Gemeentesecretaris ad interim

Introductie

Regelmatig wordt Bestman · Bestuur & Management gevraagd kandidaten voor te dragen voor gemeentesecretarisfuncties op tijdelijke basis.

In nagenoeg alle gevallen betreft het situaties waarin het belangrijk is dat kandidaten:
· snel inzetbaar zijn (part-time of full-time);
· in staat zijn het college onafhankelijk te adviseren en te ondersteunen;
· de Directie/het MT/de medewerkers van de ambtelijke organisatie aan te sturen;
· leidinggeven aan de ambtelijke organisatie;
· als Wor-bestuurder periodiek overleg voeren met de OR;
· contact onderhouden en samenwerken met de belangrijkste stakeholders.

Organisatie

Evaring als gemeentesecretaris is daarom een vereiste.

Het betreft bijvoorbeeld tijdelijke invulling van een gemeentesecretarisfunctie:
· gedurende het traject van werving en selectie voor vaste invulling;
· gedurende een onderzoekstraject naar andere vormgeving van de organisatie en/of de directie;
· wanneer de gemeentesecretarisfunctie komt te vervallen, bijvoorbeeld door gemeentelijke herindeling;
· als tijdelijke vervanging van de gemeentesecretaris.

Functie

Afhankelijk van de context zal de opdracht aan de interim gemeentesecretaris verschillen.
Deze kan een meer ontwikkelingsgericht karakter dragen, of een meer beheersmatig karakter.
In voorkomende gevallen bevat de vraag tevens een onderzoeksopdracht.

Functie-eisen

Per opdracht maakt Bestman · Bestuur & Management de context, de vraag en de opdracht expliciet, zodat wij zowel richting opdrachtgever als richting kandidaat maatwerk kunnen leveren en een juiste match tot stand kunnen brengen.

Aanbod

Om snel op de vraag van onze klanten te kunnen reageren, houden wij een bestand bij met ervaren gemeentesecretarissen, die op relatief korte termijn inzetbaar zijn.

Indien u als ervaren gemeentesecretaris in ons bestand wilt worden opgenomen verzoeken wij u uw cv te uploaden.

Inlichtingen

Na beoordeling van uw cv ontvangt u van ons een formulier waarin u nadere gegevens kunt invullen omtrent inzetbaarheid, beschikbaarheid, tarief, etc.

Sollicitatie

U kunt uw cv uploaden door de button ‘Solliciteren‘ aan te klikken.

Top