
Het inwinnen van referenties maakt deel uit van de procedure.

Sollicitatie

Indien je belangstelling hebt voor de vacature, dan verzoeken wij je jouw motivatiebrief en cv te uploaden. In verband met de regels omtrent privacy/AVG kan dit uitsluitend via website www.bestman.nl.

Door te klikken op ‘Solliciteren‘, word je naar de webpagina geleid waar je jouw brief en cv kunt uploaden. Je ontvangt daarna een automatisch gegeneerde ontvangstbevestiging.

Top