Griffier

Introductie

Drechterland

Wie ben jij?
Jij wilt als griffier een belangrijke rol spelen in onze ambitieuze gemeente in Westfriesland.
Je beleeft er plezier aan onze raad als collectief en de individuele leden te helpen het werk nóg beter te kunnen doen. Je ondersteunt en adviseert ons, gevraagd en ongevraagd. Als meewerkend voorman/-vrouw schakel je soepel tussen strategisch advies en uitvoerend werk. Je doet voorstellen voor gepaste verbetering en vernieuwing, zonder voor de troepen uit te lopen. Met de burgemeester en secretaris voer je constructief overleg in het belang van onze inwoners en ondernemers. In de regio behartig je zowel onze belangen, als die van die regio. Kortom, je bent onze steun en toeverlaat.

Organisatie

Wie zijn wij?
De gemeente Drechterland telt ruim 20.000 inwoners en bestaat uit acht lintdorpen: Hem, Hoogkarspel, Oosterblokker, Oosterleek, Schellinkhout, Venhuizen, Westwoud en Wijdenes.
De gemeente wordt gekenmerkt door waterrijk landbouw- en veeteeltgebied, dorpen, dijken en landerijen. Drechterland is rijk aan cultuur en geschiedenis. Onze inwoners koesteren de lokale en Westfriese folklore en nuchtere mentaliteit.

Bestuur, griffie en organisatie
De gemeenteraad van Drechterland bestaat uit 17 raadsleden, verdeeld over 6 fracties.
CDA: 4 zetels; Senioren Partij Drechterland: 4 zetels; Progressief Drechterland: 3 zetels; VVD: 3 zetels; Gemeentebelangen Drechterland: 2 zetels; Algemeen Belang Drechterland: 1 zetel.

Het griffieteam van de gemeente Drechterland bestaat naast de griffier (1,0 fte) uit een griffiemedewerker (0,5 fte).

De buurgemeenten Stede Broec, Enkhuizen en Drechterland zijn bestuurlijk zelfstandige gemeenten, met elk een eigen raad en griffie(r) en een eigen college en (loco)gemeentesecretaris. Sinds 1 januari 2015 zijn de drie gemeenten ambtelijk gefuseerd. Dit houdt in dat alle medewerkers samenwerken in één organisatie, de SED, die alle producten en diensten levert aan de drie gemeenten/gemeente-besturen. Voor de griffier is de gemeentesecretaris van Drechterland aanspeekpunt van de SED.

Functie

Wat ga je doen?
Je bent een griffier die past bij de gemeente: je bent betrouwbaar en betrokken, met een haarfijn gevoel voor de ambities en ontwikkelopgaven van Drechterland. Je faciliteert de raadsleden optimaal in de rol die zij hierbij hebben.

Richting de raad draag je zorg voor uitstekende ondersteuning en (strategische) advisering en bent hierin onafhankelijk en politiek neutraal. Je faciliteert de individuele leden van de raad en de raad als collectief nóg beter invulling te geven aan hun rol. Je zorgt voor een goede planning (termijnagenda) en informatievoorziening. Je bent laagdrempelig, benaderbaar en bereikbaar. Je ondersteunt de werkgroep ‘Vernieuwing Lokale Democratie’. Met passende ideeën en suggesties attendeer je de raad op mogelijkheden voor verbetering.

Plannen en organiseren gaat je van nature goed af. De griffiewerkzaamheden stem je in goed overleg af met de griffiemedewerker. Je bent meewerkend voorman/-vrouw met een coachende stijl van leidinggeven. Je hebt oog voor modernisering/verbetering van werkprocessen. Je werkt op basis van een griffieplan, waarbij je alert bent of de wensen en ambities van de raad in de pas lopen met de capaciteit van de griffie en je rapporteert hierover bij de werkgeverscommissie.

Op basis van gelijkwaardigheid voer je overleg met de burgemeester en secretaris in de driehoek, in het belang van de gemeente én van de raad. Inlevingsvermogen, realisme en elkaar spiegelen zijn hierbij sleutelbegrippen. Je bent in dit overleg verbindend, empathisch en overtuigend.

Je bent een belangrijke schakel in het samenspel tussen onze inwoners en de raad. Voor onze inwoners ben je hun eerste aanspreekpunt met betrekking tot vragen over de raad. Tegelijk maak jij de vergaderingen en besluiten van de raad meer zichtbaar richting inwoners en je zet je in hen actief te betrekken. Je toont je hierin laagdrempelig, communicatief en enthousiasmerend. Je onderzoekt nut en noodzaak hiervoor een communicatiemedewerker aan te trekken, eventueel in SED-verband.

Je bent actief in de regio. Je overlegt regulier met je collega’s van de SED-gemeenten en met je Westfriese collega’s. Je stelt met alle samenwerkingspartners het grotere en gezamenlijke belang van Drechterland en de regio voorop, zonder jouw eigen rol daarin en het specifieke belang van de raad uit het oog te verliezen.

Je toont je zichtbaar betrokken bij en je verbindt je aan Drechterland en de regio.
Kortom, je bent een griffier die uiteraard verantwoordelijkheid neemt voor de reguliere griffietaken, maar bovenal ben je een griffier die past bij het karakter van Drechterland.

Functie-eisen

Wat breng je mee?
∙ Minimaal HBO werk- en denkniveau.
∙ Inzicht in politiek-bestuurlijke verhoudingen en (juridische) besluitvormingsprocessen.
∙ Ervaring met (strategische) advisering en ondersteuning van lokaal bestuur.
∙ Ervaring met werken in een omgeving, die qua complexiteit vergelijkbaar is.
∙ Affiniteit met de gemeente Drechterland en de regio Westfriesland.
∙ Ervaring met griffiewerkzaamheden is een pré.

Welke competenties vraagt dit?
Op het gebied van competenties beschik je over:
· Denken: Adviesvaardig, Onafhankelijk, Zelfreflectie.
· Voelen: Politieke en bestuursensitiviteit, Communicatief en benaderbaar, Coachen.
· Kracht: Resultaatgerichtheid, Natuurlijk gezag, Initiatiefrijk.

Aanbod

Wat bieden wij?
∙ Een dienstverband van 36 uur per week;
∙ Salarisschaal 13;
∙ Een jaarcontract dat bij goed functioneren wordt omgezet in een contract voor onbepaalde tijd.

Als je voldoet aan onze wensen, ontvangen wij graag jouw sollicitatie. Diversiteit en gelijke kansen vinden wij heel belangrijk. Het maakt ons niet uit waar je geboren bent, van wie je houdt, of waar je in gelooft. Wij zijn vooral nieuwsgierig met welke expertise en welk talent jij onze raad en gemeente komt versterken.

Inlichtingen

Hoe komen we in contact?
De werkgeverscommissie van de gemeente Drechterland laat zich in deze procedure ondersteunen door mr. Gert-Jan Jongkind, directeur van Bestman · Bestuur & Management.
Hij verschaft je graag meer informatie over de vacature.
Voor vragen over het profiel en/of de procedure kun je telefonisch contact met hem opnemen via nummer 06-50244791, of per email, via emailadres: jongkind@bestman.nl

Sollicitatie

Solliciteren
Indien je belangstelling hebt voor de vacature, dan verzoeken wij je een motivatiebrief en cv in te sturen. Je kunt reageren tot uiterlijk vrijdag 2 september aanstaande.

Het cv bevat een chronologisch overzicht van werkzaamheden en een overzicht van afgeronde opleidingen. In verband met de regels omtrent privacy/AVG kun je uitsluitend reageren via de website www.bestman.nl.

Een nadere planning met betrekking tot de gespreksdata, het assessment, het arbeidsvoorwaarden-gesprek, etc. volgt zo spoedig mogelijk.

Door in de vacaturetekst te klikken op ‘Solliciteren‘, word je naar de webpagina geleid waar je jouw brief en cv kunt uploaden.


Top