Gemeentesecretaris/Algemeen directeur

Introductie

Gemeente Lelystad

Wie ben jij?
Net als Lelystad, is jouw vizier gericht op ontwikkeling. De groei-ambitie van Lelystad vraagt een secretaris die de ruimtelijke en maatschappelijke ontwikkeling van de stad hand in hand laat lopen met de ontwikkeling van de organisatie. Een secretaris die investeert in verbinding en vertrouwen tussen samenleving, bestuur en organisatie en in verbinding en vertrouwen tussen de verschillende organisatieonderdelen.

Wie zijn wij?
Lelystad: een trotse stad in ontwikkeling
Lelystad is één van de jongste steden van Nederland. Wat begon als een stuk IJsselmeer is 60 jaar later uitgegroeid tot de Flevolandse hoofdstad in de nieuwe natuur met ruim 80.000 inwoners en veel water, ruimte en lucht. Een jonge stad met lef om zich te ontwikkelen. Daarom hanteren we ook met trots de uitspraak: Lelystad geeft lucht.

Een stad met ambitie en een plan
Lelystad heeft de ambitie om ook in 2040 de zelfstandige, sociaal veerkrachtige, duurzame, aantrekkelijke en economisch sterke stad te zijn die het nu is. Een stad waar nieuwe én huidige bewoners prettig wonen, werken en ondernemen. En bovendien een stad waar er ook genoeg ruimte is voor recreatie en natuurbeleving. In praktijk betekent dit een noodzakelijke groei van 80.000 naar 100.000 inwoners, het verwerven van 10.000 nieuwe banen, de realisatie van daarbij passende (woning)bouw. Dat doen we natuurlijk niet alleen. Gemeente Lelystad werkt hierin samen met Provincie Flevoland en het ministerie van Binnenlandse Zaken en partners in het programma Lelystad Next Level.

Landelijke speler
Lelystad heeft de ruimte om zich verder te ontwikkelen en bij te dragen aan de landelijke woningbouw opdracht. De stedenbouwkundige opzet van Lelystad maakt daarbij het samengaan van rustig wonen in het groen en bedrijvigheid in de economische knooppunten goed mogelijk. De opening van Lelystad Airport zal een impuls geven aan de economie van de (deel)regio en tegelijkertijd de regio Haarlemmermeer ontlasten. Lelystad is de proeftuin voor transitieopgaven als energie, toekomstbestendige landbouw en circulaire economie met nationaal belang. De innovatieve en duurzame landbouw is zelfs van internationaal formaat.

Een toeristische trekpleister
De kustontwikkeling krijgt steeds verder vorm en is een (natuurlijke) aanwinst voor de stad. Bataviastad trekt jaarlijks 3 miljoen bezoekers en met het Nationaal Park Nieuw Land, de Oostvaardersplassen, de Marker Wadden, Bataviahaven, Aviodrome en de verschillende recreatiegebieden manifesteert Lelystad zich als een volwassen toeristische trekpleister.

Logistieke hotspot
Een stad die veel potentie heeft om haar gunstige ligging en haar kernkwaliteiten verder te verzilveren. Zo heeft de stad goede verbindingen over de weg, het water en het spoor.
Lelystad ontwikkelt zich hiermee tot een logistieke hotspot. 

Handen uit de mouwen
Met het strategische programma Lelystad Next Level maken we planmatig via groene urbanisatie een sprong voorwaarts naar een grotere, zelfstandige en aantrekkelijke stad met een duurzame insteek: natuurinclusief, klimaatadaptief, energieneutraal en circulair. Een stad waar nieuwe én huidige bewoners prettig wonen, werken en ondernemen.

Dat is Lelystad en daar zijn we trots op!

Organisatie

Bestuur
De gemeenteraad van Lelystad heeft 37 raadsleden uit 14 fracties.
Het raadsakkoord ‘Samen voor Lelystad!’ is de overkoepelende opdracht waaraan de raad, het college en de ambtelijke organisatie in de raadsperiode 2022-2026 uitvoering geven.
Het college bestaat naast de burgemeester uit vijf wethouders.

De organisatie
Onze organisatie werkt opgavegericht en is verdeeld in drie domeinen: fysiek domein, bedrijfsvoering & ontwikkeling en sociaal domein. Elk domein kent verschillende teams, die elk door een teamleider worden aangestuurd. Er werken circa 700 medewerkers, drie directeuren en per team een teamleider. Goede communicatie en een sterk inlevingsvermogen zijn kernkwaliteiten, waarmee we een verbindende en netwerkende organisatie willen neerzetten.

De groei en ontwikkeling van de stad vraagt een organisatie die op deze ontwikkeling vooruitloopt en het proces goed faciliteert. In de huidige arbeidsmarkt is strategisch HR-beleid daarom extra belangrijk, met als doel een aantrekkelijke werkgever te zijn voor zowel huidige als toekomstige medewerkers.

Functie

Wat ga je doen?
• Je koppelt een sterk ontwikkelde politiek-bestuurlijke sensitiviteit aan onafhankelijke adviesvaardigheid. Als eerste adviseur van het college én als eindverantwoordelijke van de ambtelijke organisatie heb je een overstijgende en samenhangende visie op het samenspel tussen samenleving, bestuur en organisatie. Bestuurlijke ambitie en ambtelijke capaciteit houd je in evenwicht.
• Je bent gericht op ontwikkeling, zowel van de stad, de organisatie, medewerkers, als van jezelf.
• Je investeert in een constructief en frequent driehoeksoverleg met de burgemeester en de griffier.
Je hebt oog voor de positie en de belangen van de raad en draagt bij aan een soepele informatievoorziening richting raad.
• Je loopt vooruit op de groei van de stad. Als eindverantwoordelijke van de ambtelijke organisatie richt je de organisatie toekomstbestendig en flexibel in, zodat deze geëquipeerd is om de ontwikkelingen te faciliteren.
• Je investeert in verbinding en vertrouwen en vervult hierin een voorbeeldrol.
Binnen de directie stuur je op versterking van het strategisch vermogen, onderlinge samenwerking, teamvorming en gedeelde verantwoordelijkheid. Gezamenlijk zoek je naar een nieuw evenwicht tussen centrale sturing en zelforganisatie en stimuleer je dat medewerkers -binnen de door de directie gestelde kaders- eigenaarschap tonen en verantwoordelijkheid nemen.
Dit doe je met inspiratie en energie. Je bent toegankelijk en contactueel vaardig, je wekt vertrouwen en bent overtuigend. Je geeft feedback en staat daar zelf ook voor open. Je draagt zorg voor een veilige werkomgeving en investeert in Lelystad als aantrekkelijke werkgever.
• Je kent je gemeente. Je bouwt aan een adequaat netwerk en fungeert als antenne en als wegbereider voor het bestuur en de organisatie. Je anticipeert op de schaalvergroting die Lelystad doormaakt ten gevolge van de woningproductie en draagt zorg voor een wendbare organisatie die meegroeit met de stad.
• Je hebt een strategische visie op de (her)positionering van Lelystad in de regio en daarbuiten. Je benut de kracht en de kansen die de verschillende samenwerkingsverbanden bieden met o.a. de provincie Flevoland en de Metropoolregio Amsterdam (MRA).
Daarnaast heb je oog voor synergie met andere gemeentelijke partners, zoals buurgemeenten of met andere sectoren, zoals onderwijs en bedrijfsleven. Jouw rol hierin is voorbereidend, signalerend, samenwerkend. Je kunt schaken op verschillende borden en weet jouw stijl aan te passen aan de context en aan jouw gesprekspartners.

Functie-eisen

Wat breng je mee?
• Academisch werk- en denkniveau;
• Ruime ervaring met gemeentelijke thema’s (op directieniveau);
• Een strategische visie op de (veranderende rol van de) gemeentelijke overheid;
• Een strategische visie op de positie van Lelystad en op samenwerking in de regio;
• Bij voorkeur een breed netwerk of het vermogen dit snel op te bouwen;
• Een uitstekende politieke- en organisatiesensitiviteit;
• Het vermogen te verbinden en vertrouwen te geven en te wekken;
• Ontwikkelgerichtheid, energie en daadkracht.

Aanbod

Wat bieden wij?
• Een uitdagende en afwisselende functie in een dynamische werkomgeving;
• Een fulltime dienstverband (36 uur) in een vaste functie met in eerste instantie een contract van 12 maanden;
• Bij deze functie hoort een salaris in schaal 17 van minimaal € 6.720,- en maximaal € 9.616,- bruto per maand bij een fulltime functie. Dit is exclusief 17,05% Individueel Keuzebudget. Inschaling vindt plaats op basis van opleiding en ervaring;
• Lelystad is een inclusieve gemeente. Het maakt ons niet uit waar je geboren bent, waar je in gelooft of van wie je houdt. Wij zijn vooral benieuwd naar jouw talent en de meerwaarde die jij ons kunt bieden.

Inlichtingen

Hoe nu verder?
Gert-Jan Jongkind, directeur van Bestman Bestuur & Management, ondersteunt gemeente Lelystadtijdens de sollicitatieprocedure.
Wil je meer informatie over de vacature? Voor vragen over het profiel of de procedure kun jetelefonisch contact met hem opnemen via nummer 06-50244791.
We verzoeken je jouw motivatiebrief en c.v. te uploaden als je belangstelling hebt voor dezevacature.
In verband met de regels omtrent privacy/AVG kun je uitsluitend reageren via de websitewww.bestman.nl. We vragen je om een c.v. met een chronologisch overzicht van werkzaamhedenen afgeronde opleidingen.
Het inwinnen van referenties en het overleggen van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)maken deel uit van de procedure.
Een assessment en een integriteitsscan kunnen deel uit maken van de procedure.

Sollicitatie

Reageren kan tot uiterlijk vrijdag 14 oktober aanstaande.
De 1e gespreksronde is gepland op woensdag 2 november aanstaande.
De 2e ronde is gepland op dinsdagmiddag 8 november aanstaande.
De planning voor een assessment, het arbeidsvoorwaardengesprek en eventuele anderecontactmomenten volgt zo spoedig mogelijk.

Ga op de website www.bestman.nl naar de vacature.
Door te klikken op ‘Solliciteren’, word je naar de webpagina geleid waar je jouw brief en c.v. kunt uploaden. Je kunt daar aangeven dat je akkoord bent met onze privacyregels.
Je ontvangt daarna automatisch een ontvangstbevestiging.

Top