Gemeentesecretaris/Algemeen directeur

Introductie

Gemeente Bergeijk

Kom jij Team Bergeijk versterken?
Mensgericht, strategisch en structurerend. Deze competenties zijn jou op het lijf geschreven.
Als gemeentesecretaris van de gemeente Bergeijk ben je eerste adviseur en strategisch sparringpartner van het college en draag je zorg voor de realisatie van het coalitieakkoord.
Als algemeen directeur geef je samen met de andere leden van het MT leiding aan de medewerkers. Gezamenlijk geef je vorm aan de doorontwikkeling van de organisatie.

Wie zijn wij?
Onze mooie gemeente in de Brabantse Kempen telt circa 19.000 inwoners verdeeld over de zes kernen: Bergeijk ‘t Hof, ’t Loo, de Weebosch, Luyksgestel, Riethoven en Westerhoven. We kennen een rijk verenigingsleven en koesteren de waarden ‘samen’ en ‘saamhorigheid’. Uitgestrekte bossen, heide en landbouwgronden kenmerken onze gemeente. Het is er prettig wonen, werken en verblijven. Ook is onze groene gemeente een aantrekkelijke toeristische trekpleister. Bergeijk telt jaarlijks 1,2 miljoen toeristische overnachtingen.
Bergeijk heeft zich ontwikkeld tot een moderne, welvarende gemeente met Kempische maakindustrie, met interessante kansen én met uitdagingen in de Brainport-regio.

Organisatie

Wie zijn jouw collega’s?
Bergeijk staat voor leefbare dorpen, een vitaal buitengebied, een sterke economische structuur, eengoede dienstverlening en een bestuur dat dichtbij de inwoners staat. Als organisatie willen wij daarin graag ondersteunend zijn en meebewegen met de toekomst. Onze organisatie telt circa 130 zeer betrokken en loyale medewerkers. Onze sterke punten zijn: betrokkenheid, flexibiliteit en een doe-mentaliteit. Onze medewerkers doen er toe. Zij zijn het belangrijkste kapitaal in onze organisatie.

Het MT bestaat naast de gemeentesecretaris/algemeen directeur uit drie afdelingshoofden van respectievelijk: Beleid en Ontwikkeling, Beheer Ruimte, Bedrijfsvoering en Publiekszaken.
Elke afdeling kent een aantal coördinatoren.

We werken in GR-verband intensief samen met de andere Kempische gemeenten Bladel, Eersel, Reusel-De Mierden en Oirschot, op het gebied van maatschappelijke dienstverlening, ICT en het participatiebedrijf.
Met de 21 gemeenten van de Metropoolregio Eindhoven werken we samen aan brede welvaart voor de regio, met aandacht voor economie, mobiliteit, energietransitie en transitie van landelijk gebied.
Ook buiten de GR-verbanden werken we breed en intensief samen op allerlei vakgebieden met gemeenten in de regio.

Functie

Wat ga je doen?
∙ Als algemeen directeur en eindverantwoordelijke van de organisatie, ben je een authentiek leider die samenwerking en vertrouwen uitstraalt. Je bent voor medewerkers zichtbaar en toegankelijk en zet je in voor hun werkgeluk. Jij kent de medewerkers en de medewerkers kennen jou. Vanuit situationeel leiderschap weet wanneer je vóór, naast, tussen, of achter je mensen staat.
∙ In het bestuurlijk-ambtelijk-samenspel draag je bij aan een evenwichtige relatie tussen raad en organisatie en tussen college en organisatie. Je organiseert een gestructureerd besluitvormings-proces met adequate informatievoorziening.
∙ Je bent politiek-bestuurlijk sensitief en hebt een antenne voor de mogelijke risico’s van te maken keuzes. Je bent helder en strikt onafhankelijk in je advisering en schroomt niet ‘tegenwicht’ te bieden aan bestuurders.
∙ Als verbindende schakel tussen bestuur en organisatie uit je je realistisch ten aanzien van bestuurlijke ambities in relatie tot (ambtelijke) uitvoerbaarheid.
∙ In het college ben je een overtuigend gesprekspartner, die door de burgemeester en de wethouders wordt vertrouwd en gerespecteerd. Je bent rolvast, je stelt de goede vragen op het juiste moment, je adviseert gevraagd en ongevraagd, je spiegelt en coacht.
∙ In de driehoek met de burgemeester en griffier geef je blijk van een overstijgende en integrale kijk op de rol van het bestuur in de lokale samenleving, ben je samenwerkingsgericht en rolvast.
∙ Als voorzitter en lid van het MT stuur je op gezamenlijkheid en teamvorming. Je stimuleert de bespreking van strategische en organisatiebrede thema’s door juiste agendering. Je bent een coach voor de MT-leden en creëert een uitnodigende overlegsfeer. Daarnaast durf je besluiten te nemen.
∙ Je bewaart de balans tussen centrale sturing vanuit het MT en het vergroten van eigenaarschap en het nemen van verantwoordelijkheid van medewerkers. Je zoekt hierin maatwerk.
∙ Je investeert in een toekomstbestendige en wendbare organisatie, die aantrekkelijk is voor onze huidige en voor onze toekomstige medewerkers.
∙ Als bestuurder in de zin van de WOR ben je een open en betrouwbare gesprekspartner.
∙ Gelet op je antennefunctie leer je de gemeente, de diverse kernen en de aard en cultuur van de inwoners kennen. En je begrijpt hoe zij de gemeente zien.
∙ In het samenwerkingsverband met de andere gemeenten in de Kempen draag je actief bij en verken je nut en noodzaak van verdere ontwikkeling van de samenwerking.
∙ In Brainportverband overzie je de regionale agenda en de effecten die ambities (kunnen) hebben op de gemeente Bergeijk. Je zet je proactief in om het belang van de gemeente Bergeijk hierin te dienen.

Functie-eisen

Welke persoonlijke kwaliteiten kenmerken jou?
∙ Mensgerichte en verbindende, coachend en luisterend
∙ Strategisch denkvermogen
∙ Structurerend vermogen: je versterkt de rolvastheid en het werken volgens vooraf vastgestelde werkprocessen
∙ Energie en ontwikkelingsgerichtheid: je weet het beste uit jezelf en anderen te halen
∙ Overtuigingskracht: je adviseert gevraagd en ongevraagd en beschikt over een breed palet aan beïnvloedingstijlen
· Politieke en bestuurlijke sensitiviteit, gecombineerd met (strategische) adviesvaardigheid
· Relativerend en zelfreflectief en je weet van tijd tot tijd met humor lucht in de situatie te brengen

Wat vragen wij?
∙ Academisch werk- en denkniveau
∙ Relevante leidinggevende ervaring
∙ Ervaring met het werken in een politiek-bestuurlijke omgeving
∙ Ervaring die daarnaast is opgedaan in andere sectoren wordt als belangrijke pré gezien

Aanbod

Wat bieden we jou?
Afhankelijk van je opleiding, kennis en ervaring bedraagt het maximum salaris € 7.269 (schaal 14) bruto per maand bij een fulltime aanstelling. Daarnaast ontvang je een Individueel Keuze Budget van 17,05%, dat je bijvoorbeeld kunt inzetten om extra verlof van te kopen. We kennen flexibele werktijden en mogelijkheden tot thuiswerken. Na een jaar bieden wij je bij voldoende functioneren een vast contract aan.

Inclusie
Gemeente Bergeijk is een inclusieve organisatie. Het maakt ons niet uit waar je geboren bent, van wie je houdt of waar je in gelooft. Wij zijn vooral geïnteresseerd in jouw unieke combinatie van talent, kennis en ervaring en wat je daarmee voor Team Bergeijk kunt betekenen.

Inlichtingen

Wat vinden wij?
Aan alle medewerkers is gevraagd wat zij belangrijk vinden voor de profielschets van de nieuwe gemeentesecretaris.
Daaruit komt naar voren dat medewerkers vooral belangrijk vinden dat de nieuwe secretaris zich (in volgorde van belangrijkheid) richt op:
1. soepel samenspel tussen raad, college en organisatie
2. aansturen van de organisatie
3. toekomstbestendigheid van de organisatie
4. de medewerkers
5. goed werkgeverschap

En dat de secretaris (in volgorde van belangrijkheid) de volgende eigenschappen heeft:
1. zichtbaar aanwezig en aanspreekbaar
2. verbindend
3. besluitvaardig
4. iemand die ruimte geeft en eigen verantwoordelijkheid stimuleert
5. duidelijk in het vertalen van visie naar de praktijk

Voor kandidaten die worden uitgenodigd voor een gesprek zijn alle resultaten van de enquête beschikbaar.

Sollicitatie

Hoe nu verder?
Gert-Jan Jongkind, directeur van Bestman Bestuur & Management, ondersteunt de gemeenteBergeijk tijdens de sollicitatieprocedure.
Wil je meer informatie over de vacature? Voor vragen over het profiel of de procedure kun jetelefonisch contact met hem opnemen via nummer 06-50244791.
Wanneer je belangstelling hebt voor deze vacature verzoeken we je jouw motivatiebrief en c.v. teuploaden. In verband met de regels omtrent privacy/AVG kun je uitsluitend reageren via de websitewww.bestman.nl.

Ga op de website www.bestman.nl naar de vacature.
Door te klikken op ‘Solliciteren‘, word je naar de webpagina geleid waar je jouw brief en c.v. kuntuploaden. Je kunt daar aangeven dat je akkoord bent met onze privacyregels.
Je ontvangt daarna automatisch een ontvangstbevestiging.

Aan kandidaten die wij voordragen, vragen wij een korte videopitch aan te leveren.
Het inwinnen van referenties en het overleggen van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)maken deel uit van de procedure. Een assessment en integriteitsscan kunnen er deel van uitmaken.
Reageren kan tot uiterlijk vrijdag 14 oktober aanstaande.
De 1e gespreksronde vindt plaats op maandag 7 november aanstaande.
De 2e gespreksronde vind plaats op dinsdagmiddag 15 november aanstaande.
Wij vragen kandidaten deze data in hun agenda te reserveren.
De planning voor het assessment, het arbeidsvoorwaardengesprek en eventuele andere contactmomenten volgt zo spoedig mogelijk.


Top