Griffier

Introductie

Gemeente Hilversum


In het kort:
Jij wilt als griffier een belangrijke rol spelen in onze ambitieuze gemeente in de Gooi en Vechtstreek.
Je begrijpt Hilversum en de belangen die in de regio spelen. Je voelt haarscherp aan welke ontwikkeling past bij de raad van Hilversum en staat de leden hierin terzijde. Je draagt enthousiast bij aan de samenwerking en verbinding tussen raad, college, griffie en ambtelijke organisatie. Je bent strategisch, adviesvaardig en flexibel. Kortom, je past bij de gemeente Hilversum.

Wie zijn wij?
De gemeente Hilversum -met haar dorpse charme- telt ruim 92.000 inwoners en behoort daarmee tot de veertig grootste gemeenten van Nederland. Als centrumgemeente in de regio Gooi en Vechtstreek, gelegen tussen Amsterdam, Amersfoort, Almere en Utrecht, staat Hilversum voor grote uitdagingen die vragen om concrete antwoorden. De afgelopen jaren is gewerkt aan een fundament waar we Hilversum verder op uitbouwen. Naar elkaar omkijken, goed bereikbare voorzieningen voor inwoners die dat nodig hebben en veilige buurten vinden wij belangrijk. Ook toekomstbestendige werkgelegenheid, bereikbare woningen, een duurzame leefomgeving en voorzieningen op het gebied van sport, kunst en cultuur staan hoog op onze agenda. Als gemeente willen we ín de maatschappij staan, niet ernaast. Hilversum moet een leefbare en veilige stad zijn, waar iedereen zich thuis voelt, waar inwoners zich gewaardeerd voelen en waar mensen zich in hun werk en vrije tijd kunnen ontplooien.

Organisatie

Raad
De gemeenteraad van Hilversum bestaat uit 37 raadsleden, verdeeld over 10 fracties.
Hart voor Hilversum: 8 zetels; D66: 7 zetels; VVD: 5 zetels; GroenLinks: 4 zetels; CDA: 4 zetels; Democraten Hilversum: 3 zetels; PvdA: 2 zetels; SP: 2 zetels; ChristenUnie: 1 zetel; BVNL: 1 zetel.
Na de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen is een groot aantal nieuwe leden toegetreden.
Recent heeft een ‘heidag’ plaatsgevonden, waarop de raadsleden elkaar beter hebben leren kennen en is gesproken over de gewenste werkwijze en de cultuur die de raad wil uitdragen.

Griffie
Het griffieteam van de gemeente Hilversum bestaat naast de griffier uit twee raadsadviseurs/ commissiegriffiers/plaatsvervangend griffiers, een officemanager/commissiegriffier, een officemanager, een communicatieadviseur en een secretaris rekenkamer. Het team is taakvolwassen en de onderlinge verhoudingen zijn goed en collegiaal.

Functie

Wat ga je doen?
Richting de raad en zijn organen draag je zorg voor uitstekende ondersteuning en (strategische) advisering. Daarbij daag je de individuele leden van de raad en de raad als collectief uit nóg beter invulling te geven aan hun rol. Jij weet de raad te prikkelen, een spiegel voor te houden en je draagt nieuwe ideeën aan. Jij bent zelfbewust en rolvast en schakelt soepel op het snijvlak van raad, college, griffie en organisatie. Je bent een griffier die koestert wat goed gaat en kansen grijpt als dat verbetering oplevert.
Samen met de griffiemedewerkers en de collega’s van de ambtelijke organisatie investeer je in duurzame en toekomstbestendige samenwerking en werk je mee aan soepele werkprocessen en verbeterde kwaliteit van stukken.

Als leidinggevende van de griffie heb je een scherp oog voor ieders talenten. Je coacht waar dat kan en stuurt waar dat moet. Je benoemt zaken helder en tegelijkertijd ben je complimenteus. Je bent een stevige persoonlijkheid, met wie het goed samenwerken is.

Richting alle betrokken partijen, binnen en buiten het raadhuis, stel je je proactief en coöperatief op. Je communiceert helder, kan luisteren en staat open voor feedback en argumenten. In uitingen naar buiten positioneer je veeleer Hilversum, de raad en de griffie dan jezelf. Met alle samenwerkingspartners stel je het grotere en gezamenlijke belang van Hilversum en de regio voorop, zonder jouw eigen rol daarin en het specifieke belang van de raad uit het oog te verliezen.

Op basis van gelijkwaardigheid voer je overleg met de burgemeester en gemeentesecretaris in de driehoek, in het belang van de gemeente én van de raad. De wil tot samenwerken, het dienen van het gezamenlijke belang en elkaar spiegelen zijn hierbij sleutelbegrippen. Je bent in dit overleg open, verbindend, empathisch en overtuigend.

In het samenspel tussen onze inwoners en de raad ben je een belangrijke schakel. Voor onze inwoners en de media ben je het eerste aanspreekpunt met betrekking tot vragen over de raad. Tegelijk maakt de griffie de vergaderingen en besluiten van de raad meer zichtbaar richting inwoners en je zet je in hen actief te betrekken. Je toont je richting inwoners en media laagdrempelig, communicatief en enthousiasmerend. Kortom, je bent een griffier die uiteraard verantwoordelijkheid neemt voor de reguliere griffietaken, maar bovenal een griffier die past bij het karakter en de uitdagingen van Hilversum.

Functie-eisen

Wat breng je mee?
∙ Academisch werk- en denkniveau.
∙ Inzicht in politiek-bestuurlijke verhoudingen en (juridische) besluitvormingsprocessen.
∙ Ervaring met (strategische) advisering en ondersteuning van lokaal bestuur.
∙ Ervaring met werken in een omgeving, die qua complexiteit vergelijkbaar is.
∙ Affiniteit met de gemeente Hilversum en de regio Gooi en Vechtstreek.
∙ Onafhankelijk: kan door ieder als voldoende onpartijdig/politiek neutraal worden gezien.
∙ Ervaring met griffiewerkzaamheden is een pré.

Welke competenties vraagt dit?
Op het gebied van competenties beschik je over:
· Denken: Visie, Strategie, Onafhankelijk, Rolbewustzijn, Schakelvermogen, Flexibiliteit, Zelfreflectie.
· Voelen: Samenwerken, Politiek-bestuurlijke sensitiviteit, Communicatief, Coachen.
· Kracht: Stevigheid, Resultaatgerichtheid, Overtuigingskracht, Initiatief, Stressbestendig.

Aanbod

Wat bieden wij?
∙ Een dienstverband van 36 uur per week.
∙ Salarisschaal 14.
∙ Een jaarcontract dat bij goed functioneren wordt omgezet in een contract voor onbepaalde tijd.

Diversiteit en gelijke kansen vinden wij heel belangrijk. Het maakt ons niet uit waar je geboren bent, van wie je houdt, of waar je in gelooft. Wij zijn vooral nieuwsgierig met welke expertise en welk talent jij onze raad en gemeente komt versterken.
De eerste presentatie van kandidaten aan de opdrachtgever vindt geanonimiseerd plaats.

Inlichtingen

Hoe komen we in contact?
De werkgeverscommissie van de gemeente Hilversum laat zich in deze procedure ondersteunen door mr. Gert-Jan Jongkind, directeur van Bestman · Bestuur & Management.
Hij verschaft je graag meer informatie over de vacature.
Voor vragen over het profiel en/of de procedure kun je telefonisch contact met hem opnemen via nummer 06-50244791, of per email, via emailadres: jongkind@bestman.nl

Sollicitatie

Solliciteren
Indien je belangstelling hebt voor de vacature, dan verzoeken wij je een motivatiebrief en cv in te sturen.
Je kunt reageren tot uiterlijk vrijdag 30 september aanstaande.

Het cv bevat een chronologisch overzicht van werkzaamheden en een overzicht van afgeronde opleidingen. In verband met de regels omtrent privacy/AVG kun je uitsluitend reageren via de website www.bestman.nl.

Een nadere planning met betrekking tot de gespreksdata, het assessment, het arbeidsvoorwaarden-gesprek, etc. volgt zo spoedig mogelijk.

Ga naar www.bestman.nl. Door in de vacaturetekst te klikken op ‘Solliciteren‘, word je naar de webpagina geleid waar je jouw brief en cv kunt uploaden.

Top