Faculteitsdirecteur TLS – Tilburg

Introductie

Tilburg University   (1,0 FTE, 40 uur per week) Functieomschrijving De directeur staat de decaan bij in de uitoefening van diens taken. De faculteitsdirecteur is belast met de voorbereiding en de uitvoering van het beleid van de faculteit. De faculteitsdirecteur is lid van het faculteitsbestuur, met een bijzondere verantwoordelijkheid voor de bestuurlijke planning en de bedrijfsvoering (HR, financiën en faciliteiten) ten behoeve van de universitaire kerntaken op het terrein van onderwijs, onderzoek, acquisitie en maatschappelijke inzet. De directeur onderhoudt contacten met de wetenschappers, in het bijzonder de departementsvoorzitters. De faculteitsdirecteur participeert in het universitair overleg van directeuren en vervult taken ten dienste van Tilburg University als geheel, telkens in nauw overleg met de decaan. De faculteitsdirecteur is ook verantwoordelijk voor de afstemming met de ondersteunende divisies van de universiteit over de dienstverlening aan het onderwijs, onderzoek en organisatie van de faculteit. De directeur stuurt de medewerkers functioneel aan die binnen de faculteit ondersteunen op terreinen zoals HR, financiën, onderwijsorganisatie en onderzoeksontwikkeling, huisvesting, marketing en communicatie, ICT, en de secretariaten.

Organisatie

Profiel Tilburg Law School zoekt een ervaren en verbindende faculteitsdirecteur die zowel proces-, organisatie- als persoonsgericht is. Ruime ervaring met bedrijfsvoering inzake financiën, HR en organisatieveranderingsprocessen is een must, ervaring met huisvesting en ICT is een pré. Ervaring met beleidsontwikkeling en -implementatie is vereist. De faculteit zoekt een directeur die zorg kan dragen voor een effectieve, flexibele en kwalitatief hoogwaardige organisatie. De ideale kandidaat is gericht op samenwerking in bestuur en uitvoering, kan door open en heldere communicatie mensen in de organisatie motiveren en enthousiasmeren, kan snel schakelen tussen beleid en uitvoering binnen de faculteit, en tussen de faculteiten en op universitair niveau. Ook is de kandidaat die wij zoeken een verbindende factor binnen de faculteit, tussen wetenschappers en ondersteunend personeel, tussen mensen in de faculteit en elders in de organisatie, en met mensen buiten de universiteit. De kandidaat heeft een academische opleiding en dito niveau van functioneren, een uitstekende beheersing van Nederlands en Engels in woord en geschrift, en affiniteit met onderwijs en onderzoek in het recht, bestuurskunde en data science is wenselijk.

Functie

Kerncompetenties ∙ verbindend leiderschap ∙ strategisch denkvermogen ∙ sturen op resultaat ∙ organisatiesensitiviteit ∙ overtuigingskracht

Functie-eisen

Arbeidsvoorwaarden Aanstelling in deze functie is in beginsel voor onbepaalde tijd, maar afhankelijk van een evaluatie voor het eind van het eerste jaar. De functie is fulltime. De inschaling is conform de CAO Nederlandse Universiteiten, afhankelijk van ervaring, in schaal 15, waarbij het maximum brutosalaris €7.623 per maand bedraagt (exclusief vakantiegeld en eindejaarsuitkering). Tilburg University behoort tot de top van de Nederlandse werkgevers, kent een goed arbeidsvoorwaardenpakket en streeft naar een goede balans tussen werk en privé. Secundaire arbeidsvoorwaarden zijn onder andere een studiefaciliteitenregeling, kinderopvangregeling en de mogelijkheid arbeidsvoorwaarden deels individueel te bepalen met behulp van een keuzemodel.

Aanbod

Tilburg University De maatschappij dienen en die beter maken voor de burgers. Dat is wat ons drijft. De oprichter van Tilburg University, Martinus Cobbenhagen, vond dat wie de samenleving wil begrijpen, er actief en bewust bij betrokken moet zijn. Dit gedachtegoed vormt nog altijd de basis voor onze universiteit. Onder het motto ‘Understanding society’ ontwikkelen onze circa 2.800 medewerkers kennis, dragen deze over en brengen mensen uit verschillende vakgebieden en organisaties samen. Op deze manier willen we bijdragen aan het oplossen van complexe maatschappelijke vraagstukken. Hierbij werken we vanuit de economie, bedrijfswetenschappen en ondernemerschap, sociale en gedragswetenschappen, recht en bestuurskunde, geestes- en digitale wetenschappen en theologie. Onze 20.000 studenten van 132 nationaliteiten leiden we op tot Tilburg University shaped professionals: verantwoordelijke en ondernemende denkers, gedreven door solidariteit, verantwoordelijkheidsgevoel en inlevingsvermogen, die in staat zijn op een innovatieve manier invloed uit te oefenen en richting te geven aan een snel veranderende samenleving. Tilburg Law School Sinds de oprichting in 1963 is Tilburg Law School uitgegroeid tot een van de toonaangevende rechtenfaculteiten in Europa. Door toponderzoek en het aanbieden van hoogwaardig universitair onderwijs, levert de faculteit een bijdrage aan de maatschappij. Tilburg Law School is georganiseerd in vijf departementen: Public Law and Governance; Law, Technology, Markets and Society; Private, Business and Labour Law; het Fiscal Institute Tilburg; en Criminal Law. De missie van de faculteit is het begrijpen en verbeteren van de rol van het recht en de bestuurskunde bij het aanpakken van de maatschappelijke problemen van vandaag en morgen. Door onderzoek en onderwijs dragen onze ongeveer 300 wetenschappers bij aan die missie. Het onderzoek van Tilburg Law School staat nationaal en internationaal hoog aangeschreven. De departementen van Tilburg Law School werken in hun onderzoek nauw samen in vier kenmerkende onderzoeksprogramma’s: 1) Connecting Organizations, 2) Global Law and Governance; 3) Law and Security; en 4) Regulating Socio-Technical Change. Meer dan 4.000 studenten volgen een bachelor-, premaster- of masteropleiding aan Tilburg Law School. Met dit onderwijs leiden we de studenten op in het recht, de bestuurskunde en data science. Het Tilburgse Education Profile (TEP) is uniek in Nederland. Centraal staan drie kernbegrippen: kennis, kunde en karakter. Een universitaire opleiding brengt studenten de nieuwste inhoudelijke kennis bij, leidt hen op tot kritische denkers, als ook tot veerkrachtige professionals. De faculteit zet daarnaast in op innovatieve onderwijsconcepten en heeft, mede naar aanleiding van de coronacrisis, sterk geïnvesteerd in de kwaliteit van het online-onderwijs en in het vernieuwen van de didactische middelen om studenten leergierig te maken en te houden. Meer informatie over Tilburg University en de faculteit vindt u op: https://www.tilburguniversity.edu/nl/over/schools/law

Inlichtingen

Procedure Tilburg Law School laat zich in deze procedure ondersteunen door Mr Gert-Jan Jongkind, directeur van Bestman · Bestuur & Management. Hij verschaft je graag meer informatie over de vacature. Voor vragen over het profiel en/of de procedure kun je telefonisch contact met hem opnemen via nummer 06-50244791, of per email, via emailadres: jongkind@bestman.nl Indien je belangstelling hebt voor de vacature, dan verzoeken wij je jouw motivatiebrief en cv te uploaden. In verband met de regels omtrent privacy/AVG kun je uitsluitend reageren via de website www.bestman.nl. Het cv bevat een chronologisch overzicht van werkzaamheden en afgeronde opleidingen.

Sollicitatie

Je kunt reageren tot en met vrijdag 22 april aanstaande. Een nadere planning met betrekking tot de gespreksdata, het eventuele assessment, het arbeidsvoorwaardengesprek, etc. volgt zo spoedig mogelijk. Het inwinnen van referenties, een integriteitsscan en het overleggen van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) maken deel uit van de procedure. Een assessment kan deel uit maken van de procedure. Door te klikken op ‘Solliciteren‘, word je naar de webpagina geleid waar je jouw brief en cv kunt uploaden. Je kunt daar aangeven dat je akkoord bent met onze privacyregels. Je ontvangt daarna automatisch een ontvangstbevestiging.  
Top