Directeur-bestuurder

Introductie

Rijksmuseum Twenthe & De Museumfabriek

Wie ben jij?
We zoeken een nieuwe directeur-bestuurder voor Rijksmuseum Twenthe en De Museumfabriek.
Je hebt een heldere visie die goed matcht met de ingezette koers en je zet je vol overgave in om beide musea nóg nadrukkelijker op de kaart te zetten, regionaal, nationaal en internationaal. Samenwerking is voor jou een tweede natuur. Extern met stakeholders, de gemeente en andere financiers, intern met de raad van toezicht, het MT, de medewerkers en vrijwilligers. Kortom, we zoeken een directeur-bestuurder met allure, die zich internationaal oriënteert en die zich verbindt met mensen en de regio.

Wie zijn wij?
Rijksmuseum Twenthe is een landelijk kunstmuseum waar in ambitieuze tentoonstellingen met oude, moderne en hedendaagse kunst verhalen worden verteld over maatschappelijke en culturele ontwikkelingen in de afgelopen eeuwen en wat de betekenis daarvan voor het heden is. De Museumfabriek (voorheen TwentseWelle) is een stedelijk museum dat zich richt op de samenhang tussen natuur, cultuur en techniek. De Museumfabriek richt zich op brede publieksgroepen en stimuleert hen om de wetenschap en haar toepassingen kritisch en constructief te volgen.

Sinds de zomer van 2016 zijn de twee musea samengevlochten en werken samen als één organisatie met één directie en één raad van toezicht. Twee musea met sterk verschillende programmeringen, collecties en publieksgroepen, die werken vanuit één missie en visie; in Rijksmuseum Twenthe en De Museumfabriek bestuderen, presenteren en stimuleren we de menselijke verbeelding. Want het is de verbeelding waarmee we vorm en betekenis geven aan onze wereld.

Organisatie

Wat is de opdracht?
In 2021 is door en voor beide musea een transformatieplan voor de komende jaren opgesteld. Speerpunten zijn onder meer het ontwikkelen van een breed museaal aanbod, waar nieuwe en veelal jongere publieksgroepen actief bij worden betrokken, een breed educatief aanbod met presentaties voor scholen, en de aanleg van een museumpark. Daarnaast zijn uitbreiding, toegankelijkheid en verduurzaming van het museum belangrijke thema’s, evenals stakeholdermanagement en maatschappelijk verantwoord ondernemen. De realisatie van deze ambitieuze plannen ligt, onder aansturing van de directeur-bestuurder, in handen van competente leden van het managementteam en conservatoren en andere gedreven en enthousiaste medewerkers en vrijwilligers, gesteund door fondsen, bedrijfsleven, gemeenten, provincie en rijk.

Wat ga jij hieraan bijdragen?
∙ Als onze directeur-bestuurder en artistiek leider ben je het boegbeeld van Rijksmuseum Twenthe en De Museumfabriek en hun onderlinge samenhang.
∙ Je bent de aanjager en inspirator van de ingezette en breed gedragen inhoudelijke koers.
∙ In nauwe samenwerking met het MT realiseer je deze koers.
∙ Je bent verantwoordelijk voor de continuïteit van beide musea onder meer door aandacht voor een duurzaam gezonde financiële basis en voor relatiebeheer.
∙ Je zet met jouw creatieve visie en programmering de musea nog nadrukkelijker op de (inter)nationale museumkaart, maakt verbinding met andere kunst- en cultuurinstellingen in de regio en draagt bij aan branding van de regio.
∙ Je doet dit met een combinatie van bravoure en nuchterheid, passend bij zowel de (inter)nationale stakeholders, als het karakter van de gemeente en de regio.
∙ Je geeft sturing aan ruimtelijke ambities, waaronder de uitbreiding en verduurzaming van het gebouw en de ontwikkeling van het museumpark.
∙ Je bent de personificatie van ‘nieuw leiderschap’ en geeft op open, participatieve en coachende wijze sturing aan het MT en de conservatoren. Je stimuleert het nemen van verantwoordelijkheid en het tonen van eigenaarschap. Je ziet toe op bedrijfsvoering met oog voor duurzaamheid, maatschappelijk verantwoord ondernemen, strategisch HR-beleid en diversiteit.

Functie

Wat zijn jouw vaardigheden?
∙ strategisch, inspirerend, communicatief vaardig, schakelvermogen, samenwerken en coachen, netwerken en contactueel vaardig, doortastend en besluitvaardig, zelfreflectief.

Wat verwachten wij van jou?
Je beschikt over:
∙ academisch werk- en denkniveau;
∙ minimaal vijf jaar ervaring in een (eindverantwoordelijke) managementfunctie binnen een culturele organisatie;
∙ relevante ervaring met de (door)ontwikkeling van een organisatie;
∙ grote affiniteit met culturele instellingen en de wijze waarop deze gefinancierd worden;
∙ brede ervaring met interne en externe informatievoorziening en stakeholdermanagement;
∙ excellente netwerkvaardigheden op regionaal en (inter)nationaal niveau.

Functie-eisen

Wat bieden wij jou?
Stichting Rijksmuseum Twenthe & De Museumfabriek biedt je de eindverantwoordelijkheid voor onze unieke musea. Je krijgt een aanstelling voor onbepaalde tijd. Qua salariëring volgen wij de Museum CAO.

Aanbod

Inclusie
Stichting Rijksmuseum Twenthe & De Museumfabriek is een inclusieve organisatie. Het maakt ons niet uit waar je geboren bent, van wie je houdt of waar je in gelooft. Wij zijn vooral geïnteresseerd in jouw unieke combinatie van talent, kennis en ervaring en wat je daarmee voor onze organisatie kunt betekenen.

Inlichtingen

Hoe nu verder?
Gert-Jan Jongkind, directeur van Bestman Bestuur & Management, ondersteunt StichtingRijksmuseum Twenthe & De Museumfabriek tijdens de sollicitatieprocedure.
Wil je meer informatie over de vacature? Voor vragen over het profiel of de procedure kun jetelefonisch contact met hem opnemen via nummer 06-50244791.
Wanneer je belangstelling hebt voor deze vacature verzoeken we je jouw motivatiebrief en c.v. teuploaden. In verband met de regels omtrent privacy/AVG kun je uitsluitend reageren via de websitewww.bestman.nl.

Het inwinnen van referenties en het overleggen van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)maken deel uit van de procedure. Een assessment en integriteitsscan kunnen er deel van uitmaken.

Reageren kan tot uiterlijk vrijdag 14 oktober aanstaande.
De planning voor de gespreksdata,een assessment, het arbeidsvoorwaardengesprek en eventuele andere contactmomenten volgt zospoedig mogelijk.

Sollicitatie

Ga op de website www.bestman.nl naar de vacature.
Door te klikken op ‘Solliciteren‘, word je naar de webpagina geleid waar je jouw brief en c.v. kuntuploaden. Je kunt daar aangeven dat je akkoord bent met onze privacyregels.
Je ontvangt daarna automatisch een ontvangstbevestiging.

Top