Faculteitsdirecteur TiSEM

Introductie

Tilburg University zoekt voor de Tilburg School of Economics and Management (TiSEM) een faculteitsdirecteur.

Organisatie

Tilburg School of Economics and Management behoort met haar onderwijs en onderzoek tot de meest toonaangevende Schools in Europa op het gebied van Business and Economics.

De faculteit biedt een scala aan hoogwaardige bachelor- en masteropleidingen (waarvan de meeste in het Engels) evenals een Research Master- en PhD-programma voor 7000 studenten. Met meer dan 400 wetenschappers (waarvan de helft internationaal) is TiSEM de grootste faculteit binnen Tilburg University.
Met baanbrekend internationaal onderzoek draagt de faculteit bij aan maatschappelijk belangrijke thema’s zoals duurzaamheid, innovatie, ondernemerschap, marktbestuur en vergrijzing. De faculteit heeft géén eigen ondersteunend personeel; binnen Tilburg University zijn universitaire divisies gevormd die, deels door detachering in de faculteiten, de ondersteuning verzorgen.

Functie

Belangrijkste taken

De faculteitsdirecteur is lid van het facultaire managementteam, met een bijzondere verant-woordelijkheid voor de bestuurlijke planning en de bedrijfsvoering ten behoeve van de kerntaken op het terrein van onderwijs, onderzoek, acquisitie en maatschappelijke inzet.
De faculteitsdirecteur is verantwoordelijk voor de afstemming met divisies van de Universiteitsdienst over de dienstverlening aan onderwijs, onderzoek en organisatie van de faculteit.

De faculteitsdirecteur is een belangrijk adviseur over strategische en praktische zaken voor de decaan en andere leden van het managementteam, voor departementsvoorzitters en anderen in de Tilburg School of Economics and Management.
De faculteitsdirecteur heeft nauw contact met wetenschappers én met de collega’s die de faculteit ondersteunen, op terreinen zoals HR, financiën, onderwijsorganisatie en onderzoeksontwikkeling, huisvesting en ICT, en de secretariaten.
De faculteitsdirecteur participeert in het universitair overleg van directeuren en vervult, in overleg met de decaan, taken ten dienste van Tilburg University als geheel.

Functie-eisen

Het profiel

De Tilburg School of Economics and Management zoekt een directeur met ervaring in bedrijfsvoering (financiën, HR, huisvesting en ICT) en met beleidsontwikkeling en -implementatie, bij voorkeur in de context van het academisch of (hoger) onderwijs.
Wij zoeken iemand die gericht is op samenwerking in bestuur en uitvoering, die door open en heldere communicatie mensen in de organisatie kan motiveren en enthousiasmeren, die snel kan schakelen tussen beleid en uitvoering binnen de faculteit, tussen de faculteiten en op universitair niveau, en die verbindend werkt binnen de faculteit, tussen wetenschappers en ondersteunend personeel, tussen mensen in de faculteit en elders in de organisatie, en met mensen buiten de universiteit.
Een academische opleiding en niveau van functioneren, goede beheersing van Nederlands en Engels, en aantoonbare affiniteit met de economische worden verwacht.

Gezien de universitaire samenstelling op hoger functieniveau worden vrouwen nadrukkelijk uitgenodigd te solliciteren.

Aanbod

Arbeidsvoorwaarden

Aanstelling in deze functie is in beginsel voor onbepaalde tijd, maar afhankelijk van een evaluatie voor het eind van het eerste jaar. De functieomvang is 0,8 – 1 fte.
De uiteindelijke Inschaling is conform de CAO Nederlandse Universiteiten, afhankelijk van ervaring, in schaal 15, waarbij het maximum brutosalaris € 7401, – per maand bedraagt (exclusief vakantiegeld en eindejaarsuitkering). Een aanloop in schaal 14 behoort tot de mogelijkheden.

Tilburg University behoort tot de top van de Nederlandse werkgevers, kent een goed arbeidsvoorwaardenpakket en streeft naar een goede balans tussen werk en privé.
Secundaire arbeidsvoorwaarden zijn onder andere een studiefaciliteitenregeling en de mogelijkheid arbeidsvoorwaarden deels individueel te bepalen met behulp van een keuzemodel
.


Inlichtingen

Tilburg University wordt in dit executive search-traject ondersteund doormr Gert-Jan Jongkind, directeur van Bestman · Bestuur & Management.

Voor meer informatie over het profiel en de procedure van deze vacaturebelt u met Gert-Jan Jongkind, telefoonnummer: 06-50244791.


Sollicitatie

Wanneer u geïnteresseerd bent in de functie, kunt u uw kandidatuur kenbaar maken door te reageren via de ‘solliciteren’-button.

Reageren kan tot uiterlijk 16 mei 2019.

Procedure

U kunt reageren door uw motivatiebrief en cv te uploaden.

Uw reactie bevat een motivatiebrief en uw cv. Het cv bevat een chronologisch overzicht van uw werkzaamheden en een overzicht van uw afgeronde opleidingen.

Het is mogelijk dat een assessment deel uitmaakt van de procedure.

In de weken 21 en 22 voert Bestman · Bestuur & Management voorgesprekken.

In week 23 worden kandidaten aan de Benoemingsadviescommissie gepresenteerd.

In week 24 vindt de eerste gespreksronde plaats bij Tilburg University.

In week 25 vindt de tweede gespreksronde plaats bij Tilburg University.

Daarna volgt een eventueel assessment, referenties, arbeidsvoorwaardengesprek, etc.

Top