Griffier

Introductie

Gemeente Rheden

In het kort
We zijn op zoek naar een griffier die op de mooiste werk- en woonplek in het oosten van het land een belangrijke rol wil en kan spelen. Een griffier die de raad beter in positie brengt, die passende voorstellen doet voor vernieuwing en die de raad faciliteert in het onderzoeken welke ontwikkelingen de raad wil doormaken.

Organisatie

Rheden
Tussen Veluwezoom en IJssel ligt de gemeente Rheden met veel aantrekkelijk natuurschoon. Beroemd om de Posbank met schitterende vergezichten en fraaie landschappen van bos en heide. Aan de andere kant een schilderachtig rivierenlandschap met karakteristieke landgoederen en boerderijen. In dit veelzijdige gebied vormen zeven dorpen met zo’n 43.000 inwoners de gemeente. De gemeente Rheden staat voor de leefbaarheid en toekomstbestendigheid van deze dorpen.
De gemeenteraad van Rheden bestaat uit 27 leden. De raad telt op dit moment 8 fractie.

Ten gevolge van maatschappelijke en politiek-bestuurlijke ontwikkelingen verandert het werk en het werkveld van de raad(sleden). Te denken valt aan de groeiende hoeveelheid informatie die raadsleden ontvangen, de decentralisaties, de toenemende complexiteit van geld- en financierings-stromen, de toename van samenwerkingsverbanden en de wens anders en intensiever verbonden te zijn met inwoners. Dit alles dwingt raadsleden tot bezinning op hun rolinvulling en hun ondersteuning.

Om de raad in deze ontwikkeling goed te faciliteren is het belangrijk dat de ambtelijke organisatie en de griffie hierin mee bewegen. Dit vraagt een professionele houding en gedrag. Resultaatgericht, verantwoordelijk, samenwerkend. Plus een hoge mate van maatschappelijke betrokkenheid met oog en oor voor de inwoners van Rheden. Werken -vooral samenwerken- doen wij met respect voor elkaar. Het griffieteam bestaat momenteel uit de griffier, een plv. griffier/raadsadviseur en een griffiemedewerker.

Functie

Profiel
Wij zoeken een stevige griffier met visie, die strategisch, creatief en innovatief kan denken en opereren. Een betrokken griffier, die de ambities en ontwikkelopgaven van Rheden en de regio begrijpt en haarfijn aanvoelt hoe de griffie de raadsleden optimaal faciliteert. Een griffier die richting de raad en zijn organen zorg draagt voor uitstekende ondersteuning en (strategische) advisering. Die de individuele leden van de raad en de raad als collectief uitdaagt nog beter invulling te geven aan hun rol. Die de raad weet te prikkelen en nieuwe ideeën aandraagt en daarbij strikt onafhankelijk is.

Een griffier die in het driehoeksoverleg met burgemeester en gemeentesecretaris zelfbewust en rolvast is en soepel schakelt op het snijvlak van raad, college, griffie, organisatie en lokale samenleving. Die met alle samenwerkingspartners het grotere en gezamenlijke belang van Rheden vooropstelt, zonder de eigen rol daarin en het specifieke belang van de raad uit het oog te verliezen.

Een griffier die resultaatgericht werkt aan de toekomstbestendigheid van de griffie, met een scherp oog voor efficiency van werkprocessen én een scherp oog voor de ontwikkeling van het team en van de individuele medewerkers. Een griffier die integraal en collegiaal leidinggeeft. Die schakelt tussen meewerken en delegeren. Die zaken helder benoemt en tegelijkertijd empathisch is. Een stevige persoonlijkheid, maar boven alles mens- en teamgericht.

Een griffier, die in het samenspel tussen burger en bestuur, vernieuwend is, initiatief toont en daarbij heldere kaders stelt en verwachtingen managet. Een griffier die zich zichtbaar betrokken toont bij en zich verbindt aan Rheden. Een griffier die zich richting alle betrokken partijen, binnen en buiten het gemeentehuis, proactief en coöperatief opstelt. Die helder communiceert, die kan luisteren en open staat voor feedback en argumenten. Die in uitingen naar buiten de gemeente Rheden, de raad en de griffie positioneert, en niet zichzelf. Kortom, een griffier die koestert wat goed is en kansen grijpt als dat verbetering oplevert.

Functie-eisen

Functie-eisen
∙ Academisch werk- en denkniveau.
∙ Breed inzicht in politiek-bestuurlijke verhoudingen en (juridische) besluitvormingsprocessen.
∙ Relevante ervaring met (strategische) advisering en ondersteuning van lokaal bestuur.
∙ Bij voorkeur relevante griffie-ervaring.
∙ Ervaring met werken in een omgeving, die qua complexiteit vergelijkbaar is.
∙ Leidinggevende ervaring.

Competenties
Op het gebied van competenties beschikt de griffier over:
· Denken: Strategisch, Rolbewust, Soepel schakelend, Zelfreflectief.
· Voelen: Politiek/bestuurlijk sensitief, Vertrouwen en ruimte gevend, Communicatief, Coachend.
· Kracht: Stevigheid, Resultaatgerichtheid, Overtuigingskracht, Initiatiefrijk en Stressbestendig.

Aanbod

Arbeidsvoorwaarden
∙ Het betreft een fulltime dienstverband
∙Op dit moment vindt herwaardering van de functie plaats.
∙ Het betreft een arbeidsovereenkomst voor een jaar die bij goed functioneren wordt omgezet in eenarbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

Als je voldoet aan onze wensen ontvangen we graag jouw sollicitatie. Diversiteit en gelijke kansen vinden wij heel belangrijk. Het maakt ons niet uit waar je geboren bent, van wie je houdt, of waar je in gelooft. Wij zijn vooral nieuwsgierig met welke expertise en ervaring en met welk talent jij onze raad en gemeente komt versterken.

Inlichtingen

Hoe komen we in contact?
De werkgeverscommissie van de gemeente Rheden laat zich in deze procedure ondersteunen door Mr Gert-Jan Jongkind, directeur van Bestman · Bestuur & Management. Hij verschaft je graag meer informatie over de vacature. Voor vragen over het profiel en/of de procedure kun je telefonisch contact met hem opnemen via nummer 06-50244791, of per email, via emailadres: jongkind@bestman.nl

Sollicitatie

Solliciteren
Indien je belangstelling hebt voor de vacature, dan verzoeken wij je een motivatiebrief en cv in te sturen. Je kunt reageren tot uiterlijk 10 juni aanstaande.

Het cv bevat een chronologisch overzicht van werkzaamheden en een overzicht van afgeronde opleidingen. In verband met de regels omtrent privacy/AVG kun je uitsluitend reageren via de website www.bestman.nl. Een nadere planning met betrekking tot de gespreksdata, het assessment, het arbeidsvoorwaarden-gesprek, etc. volgt zo spoedig mogelijk.

Door in de vacaturetekst te klikken op ‘Solliciteren‘, word je naar de webpagina geleid waar je jouw brief en cv kunt uploaden.

Top