Griffier

Introductie

Noord-Beveland

Wij zoeken jou!
Wil jij als griffier van onze prachtige gemeente, in het hart van Zeeland, een belangrijke rol spelen?
Je bent dé adviseur van onze raad en je zet je proactief en met enthousiasme in om de raad optimaal te laten functioneren. Sleutelwoorden zijn: nuchter, betrouwbaar, betrokken, samenwerkingsgericht en dienstverlenend. Kortom, je past bij Noord-Beveland. De vacature ontstaat door het vertrek van onze huidige griffier per 1 maart 2023 wegens het naderen van de pensioengerechtigde leeftijd.

Noord-Beveland
Noord-Beveland, gelegen tussen de Noordzee, het Veerse Meer en Nationaal Park Oosterschelde, is een eiland met ruim 7.600 inwoners. De zes kernen: Colijnsplaat, Geersdijk, Kamperland, Kats, Kortgene en Wissenkerke, dragen elk met hun eigen dynamiek, cultuur en gebruiken bij aan het landelijke karakter van Noord-Beveland. De betrokkenheid van de inwoners is kenmerkend. Deze betrokkenheid komt goed tot uiting in de ‘Toekomstvisie Noord-Beveland 2030’ die in nauwe samenspraak met onze inwoners tot stand is gekomen. Deze toekomstvisie beschrijft o.a. de kernkwaliteiten: centraal eiland in de Delta, open landschap en natuur, bedrijvigheid in agrarische sector, bruisend toerisme en saamhorigheid in de kernen. Uiteraard is er ook oog voor de toename van het toerisme, de transitie in de landbouw en de klimaatadaptatie en verduurzaming. Noord-Beveland heeft mooie ambities voor de toekomst: vitale kernen in een vitale gemeente, bruisende en bedrijvige gemeente, open en klimaatneutraal eiland en regie over eigen eiland. Dit alles vraagt visie, betrokkenheid, creativiteit en daadkracht. We koesteren Noord-Beveland als zelfstandige gemeente.

Het bestuur
De gemeenteraad van Noord-Beveland bestaat uit 13 leden. De raad telt op dit moment 7 fracties. De coalitie bestaat uit de fracties NBB: 4 zetels; VVD: 2 zetels; SGP 2 zetels.
De overige fracties: PvdA/GroenLinks: 2 zetels; CDA: 1 zetel; D66: 1 zetel; BEN: 1 zetel.
De raad vergadert twee maal per maand: op de 2e donderdag van de maand opiniërend, op de 4e donderdag besluitvormend. De raad vergadert snel en efficiënt.

Organisatie

Griffie
De griffie van de gemeente Noord-Beveland wordt uitgebreid en gaat bestaan uit de griffier (0,8 fte) en een nog te werven griffiemedewerker (0,4 fte). Ook in de toekomst maakt de griffie gebruik van ondersteuning vanuit de ambtelijke organisatie. Deze samenwerking staat niet in de weg aan de onafhankelijke positie van de griffie(r).

De organisatie
De ambtelijke organisatie bestaat uit professionele en betrokken medewerkers. Door de kleinschaligheid van de organisatie zijn de lijnen kort en weten de medewerkers van de griffie en de organisatie elkaar snel te vinden en werken veel samen.

Functie

Profiel
Wij zoeken een griffier die past bij onze gemeente: een betrouwbare en betrokken griffier, die de ambities en ontwikkelopgaven van Noord-Beveland en de regio begrijpt en haarfijn aanvoelt hoe de griffie de raadsleden optimaal faciliteert in de rol die zij in deze ontwikkeling hebben.

Een griffier die richting de raad en zijn organen zorg draagt voor uitstekende ondersteuning en (strategische) advisering. Die de individuele leden van de raad en de raad als collectief uitdaagt nog beter invulling te geven aan hun rol. Die de raad weet te prikkelen en nieuwe ideeën aandraagt. Die zelfbewust en rolvast is en soepel schakelt op het snijvlak van raad, college, griffie en organisatie.
Een griffier die koestert wat goed gaat en kansen grijpt als dat verbetering oplevert.

Een griffier die resultaatgericht werkt aan de toekomstbestendigheid van de griffie, met een scherp oog voor efficiency van werkprocessen én een scherp oog voor de samenwerking met de griffiemedewerker en met de collega’s van de ambtelijke organisatie. Die schakelt tussen meewerken en delegeren. Die zaken helder benoemt en tegelijkertijd empathisch is. Een stevige persoonlijkheid, met wie het goed samenwerken is.

Een griffier die zich richting alle betrokken partijen, binnen en buiten het gemeentehuis, proactief en coöperatief opstelt. Die helder communiceert, die kan luisteren en open staat voor feedback en argumenten. Die in uitingen naar buiten veeleer Noord-Beveland, de raad en de griffie dan zichzelf positioneert. Die met alle samenwerkingspartners het grotere en gezamenlijke belang van Noord-Beveland en de regio vooropstelt, zonder de eigen rol daarin en het specifieke belang van de raad uit het oog te verliezen.

Een griffier, die in het samenspel tussen burger en bestuur, laagdrempelig is en initiatief toont. Een griffier die zich zichtbaar betrokken toont bij en zich verbindt aan Noord-Beveland en de regio.

Kortom, een griffier die uiteraard verantwoordelijkheid neemt voor de reguliere griffietaken, maar bovenal een griffier die past bij de cultuur en de uitdagingen van Noord-Beveland.

Functie-eisen

Functie-eisen
∙ HBO/WO werk- en denkniveau.
∙ Inzicht in politiek-bestuurlijke verhoudingen en (juridische) besluitvormingsprocessen.
∙ Relevante ervaring met (strategische) advisering en ondersteuning van lokaal bestuur.
∙ Bij voorkeur griffie-ervaring.
∙ Ervaring met werken in een omgeving, die qua complexiteit vergelijkbaar is.
∙ Bereidheid in de regio te komen of te blijven wonen.

Competenties
Op het gebied van competenties beschikt de griffier over:
· Denken: Visie, Strategie, Rolbewustzijn, Schakelvermogen, Zelfreflectie.
· Voelen: Politiek-bestuurlijke sensitiviteit, Vertrouwen geven en ruimte bieden, Communicatief (mondeling en schriftelijk), Coachen.
· Kracht: Stevigheid, Resultaatgerichtheid, Overtuigingskracht, Initiatief, Stressbestendig.

Aanbod

Arbeidsvoorwaarden
∙ Het betreft een dienstverband van 32 à 36 uur per week;
∙ Inschaling vindt plaats in schaal 13 (€ 4.965,- tot € 6.616,-).

Wij staan voor gelijke kansen. Het maakt ons niet uit waar je geboren bent, van wie je houdt, of waar je in gelooft. Wij zijn vooral nieuwsgierig met welke expertise en welk talent jij onze raad en gemeente komt versterken.

Inlichtingen

Hoe komen we in contact?
De werkgeverscommissie van de gemeente Noord-Beveland laat zich in deze procedure ondersteunen door Mr Gert-Jan Jongkind, directeur van Bestman · Bestuur & Management.
Hij verschaft je graag meer informatie over de vacature.
Voor vragen over het profiel en/of de procedure kun je telefonisch contact met hem opnemen via nummer 06-50244791, of per email, via emailadres: jongkind@bestman.nl

Sollicitatie

Solliciteren
Indien je belangstelling hebt voor de vacature, dan verzoeken wij je een motivatiebrief en cv in te sturen. Je kunt reageren tot uiterlijk donderdag 1 september aanstaande.

Het cv bevat een chronologisch overzicht van werkzaamheden en een overzicht van afgeronde opleidingen. In verband met de regels omtrent privacy/AVG kun je uitsluitend reageren via de website www.bestman.nl.
Een nadere planning met betrekking tot de gespreksdata, een mogelijk assessment, het arbeidsvoorwaardengesprek, etc. volgt zo spoedig mogelijk.

Door in de vacaturetekst te klikken op ‘Solliciteren‘, word je naar de webpagina geleid waar je jouw brief en cv kunt uploaden.

Top