Algemeen directeur

Introductie

NEMO Science Museum

Wie ben jij?
Je bent hét boegbeeld van NEMO. Je hebt een nieuwsgierige, daadkrachtige en ondernemende persoonlijkheid en beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden en een verbindende en empathische bestuursstijl. Met drive en ambitie opereer je scherpzinnig, open en transparant. In nauwe samenspraak met de zakelijk directeur stel je de inhoudelijke belangen en een gezonde bedrijfsvoering van het museum altijd voorop.

Organisatie

Onze missie
Onze missie is om wetenschap en technologie dichter bij het publiek te brengen. Dat gebeurt in het museum, op school, bij landelijke evenementen en online. De activiteiten van NEMO zijn voor het publiek herkenbaar als NEMO Science Museum en NEMO Kennislink.

Wie zijn wij?
Bij NEMO werkt een brede variëteit aan professionals. Denk bijvoorbeeld aan wetenschappers, tentoonstellingsmakers, redacteuren, publieksbegeleiders, educatie-, marketing- en communicatie-specialisten, technisch- en horecapersoneel, etc. Omdat we bij NEMO overtuigd zijn van de kracht van blijven leren, ontdekken en verwonderen, biedt NEMO veel ruimte voor initiatief en ontwikkeling.

Ook de organisatie zelf is in ontwikkeling. In maart 2022 heeft de Raad van Toezicht ingestemd met een wijziging van de organisatiestructuur. De nieuwe structuur kent een tweehoofdige Raad van Bestuur, waarin zowel de algemeen directeur als de zakelijk directeur statutair bevoegd zijn. Zij werken vanuit collegiaal bestuur samen en zijn beiden in staat, bij afwezigheid van het collega-directielid, elkaars taken op hoofdlijnen waar te nemen.

Voor meer informatie over onze kerngetallen, zie de bijlagen Feiten en cijfers 2019 en 2020.

Functie

Wat ga je doen?
Als onze algemeen directeur ben je hét boegbeeld van NEMO en initieer je en geef je vorm en leiding aan de strategische richting en doelen. Je draagt primair zorg voor een toekomstbestendige inhoudelijke koers voor het museum. Daarbij heb je bijzondere aandacht voor de maatschappelijke impact van activiteiten die worden ontwikkeld. Je hebt oog voor de toekomst, de veranderingen die daarbij horen, de vertaling naar een relevante programmering en voor thema’s zoals digitalisering, duurzaamheid, strategisch HR-beleid en diversiteit. Vanuit dit perspectief ben je eindverantwoordelijk voor o.a. Programma-ontwikkeling en realisatie, Marketing en PR/Communicatie en voor Fondsenwerving (waarbij je bijdraagt aan de juiste financieringsmix van het museum).

Als voorzitter van de Raad van Bestuur leg je jouw accenten primair op het ontwikkelen van een inhoudelijk meerjarenbeleid en op het borgen daarvan in werkplannen. Dit alles binnen de context van een sluitende begroting en meerjarenperspectief en beschikbare reserves. Daarnaast geef je verder vorm aan innovatieve programmering en ontwikkeling. Ook heb je een belangrijke rol bij het structureel op niveau houden van de eigen inkomsten, het ontwikkelen van een strategie voor duurzame financiering én het investeren in en het leiding geven aan behoud en verdere uitbreiding van een effectieve relatie met stakeholders.

Als boegbeeld van NEMO bewaak en bouw je een relevant netwerk en je vertegenwoordigt NEMO in alle voor het museum relevante contacten en netwerken, zowel nationaal als internationaal. Je bent bereid zitting te nemen in externe besturen en samenwerkingsverbanden die ondersteunend zijn ten behoeve van de positionering en financiering van het museum. Je onderhoudt goede relaties met de subsidiënten;

Je bent verantwoordelijk voor de (inhoudelijke) informatievoorziening binnen de organisatie en richting de Raad van Toezicht en het Ministerie van OCW;

Je stuurt de professionals die onder jouw verantwoordelijkheid vallen adequaat aan, en bij afwezigheid van de zakelijk directeur, ook alle andere medewerkers.

Wat zijn jouw vaardigheden?
Schakelvermogen: je kunt gelijktijdig meerdere afdelingen en projecten aansturen (plannen, delegeren, voortgangscontrole);
Communicatief vaardig: je kunt goed communiceren in diverse rollen en situaties: als bestuurder, leider, voorzitter, bij calamiteiten, et cetera en je bent een goed spreker;
Samenwerken en coachen: je bent in staat en bereid om in goede onderlinge verstandhouding met de zakelijk directeur en het MT het (voorgenomen) beleid voor de komende jaren vorm te geven en realiseren. Daarnaast ben je voor alle medewerkers zichtbaar en toegankelijk, ben je in staat tot productieve samenwerking met professionals en coach je wanneer dat kan en stuur je wanneer dat moet;
Strategisch: je hebt oog voor de grote lijnen en lange termijn strategie, maar ook voor details en de dagelijkse praktijk;
Netwerken en contactueel vaardig: je bent een gastvrije, innemende en betrouwbare persoonlijkheid, die de medewerkers, het publiek, de stakeholders en alle overige relaties op waarde weet te schatten en je bent sterk in het opbouwen en onderhouden van netwerken;
Doortastend en besluitvaardig: je opereert effectief en durft knopen door te hakken.

Functie-eisen

Wat verwachten wij van jou?
Je beschikt over:
∙ academisch werk- en denkniveau (een bèta-achtergrond strekt tot aanbeveling);
∙ minimaal vijf jaar ervaring als eindverantwoordelijke binnen een (bij voorkeur culturele) organisatie;
∙ relevante ervaring met de ontwikkeling van een organisatie;
∙ een brede passie voor wetenschap en technologie en een grote affiniteit met culturele instellingen en instellingen voor wetenschapscommunicatie en de wijze waarop deze gefinancierd worden;
∙ brede ervaring met interne en externe informatievoorziening (management informatie, jaarrekening, projectverantwoordingen, impact studies);
∙ goede kennis van Nederlands en Engels;
∙ vaardigheid om te gaan met moderne digitale communicatievormen.

Aanbod

Wat bieden wij jou?
NEMO biedt je de eindverantwoordelijkheid voor ons unieke museum.
Je ontvangt een aantrekkelijk salaris, passend bij de culturele sector en de WNT.
Je krijgt een aanstelling voor een jaar, die bij goed functioneren wordt omgezet in een vaste aanstelling.

Inclusieve organisatie
NEMO is een inclusieve organisatie. Het maakt ons niet uit waar je geboren bent, van wie je houdt of waar je in gelooft. Wij zijn vooral geïnteresseerd in jouw kennis, kunde en talenten en wat je daarmee voor onze organisatie kunt betekenen.

Inlichtingen

De procedure
NEMO laat zich in deze procedure ondersteunen door Mr Gert-Jan Jongkind, directeur van Bestman · Bestuur & Management. Voor vragen over het profiel en/of de procedure kun je telefonisch contact met hem opnemen via nummer 06-50244791, of per email, via emailadres: jongkind@bestman.nl

Een referentiecheck en een integriteitsscan maken deel uit van de procedure.
Een assessment kan deel uitmaken van de procedure.

Solliciteren
Als je belangstelling hebt voor de functie, stuur dan jouw brief en CV. Het cv bevat een chronologisch overzicht van jouw werkzaamheden en een overzicht van jouw afgeronde opleidingen. In verband met de regels omtrent privacy/AVG kun je dit uitsluitend doen via de website www.bestman.nl.

Sollicitatie

Reageren kan tot uiterlijk 20 augustus 2022.
Ga op de website www.bestman.nl naar de vacature. Door te klikken op ‘Solliciteren’, word je naar de webpagina geleid waar je jouw brief en cv kunt uploaden. Je kunt daar aangeven dat je akkoord bent met onze privacyregels. Je ontvangt daarna automatisch een ontvangstbevestiging.

Top