Gemeentesecretaris/Algemeen directeur

Introductie

Wie ben jij?
Brede blik, verbinding en resultaatgerichtheid. Deze competenties zijn jou op het lijf geschreven.

Als gemeentesecretaris van de gemeente Alkmaar ben je eerste adviseur en strategisch sparringpartner van de collegeleden en draag je zorg voor de realisatie van het coalitieakkoord.

Als algemeen directeur geef je samen met de andere leden van de directie leiding aan de managers en medewerkers van ‘Team Alkmaar’. Gezamenlijk geef je vorm aan de doorontwikkeling van de organisatie, met als speerpunten: ‘resultaatgericht werken’ en ‘eigen verantwoordelijkheid’.

Andere belangrijke aandachtspunten zijn het flexibeler inspelen op ontwikkelingen in de samenleving en het versterken van de integraliteit.

Organisatie

Wie zijn wij?
Alkmaar, 100.000+ gemeente en vijfde stad van Noord-Holland, is veelzijdig, dynamisch en verbindt het beste van stad en land. Historie en vernieuwing, stad, landelijk gebied en natuur, wonen, werken en recreëren, gaan hier hand in hand.

• Strategisch gepositioneerd vormt de gemeente Alkmaar een scharnierpunt tussen de Metropoolregio Amsterdam en Noord-Holland-Noord. Door de handel en het marktwezen groeide Alkmaar de afgelopen eeuwen uit tot de belangrijkste regionale centrumstad in Noord-Holland-Noord, een verzorgingsgebied met ruim 640.000 inwoners.

• De Kanaalzone in het centrumgebied van Alkmaar transformeert naar een compact, 21e-eeuws stadsdeel met een (hoog)stedelijk woon-, werk- en leefmilieu. Het omvat de realisatie van maximaal 15.000 woningen en 450.000 m2 bedrijven en voorzieningen en is gericht op Alkmaarse bewoners en bedrijven, alsook die uit de regio en de Metropoolregio Amsterdam.

• De menselijke maat staat bij ons centraal, met veel aandacht voor onze dorpen en wijken. Wij zijn een sociale gemeente met een ruimhartig beleid voor mensen die dat nodig hebben.

Wie zijn jouw collega’s?
Team Alkmaar telt circa 600 medewerkers (530 fte). De organisatie kent een driehoofdige directie met als voorzitter de gemeentesecretaris/algemeen directeur. Het directieteam is gezamenlijk verantwoordelijk voor de totale organisatie en werkt in principe opgavegericht. Er zijn 14 units die geleid worden door een manager. Het programma Kanaalzone is naast de staande organisatie gepositioneerd en wordt aangestuurd door een directeur. Jij bent ambtelijk opdrachtgever van dit programma. Alle managers vormen gezamenlijk het Gemeentelijk Management Team van Alkmaar (GMT). Team Alkmaar werkt resultaatgericht, met een grote mate van eigen verantwoordelijkheid in een inspirerende werkomgeving. Onze kernwaarden zijn: Duidelijk, Oplossingsgericht, Betrokken en Betrouwbaar.

Functie

Wat ga je doen?
• Als eerste adviseur van het college koppel je een sterk ontwikkeld politiek besef aan scherpe en onafhankelijke adviesvaardigheid. Feiten, politiek en emotie kun je feilloos scheiden. Je kunt de-escaleren en relativeren. Bestuurlijke ambitie en ambtelijke capaciteit houd je in evenwicht. Als linking-pin tussen bestuur en ambtelijke organisatie manage je de onderlinge wisseling van informatie en verwachtingen.

• Samen met de burgemeester en de griffier investeer je in een constructief en frequent driehoeksoverleg. Je hebt oog voor de positie en de belangen van de raad en draagt bij aan een soepele informatievoorziening richting raad.

• Als eindverantwoordelijke van de ambtelijke organisatie duid je de ontwikkelkoers van de organisatie. Je vervult een voorbeeldrol qua leiderschap. Je biedt inspiratie en energie, je bent toegankelijk en contactueel vaardig, je wekt vertrouwen en bent overtuigend. Je omarmt de ingezette ontwikkelingslijn, bent daarin vasthoudend en koersvast en je stuurt nadrukkelijk op resultaten en doelstellingen. Je stimuleert het eigenaarschap en het zelfcorrigerend vermogen. Je geeft feedback en staat daar zelf ook voor open. Je draagt zorg voor een veilige werkomgeving en investeert in Alkmaar als aantrekkelijke werkgever.

• Je kent je gemeente. Je investeert in een adequaat netwerk en fungeert als antenne en als wegbereider voor het bestuur en de organisatie. Je hebt een visie op de rol van de overheid binnen de lokale samenleving. Je anticipeert op de schaalvergroting die Alkmaar doormaakt ten gevolge van de woningproductie en draagt zorg voor een wendbare organisatie die meegroeit met de stad.

• Je hebt een strategische visie op de positionering van Alkmaar in de regio en daarbuiten.
Je benut de kracht en de kansen die de verschillende samenwerkingsverbanden bieden: Noord-Holland-Noord; Hoorn, Den Helder, Alkmaar (H2A); Metropoolregio Amsterdam (MRA).
Daarnaast heb je oog voor synergie met andere gemeentelijk partners, zoals Haarlem en Zaanstad of met andere sectoren, zoals onderwijs en bedrijfsleven. Jouw rol hierin is voorbereidend, signalerend, samenwerkend. Je kunt schaken op verschillende borden en weet je stijl aan te passen aan de context en aan je gesprekspartners.

Functie-eisen

Wat breng je mee?
• Academisch werk- en denkniveau.
• Ruime ervaring met gemeentelijke thema’s (op directieniveau).
• Een strategische visie op de (veranderende rol van de) gemeentelijke overheid.
• Een strategische visie op de positie van Alkmaar en op samenwerking in de regio.
• Bij voorkeur een breed netwerk of het vermogen dit snel op te bouwen.
• Een uitstekende politieke- en organisatiesensitiviteit.
• Ambitie, energie en daadkracht.

Aanbod

Wat bieden wij?
• Een uitdagende en afwisselende functie in een dynamische werkomgeving;
• Een fulltime dienstverband (36 uur) in een vaste functie met in eerste instantie een contract van12 maanden;
• Bij deze functie hoort een salaris in schaal 17 van minimaal € 6.720,- en maximaal € 9.616,- brutoper maand bij een fulltime functie. Dit is exclusief 17,05% Individueel Keuzebudget. Inschaling vindtplaats op basis van opleiding en ervaring;
• Alkmaar is een inclusieve gemeente. Het maakt ons niet uit waar je geboren bent, waar je ingelooft of van wie je houdt. Wij zijn vooral benieuwd naar jouw talent en de meerwaarde die jij onskunt bieden.

Inlichtingen

Hoe nu verder?
Wij laten ons in deze procedure ondersteunen door Mr Gert-Jan Jongkind, directeur van Bestman · Bestuur & Management. Hij verschaft je graag meer informatie over de vacature. Voor vragen over het profiel en/of de procedure kun je telefonisch contact met hem opnemen via nummer06-50244791, of per email, via emailadres: jongkind@bestman.nl

Indien je belangstelling hebt voor de vacature, dan verzoeken wij je jouw motivatiebrief en CV te uploaden. In verband met de regels omtrent privacy/AVG kun je uitsluitend reageren via de website www.bestman.nl. Het CV bevat een chronologisch overzicht van werkzaamheden en afgeronde opleidingen.

Je kunt reageren tot en met vrijdag 25 maart aanstaande.
Een nadere planning met betrekking tot de gespreksdata, een assessment, het arbeidsvoorwaarden-gesprek, etc. volgt zo spoedig mogelijk.

Het inwinnen van referenties en het overleggen van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) maken deel uit van de procedure.
Een assessment en een integriteitsscan kunnen deel uit maken van de procedure.

Sollicitatie

Door te klikken op ‘Solliciteren‘, word je naar de webpagina geleid waar je jouw brief en cv kunt uploaden. Je kunt daar aangeven dat je akkoord bent met onze privacyregels.
Je ontvangt daarna automatisch een ontvangstbevestiging.

Top