Gemeentesecretaris

Introductie

Gemeente Heumen

Ben jij de beste gemeentesecretaris voor de gemeente Heumen?
Wil jij eerste adviseur en strategisch sparringpartner zijn van het college en zorgdragen voor de realisatie van onze bestuurlijke ambities? Zie jij het als uitdaging om samen met de afdelingsmanagers en medewerkers vorm te geven aan de doorontwikkeling van onze organisatie? Reageer dan nu.
Laat ons weten hoe jij van betekenis kunt zijn voor de Heumense samenleving en onze regio. En vanuit welke visie en met welke ambitie je mensen met elkaar weet te verbinden om samen de beste resultaten te behalen.

Over de gemeente Heumen
De gemeente Heumen telt ruim 16.500 inwoners en ligt ten zuiden van Nijmegen. We zijn een landelijke gemeente in een groene omgeving, met veel ruimte, rust en afwisselende landschappen. De gemeente bestaat uit 4 dorpskernen: Malden, Heumen, Overasselt en Nederasselt, met elk zijn eigen karakter. Het leven, wonen en werken is er goed. Er zijn genoeg voorzieningen in de gemeente en daarnaast maken de voorzieningen van het nabije Nijmegen onze gemeente extra aantrekkelijk.

Bestuur en organisatie
De gemeenteraad van Heumen bestaat uit 17 raadsleden en kent 7 fracties: Democraten Gemeente Heumen (DGH) met 6 zetels, VVD met 2 zetels, GroenLinks met 2 zetels, PvdA met 2 zetels, CDA met 2 zetels, D66 met 2 zetels en De Kiezersclub met 1 zetel. De partijen DGH, VVD en GroenLinks vormen samen de coalitie met 10 zetels. Zij hebben in juni hun gezamenlijke ambitie neergelegd in het coalitieakkoord 2022-2026: “Inwoners centraal, natuurlijk samen”.

Het college van burgemeester en wethouders bestaat naast de burgemeester uit 4 wethouders.
Burgemeester Minses is op 13 januari 2022 geïnstalleerd, de vier wethouders zijn sinds juni 2022 nieuw in de gemeente. Samen met de interim-secretaris werkt het college onder de noemer ‘vanuit vertrouwen samenwerken’ aan de eigen bestuursontwikkeling en aan het samenspel met de organisatie. Als de nieuwe gemeentesecretaris neem je deze rol over.

Onze organisatie met ca. 130 medewerkers wordt aangestuurd door het MT, dat bestaat uit de gemeentesecretaris en vijf afdelingshoofden. Als gemeentesecretaris geef je leiding aan het MT en de staf. Het stafteam bestaat uit 4 medewerkers die zich primair bezig houden met brede bedrijfsvoering, regionale samenwerking en organisatieontwikkeling. Als gemeentesecretaris/ algemeen directeur ben je tevens concerncontroller. De organisatie kent een open, informele sfeer en korte lijnen en werkt vanuit de kernwaarden: verbinden, betrokkenheid, betrouwbaarheid en integriteit, samen doen en effectief zijn. Er is een hoge mate van inzet en loyaliteit bij de medewerkers. Kortom, het is er fijn werken!

Organisatie

Wat ga je doen?
De samenleving verandert en de opgaven voor de gemeente worden groter en complexer. In de strategische visie 2030 ‘Natuurlijk met iedereen’ en in het coalitieakkoord 2022-2026 zijn de visie en ambities voor de gemeente Heumen geformuleerd voor de komende jaren.
Naast de reguliere taken van de gemeentesecretaris/algemeen directeur, richt je je in het bijzonder op het volgende:

∙ College en raad
Je stuurt op de kwaliteit en integraliteit van ambtelijke adviezen. Je bent inhoudelijk voldoende op de hoogte om jouw rol als eerste adviseur waar te maken. Je adviseert gevraagd en ongevraagd. Je houdt de leden van het college, zowel collectief als individueel, een spiegel voor. Je bewaakt de uitvoering van besluiten. In jouw samenwerking met de burgemeester draag je bij aan een vertrouwensrelatie, waarin alles gezegd kan worden. Met de burgemeester en de griffier vorm je de driehoek. Gezamenlijk belang, wederkerigheid en rolvastheid zijn hierbij sleutelbegrippen.

∙ Bestuurlijk-ambtelijk-samenspel
Je bent in dit samenspel de verbindende factor, waarin jouw rol als eerste adviseur van het college en eindverantwoordelijke van de ambtelijke organisatie samenkomen. Je draagt zorg voor balans tussen bestuurlijke ambitie en ambtelijke capaciteit. Je overziet het grotere geheel en de samenhang. Je hebt oog voor relevante/bestuursgevoelige details, zonder zelf in de uitvoering te belanden.

∙ Organisatie en doorontwikkeling
Als algemeen directeur ben je voor alle medewerkers zichtbaar, herkenbaar en toegankelijk. Samen met het MT zet je in op doorontwikkeling van de organisatie. De keuze voor hybride werken heeft gevolgen voor de werkprocessen en de inrichting van het gebouw. Deze keuze wordt de komende jaren verder vormgegeven en doorontwikkeld. Samenwerking en integraliteit vragen in dit kader jouw bijzondere aandacht.Het MT wordt gekenmerkt door loyaliteit en continuïteit en werkt gezamenlijk aan een meer gedeelde en strategische agenda. De afbakening tussen hetgeen organisatie-breed geldt en hetgeen afdelings-eigen is mag scherper. Als algemeen directeur heb je hierin een voortrekkersrol.
Als WOR-bestuurder draag je met een open houding bij aan het constructieve overleg met de OR, waarin gelijkwaardigheid en respect voor ieders positie en verantwoordelijkheid centraal staan.
De cultuur van de ambtelijke organisatie is te omschrijven als loyaal, betrokken en toegewijd. Men kent elkaar en heeft wat voor elkaar over. Het is de kunst het goede van deze ‘familie-cultuur’ te bewaren en tegelijk enige verzakelijking door te voeren, bijvoorbeeld op het gebied van ‘aanspreken op gedrag’. Je stimuleert persoonlijke ontwikkeling, eigenaarschap en verantwoordelijkheid bij management en medewerkers. Als werkgever heb je nadrukkelijk aandacht voor de aantrekkelijkheid van de organisatie voor zowel toekomstige als huidige werknemers.

∙ De gemeente Heumen, inclusief opgaven en uitdagingen
Je hebt gevoel voor de schaal en cultuur van de gemeente en de meerkernigheid, waarbij elk dorp een eigen identiteit heeft. Je bent nieuwsgierig naar de eigenheid van de dorpen en hun inwoners. Ten aanzien van de (majeure) projecten -zoals de woonprojecten Kanaalzone en Vitaal Centrum Malden- ben je voldoende inhoudelijk op de hoogte om als sparringpartner te fungeren van bestuurders en collega’s. Je investeert in een netwerk en in connecties, die behulpzaam kunnen zijn. Je bent bereid deel te nemen aan de representatieve taken van het college. Je beweegt je gemakkelijk tussen verschillende typen gesprekspartners en schakelt soepel tussen verschillende communicatiestijlen.

Je verbindt je aan onze ambitie een inclusieve samenleving te zijn, waarin iedereen naar vermogen kan meedoen en kan bijdragen. Er wordt een inclusieagenda uitgewerkt waarbij we nadrukkelijk inzetten op het vertrouwen tussen inwoners, politiek en bestuur. Inclusie en vertrouwen vormen de pijlers voor alle speerpunten van beleid.

∙ Samenwerking in de regio
Voor het behoud van ons voorzieningenniveau en de kwaliteit van de dienstverlening aan onze inwoners, werkt de gemeente Heumen intensief samen met regionale partners. Uitgangspunt is dat wij dichtbij en op lokale schaal organiseren wat voor inwoners direct van belang is en wat wij zelf goed kunnen. Zaken die beter op een grotere schaal worden georganiseerd, doen we samen met de regio. We richten ons vooral op het Rijk van Nijmegen. In groter verband maken we deel uit van de metropoolregio Arnhem-Nijmegen. Vanuit actief opdrachtgeverschap ligt onze focus op het Werkbedrijf en de Omgevingsdienst Regio Nijmegen (ODRN). Als gemeentesecretaris stimuleer je deze samenwerkingsverbanden en vertegenwoordig je de belangen van Heumen op constructieve wijze. Je draagt bij aan de positionering van de gemeente Heumen in de regio. Je draagt zorg voor een goede informatievoorziening tussen bestuur, organisatie en samenwerkingspartners en vice versa.


Functie

Wie ben je?
Je herkent je in de volgende kwalificaties:
∙ je bent een stevig leider met lef, visie, besluitvaardigheid en overtuigingskracht
∙ je bent verbindend, richting bestuur, organisatie en omgeving
∙ je bent strategisch en analytisch sterk
∙ je bent politiek-bestuurlijk sensitief
∙ je bent communicatief sterk en adviesvaardig
∙ je beschikt over visie op organisatieontwikkeling en weet dit om te zetten in draagvlak en resultaat
∙ je hebt relativeringsvermogen en humor

Functie-eisen

Wat vragen we?
∙ WO werk- en denkniveau.
∙ Je hebt bij voorkeur ervaring als gemeentesecretaris of ervaring op directie- of managementniveaubinnen een gemeente.

Aanbod

Wat bieden we jou?
Afhankelijk van je opleiding, kennis en ervaring bedraagt het maximum salaris € 7.269 (schaal 14) bruto per maand bij een fulltime aanstelling. Daarnaast ontvang je een Individueel Keuze Budget van 17,05%, wat je bijvoorbeeld kunt inzetten om extra verlof van te kopen. We kennen flexibele werktijden en mogelijkheden tot thuiswerken. Na een jaar bieden wij je bij voldoende functioneren een vast contract aan.

Inlichtingen

Hoe nu verder?
Gert-Jan Jongkind, directeur van Bestman Bestuur & Management, ondersteunt gemeente Heumentijdens de sollicitatieprocedure. Voor vragen over het profiel of de procedure kun je telefonischcontact met hem opnemen via nummer 06-50244791.
We verzoeken je jouw motivatiebrief en c.v. te uploaden als je belangstelling hebt voor dezevacature. In verband met de regels omtrent privacy/AVG kun je uitsluitend reageren via de websitewww.bestman.nl.
Het inwinnen van referenties en het overleggen van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)maken deel uit van de procedure.
Een assessment en een integriteitsscan kunnen deel uit maken van de procedure.


Sollicitatie

Reageren kan tot uiterlijk vrijdag 14 oktober aanstaande.
De planning voor de gespreksdata, een assessment, het arbeidsvoorwaardengesprek en eventueleandere contactmomenten volgt zo spoedig mogelijk.
Ga op de website www.bestman.nl naar de vacature.
Door te klikken op ‘Solliciteren‘, word je naar de webpagina geleid waar je jouw brief en c.v. kuntuploaden. Je kunt daar aangeven dat je akkoord bent met onze privacyregels.
Je ontvangt daarna automatisch een ontvangstbevestiging.

Top