Directeur Bedrijf & Beheer

Introductie

Gemeente Vlissingen

Je bent een leider met hart voor bedrijfsvoering en buitendienst en met oog voor mens en resultaat.

Als directeur Bedrijf & Beheer ben je een volwaardig en gewaardeerde gesprekspartner voor je omgeving, zowel in- als extern. Daarbij heb je scherp oog voor de rol, positie en bijdrage van jezelf en die van anderen. Het uiteindelijke doel is een optimaal functionerende gemeente met een open blik naar buiten die mee kan blijven bewegen met de samenleving. Een goed georganiseerde bedrijfsvoering draagt bij aan dat doel.

Gemeente Vlissingen
De gemeente Vlissingen staat de komende jaren voor bestuurlijke en financiële opgaven van grote omvang. De gemeente Vlissingen heeft op dit moment de artikel 12 status voor het sociaal domein. De afgelopen jaren zijn er samen met de artikel 12 inspecteur grote stappen gezet, zodat Vlissingen weer financieel op eigen benen komt te staan. Kijk voor het coalitieprogramma ‘Samen zijn we Vlissingen’ en verdere informatie op www.vlissingen.nl.

We werken constant aan de verbetering van de organisatie aan de hand van het concernplan. Voor het jaar 2021 zijn als speerpunten benoemd: heldere rollen en processen, dienstverlening en werkplezier.

Organisatie

De organisatie
De ambtelijke organisatie van de gemeente Vlissingen bestaat uit een 3-tal directies: Ruimte & Samenleving, Dienstverlening en Bedrijf & Beheer. Voor deze laatste zijn we op zoek naar een directeur. De gemeentesecretaris vormt samen met de 3 directeuren het directieteam.

Belangrijke veranderopgaven voor de organisatie zijn: eenduidige sturing, taakvolwassenheid en bevorderen van de zelfstandigheid van medewerkers. Dat vraagt een stijl van leidinggeven die dit ondersteunt en zich niet primair op de vakmatige inhoud richt.
De gemeente Vlissingen focust op de ontwikkeling en het werkplezier van de medewerkers. Daarin staan de eerder genoemde zelfstandigheid, professionaliteit en taakvolwassenheid voorop. Hier hoort een coachende stijl van leidinggeven bij, waarbij het geven van feedback heel normaal is. Daarbij gaat het om het behalen van resultaten en het faciliteren van medewerkers om die resultaten te bereiken. Verder vinden wij het belangrijk om medewerkers te stimuleren om (integraal) samen te werken, een belangrijke kernwaarde van onze organisatie.
Daarnaast willen we als organisatie steeds beter ‘in control’ komen, om optimale resultaten te kunnen behalen met de beschikbare middelen en een behapbare workload.

Functie

Dit ga je doen
De directie Bedrijf & Beheer bestaat uit 4 teams: Advies, Informatisering & Automatisering (de directeur B&B vervult tevens de rol van CIO), Administratie & Ondersteuning en Stadsbeheer, elk team heeft een teamleider.

Als directeur draag je zorg voor de coaching en sturing van teamleiders. Je geeft niet primair sturing door deadlines, inhoud en structuren, maar door het proces van gezamenlijk doen, reflecteren, conceptualiseren en beslissen. Je behoudt het overzicht over relevante vraagstukken, kunt prioriteren en schakelt wanneer nodig.

Je bent niet alleen verantwoordelijk voor je eigen directie, maar draagt je mede verantwoordelijkheid voor de organisatie als geheel. Ook functioneer je als ambtelijk opdrachtgever voor bijvoorbeeld ruimtelijke projecten. Je legt verantwoording af aan de algemeen directeur. Tot slot ben je als directeur ook adviseur van portefeuillehouders.

Functie-eisen

Dit neem je mee

Profiel
Je bent een overtuigende persoonlijkheid, communicatief sterk, standvastig en toegankelijk. Een visie vertaal je naar passende activiteiten. Daarbij schakel je gemakkelijk tussen strategie en operatie. Je handelen wordt gekenmerkt door daadkracht. Je bent als DT-lid verbindend en zichtbaar binnen alle lagen van de organisatie en in staat bruggen te slaan tussen verschillende directies en de rest van de organisatie. Je bent een inspirerende leider, die mensen en processen mobiliseert en duidelijk richting/kaders geeft. Daarnaast leg je verantwoordelijkheden op het juiste niveau neer.

Wat er speelt binnen én buiten de organisatie is voor jou geen vraag. Je voelt precies aan hoe de vork in de steel zit en hebt daar goed zicht op. Dat helpt je om te verbinden en de integraliteit op beleid en samenwerking binnen en tussen de teams, maar ook daarbuiten, te bevorderen.

Je bent in staat om soepel en met gezag te adviseren. Dit vraagt om een politieke antenne, gevoel voor bestuurlijke en maatschappelijke verhoudingen en kunnen omgaan met verschillende belangen.

Competenties
• Delegerend leidinggeven: verantwoordelijkheid nemen past bij jou en jij kunt mensen inspirerenom dat ook te doen.
• Servicegerichtheid: jij bent servicegericht, vriendelijk en begrijpt wat de klant nodig heeft.
• Verbindend vermogen: in staat relaties aan te gaan en mensen en inhoud te verbinden.
• Vasthoudend: wanneer het tegenzit ga jij gewoon door, houd je het doel in het vizier, met oog voorje mensen. Jij bent betrouwbaar, doelbewust en volhardend, door jouw enormeuithoudingsvermogen.

Functie-eisen
• Je hebt een afgeronde WO-opleiding;
• Je hebt kennis van en / of affiniteit met de verschillende bedrijfsvoeringaspecten en disciplines metof zonder gemeentelijke ervaring;
• Je bent 5 dagen per week beschikbaar;
• Je bent in staat om de kernwaarden klantgerichtheid, samenwerken, transparantie en vakmanschap uit- en over te dragen. En je hebt ervaring met leidinggeven aan professionals endaarnaast een eigentijdse visie op management en bedrijfsvoering.
• Jouw no-nonsense instelling en creatieve aanpak zijn een goede match met onze Vlissingsekaraktereigenschappen.

Aanbod

Dit bieden wij
• Een dienstverband van 1 fte, dit is 36 uur per week
• Een salaris van maximaal € 6.994 bruto per maand bij een 36-urige werkweek (functieschaal 14,salaristabel per 1 oktober 2020).
• Je krijgt een tijdelijk dienstverband voor één jaar. Bij goed functioneren, zetten we na dit jaar hetcontract om in een vast dienstverband.
• Je bouwt een individueel keuzebudget (IKB) op van 17,05%. Dit kun je inzetten voor extra salaris,meer vrije tijd of een fiets.
• Je werktijden deel je zelf in met veel flexibiliteit en voor je persoonlijke ontwikkeling doe je zelfvoorstellen. Hiervoor stellen we jaarlijks een budget beschikbaar.
• Een reiskostenvergoeding hoort ook bij de voorwaarden. Wel werken we op dit momentvoornamelijk thuis in verband met de coronamaatregelen.

Inlichtingen

Solliciteren
De gemeente Vlissingen laat zich in deze procedure ondersteunen door mr. Gert-Jan Jongkind, directeur van Bestman · Bestuur & Management. Hij verschaft je graag meer informatie over de vacature. Voor vragen over het profiel en/of de procedure kun je telefonisch contact met hem opnemen via nummer 06-50244791, of per email, via emailadres: jongkind@bestman.nl.

Indien je belangstelling hebt voor de vacature, dan verzoeken wij je jouw motivatiebrief en cv te uploaden. In verband met de regels omtrent privacy/AVG kun je uitsluitend reageren via de website www.bestman.nl. Het cv bevat een chronologisch overzicht van je werkzaamheden en een overzicht van je afgeronde opleidingen.

Reageren kan tot vrijdag 24 september aanstaande.

Een nadere planning met betrekking tot de gespreksdata, een eventueel assessment, het arbeidsvoorwaardengesprek, et cetera volgt zo spoedig mogelijk.

Sollicitatie

Door te klikken op ‘Solliciteren‘, wordt u naar de webpagina geleid waar u uw brief en cv kunt uploaden.

Top