Gemeentesecretaris Dinkelland / Algemeen directeur Noaberkracht

Introductie

Gemeente Dinkelland / Noaberkracht Dinkelland Tubbergen

Zakelijk, ondernemend, duidelijk, toekomstgericht en passend bij de Twentse cultuur.

Wie zijn wij?
• Gemeente Dinkelland
Dinkelland is een schitterende, landelijke en meerkernige gemeente met ruim 26.000 inwoners.
De gemeente ligt in noordoost Twente en grenst in het noorden aan Duitsland. Aan Nederlandse zijde grenst Dinkelland aan de gemeenten Tubbergen, Borne, Hengelo, Enschede, Oldenzaal en Losser. Dinkelland typeert zichzelf als een agrarisch-toeristische plattelandsgemeente met een tiental vitale woonkernen, met elk hun eigen gerespecteerde identiteit en dynamiek. De cultuur kenmerkt zich door Twentse nuchterheid, betrokkenheid en het sociale karakter.

• Bestuur:
De raad van Dinkelland telt 21 zetels en 6 fracties, met de volgende zetelverdeling:
CDA: 8 zetels, Lokaal Dinkelland: 7 zetels, VVD: 3 zetels, GroenLinks: 1 zetel, PvdA: 1 zetel, BurgerbelangenDinkelland: 1 zetel. De partijen CDA en VVD vormen een coalitie. Hun gezamenlijke ambitie voor de periode 2018-2022 is neergelegd in het coalitieakkoord ‘Dinkelland Duurzaam Doorontwikkelen’. Het college bestaat naast de burgemeester uit 3 wethouders.

• Noaberkracht Dinkelland Tubbergen
De bestuurlijk zelfstandige buurgemeenten Dinkelland en Tubbergen hebben -met succes- hun ambtelijke organisaties samengevoegd. Zij maken nu gezamenlijk gebruik van één gemeenschap-pelijke bedrijfsvoeringsorganisatie waarin alle ambtelijke disciplines ondergebracht: Noaberkracht Dinkelland Tubbergen. Door samen te werken versterken beide gemeenten elkaar, leveren ze betere kwaliteit, zijn ze minder kwetsbaar en werken ze bovendien efficiënter. Regels zijn verminderd, vereenvoudigd en waar mogelijk geharmoniseerd. Daarnaast is door de samenwerking ook bespaard op de kosten van de bedrijfsvoering. Noaberkracht heeft één bestuur, dat bestaat uit de colleges van burgemeester en wethouders van beide gemeenten. De huidige succesvolle samenwerking is echter geen garantie voor de toekomst. Zeer recent heeft onderzoek plaatsgevonden naar de toekomst-bestendigheid van Noaberkracht. Hamvraag was: ‘Hoe komen we, in het licht van de voorliggende opgaven en gewijzigde omstandigheden, tot een balans tussen eenheid en verscheidenheid, zodat we de komende jaren optimaal invulling kunnen blijven geven aan het samenlevingsgericht werken?’

Mede naar aanleiding van deze vraag wordt nu onderzocht of samenwerking met andere gemeenten in Noordoost Twente (NOT) het succes van Noaberkracht en daarmee de slagkracht en toekomstbestendigheid van de organisatie verder kan versterken.

Bij Noaberkracht werken circa 380 medewerkers. De driehoofdige directie stuurt de teamcoaches en programmaregisseurs van een achttal organisatieonderdelen aan en bestaat uit:
– algemeen directeur / bestuurssecretaris Noaberkracht;
– algemeen directeur, tevens gemeentesecretaris Tubbergen;
– algemeen directeur, tevens gemeentesecretaris Dinkelland.

De kernwaarden van Noaberkracht zijn: ondernemend, zakelijk en betrokken.

Organisatie

• Gemeentesecretaris Dinkelland/Algemeen directeur Noaberkracht Dinkelland Tubbergen
De functie gemeentesecretaris Dinkelland / Algemeen directeur Noaberkracht is tweeledig en omvat:
– de rol van gemeentesecretaris richting het college van Dinkelland;
– de rol van algemeen directeur richting de gemeenschappelijke organisatie Noaberkracht.

Functie

Wat ga jij doen?
Als gemeentesecretaris van Dinkelland:
∙ ken je als eerste adviseur van het college de majeure en bestuursgevoelige dossiers. Je begrijpt depositie en de ideeën van de collegeleden en steunt hen bij het realiseren van hun beoogde doelen.Je bewaart hierbij jouw onafhankelijkheid en weet wanneer je afstand moet houden. Je spiegelt enals het belang van Dinkelland het vraagt, ben je kritisch en biedt je tegengas.

∙ zorg je voor kwalitatief goede en integraal voorbereide adviezen aan het college, die vooraf zijnafgestemd met de portefeuillehouder.
∙ ben je voor raadsleden een vertrouwd gezicht en ben je aanwezig bij de vergaderingen van de raad.
∙ draag je als partner in het driehoeksoverleg met de burgemeester en de griffier bij aan samenhang,evenwicht en openheid in het politiek-bestuurlijk-ambtelijk-samenspel.

Als Algemeen directeur van Noaberkacht:
∙ zet je je -met het oog op de toekomstbestendigheid van Noaberkracht- samen met het bestuur, deandere directieleden en de medewerkers in om de organisatie te verder versterken. Zowel in zijnhuidige vorm, als door samenwerking te zoeken met andere gemeenten in Noordoost Twente.
Je doet dit met visie op organisatie(ontwikkeling), op dienstverlening, op samenwerking eninteractie tussen inwoners en bestuur, op opgavegericht werken en op strategisch HR-beleid.
∙ draag je bij aan de organisatieontwikkeling van Noaberkracht, waarbij de kernwaardenondernemerschap en verzakelijking worden versterkt én het goede van de onderlingebetrokkenheid en de bestaande ‘professionele familiecultuur’ behouden blijft.
∙ stimuleer je het samenlevingsgericht werken, de bestuurssensitieve oriëntatie van medewerkersen het werken vanuit de bedoeling, waarbij denken en handelen gericht is op mogelijkheden enoplossingen.
∙ overzie je in jouw rol als opdrachtgever het grotere geheel, ben je visionair, inspirerend, koersvast,besluitvaardig en daadkrachtig. Je genereert betrouwbare en duidelijke informatie en je stuurt opfeiten.
∙ stá je voor de kwaliteit van de dienstverlening en adviezen richting het bestuur van de tweegemeenten. Je bent hierin klantgericht en dienstverlenend, maar ook duidelijk en realistisch.
Dit impliceert dat je helder de (on)mogelijkheden schets en ook met rechte rug ‘terug kunt duwen’.
∙ ben je een zichtbaar boegbeeld voor de medewerkers. Je geeft het goede voorbeeld, in houding ingedrag. Je bent helder in je doelstellingen en stimuleert anderen het beste uit zichzelf te halen.
Je bent duidelijk op de zaak en koestert de relatie. Je coacht waar dat kan en stuurt waar datmoet. Indien nodig schroom je niet anderen aan te spreken.

Functie-eisen

Wat vragen wij?
· Je beschikt aantoonbaar over academisch werk- en denkniveau.
· Je hebt relevante leidinggevende ervaring opgedaan bij een (semi-) overheidsorganisatie(bij voorkeur een gemeente) die qua schaalgrootte en complexiteit vergelijkbaar is metNoaberkracht Dinkelland Tubbergen.
∙ Ook zij-instromers worden uitgenodigd te reageren.
∙ Je hebt concrete ervaring met (ambtelijke) samenwerking.
· Je hebt ruime ervaring met organisatieontwikkeling.
∙ Je beschikt over senioriteit in de advisering van bestuur.

Als boegbeeld van onze organisatie draag je onze kernwaarden uit en dat zien wij terug in jouw handelen. Je beschikt over de volgende competenties:
· Ondernemingszin, zakelijkheid
· Samenwerking en omgevingsbewustzijn
· Duidelijkheid en besluitvaardigheid
· Visie op het functioneren en de toekomst van het openbaar bestuur (lokaal en regionaal) en visie oporganisatieontwikkeling en samenlevingsgericht werken

Aanbod

Wat bieden wij?
We bieden een uitdagende en veelzijdige functie in een organisatie die vooruitstrevend en volop in ontwikkeling is. De functie wordt gehonoreerd in salarisschaal 15 (maximaal € 7.675,- bruto per maand bij een 36-urige werkweek en een Individueel keuzebudget (IKB) van 17,05%. Verder bieden we een zeer aantrekkelijke werkomgeving en een uitstekend arbeidsvoorwaardenpakket met individuele keuzemogelijkheden. Wij werken flexibel en daar waar we ons werk het beste kunnen verrichten. Je komt in dienst van Noaberkracht en je wordt benoemd als (onbezoldigd) gemeentesecretaris van Dinkelland.

Inlichtingen

Hoe komen wij in contact?
De gemeente Dinkelland laat zich in deze interne procedure ondersteunen door mr. Gert-Jan Jongkind, directeur van Bestman · Bestuur & Management. Hij verschaft je graag meer informatie over de vacature. Voor vragen over het profiel en/of de procedure kun je telefonisch contact met hem opnemen via nummer 06-50244791, of per email, via emailadres: jongkind@bestman.nl.

We zijn nieuwsgierig naar jouw talent en hoe jij het verschil maakt voor onze organisatie.
Indien je belangstelling hebt voor de vacature, dan verzoeken wij je jouw motivatiebrief en cv te uploaden. In verband met de regels omtrent privacy/AVG kun je uitsluitend reageren via de website www.bestman.nl. Het cv bevat een chronologisch overzicht van je werkzaamheden en een overzicht van je afgeronde opleidingen.

Reageren kan tot uiterlijk vrijdag 31 december aanstaande.
Een nadere planning met betrekking tot de gespreksdata, een eventueel assessment, het arbeidsvoorwaardengesprek, et cetera volgt zo spoedig mogelijk.

Sollicitatie

Door te klikken op ‘Solliciteren‘, wordt je naar de webpagina geleid waar je jouw brief en cv kunt uploaden.

Top