Afdelingsmanager Informatievoorziening

Introductie

Gemeente Haarlem en gemeente Zandvoort


Inleiding
Wij zoeken een afdelingsmanager Informatievoorziening voor Haarlem en Zandvoort. Een stevige partner en adviseur van de directie op technisch en IV gebied en een verbindende manager binnen de organisatie. Een afdelingsmanager die met visie, inhoudelijke bevlogenheid, kennis van ICT en IV, lef en een naar buiten gerichte blik sturing geeft aan de uitdagende opgaven op het gebied van informatievoorziening. Want in bijna al het werk voor de stad en het dorp is een digitale of automatiseringscomponent aanwezig. De afdeling Informatievoorziening ondersteunt de organisatie hierbij in haar primaire processen.

Achtergrondinformatie Haarlem en Zandvoort
Sinds 1 januari 2018 werkt één enthousiaste ambtelijke organisatie van circa 1.500 werknemers voor Haarlem en Zandvoort. De organisatie werkt in formele zin onder bestuurlijke verantwoordelijkheid van het college van Haarlem; ambtenaren zijn in dienst van de gemeente Haarlem. Zij werken voor de burgers en ondernemers in de stad en het dorp. Om aan de maatschappelijke opgaven te kunnen blijven voldoen is de digitale transformatie gestart. Een aanzienlijke opgave waar Haarlem en Zandvoort middenin zitten.

De organisatie bestaat uit een lijnorganisatie van vierentwintig afdelingen en een directieteam. Opgavegericht samenwerken en integrale advisering aan twee besturen zijn organisatiethema’s waar continu aan gewerkt wordt. De organisatie is in ontwikkeling, waarbij de organisatiewaarden Open, Betrokken en Gedreven de aandrijving zijn voor de organisatievisie. Van afdelingsmanagers wordt een belangrijke bijdrage verwacht aan de organisatieontwikkeling.

Afdeling Informatievoorziening
De afdeling Informatievoorziening draagt zorg voor de informatievoorziening, het informatiebeheer, de technische infrastructuur, software development en innovatie. De afdeling is een belangrijke aanjager van het streven om als organisatie een hoger volwassenheidsniveau te bereiken op het gebied van procesmatig werken en de digitale transformatie.

In 2019 zijn de structuur en aansturing van de afdeling wezenlijk gewijzigd. De afdeling werkt in de vorm van een platte netwerkorganisatie, procesgericht en in verschillende teams. Door middel van (agile) proces- en opgavegericht werken ligt de focus op het creëren van klantwaarde. De afdeling IV is verantwoordelijk en draagt zorg voor:
• de continuïteit van de basisinformatie-infrastructuur van de gemeente Haarlem en Zandvoort;
• security en informatieveiligheid;
• ontwikkelen, uitdragen en borgen van de architectuur kaders;
• uitgifte, inname en reparatie van mobiele devices;
• dienstverlening naar de interne klant (servicedesk IV);
• ondersteuning en instandhouding van het digitale informatiebeheer in afstemming met o.a. de archiefinspectie;
• verkennend onderzoeken van en experimenteren met nieuwe ontwikkelingen o.b.v. o.a. design thinking.

Organisatie

Verantwoordelijkheden en resultaten afdelingsmanager
• Je geeft leiding aan een afdeling van circa 70 Fte die gericht is op beheren en vernieuwen.
De organisatie is momenteel netwerk -en procesgericht ingericht in verschillende teams, waarbijproceseigenaren verantwoording afleggen over hun werkzaamheden. Alle activiteiten worden zo veelmogelijk bij de specialist belegd.
• Je bent onderdeel van het CIO-team en staat in directe verbinding met de CIO als het gaat over visie,strategie en uitvoering.
• Je zet de visie en strategie uit met de afdeling, je monitort en adviseert het geheel en stuurt waar nodigbij.
• Je kunt een (cultuur)verandering bewerkstelligen en stelt een veranderplan IV op om de uitdagingen vande afdeling aan te pakken.
• Je bent verantwoordelijk voor de (technische) continuïteit van de ICT-bedrijfsvoering.
• Je intensiveert de verbindingen met de lijnafdelingen. Zowel binnen het fysiek als het sociaal domeinzijn flinke (digitaliserings-)opgaven. De afdeling ondersteunt bij de vertaling van maatschappelijkebehoeften naar i-producten. Je bent onder andere betrokken bij organisatie-brede opgaven, zoals deOmgevingswet en de programma’s Dienstverlening en Digitale Transformatie Sociaal Domein.
• Onder leiding van de CIO werk je mee aan het stimuleren van nieuwe digitale en datagedrevenontwikkelingen in de organisatie. Je versterkt het portfoliomanagement van i-projecten en breng je dedirectie in positie om organisatie-brede afwegingen te maken.
• Je bent verantwoordelijk voor de security en informatiebeveiliging en stuurt samen met de CISO op deinformatie veiligheid.
• Je faciliteert het beheer van digitale informatie dat ondersteunend is aan de organisatie, inovereenstemming met de eisen van het gehanteerde kwaliteitssysteem.
• Je draagt bij aan de Nieuwe Visie op Werk en bent verantwoordelijk voor de praktische uitvoering vande ICT gerelateerde onderwerpen daarvan.

Functie

Wie ben jij?
Je beschikt over verbindend leiderschap, visie op verandering, integrale adviesvaardigheden en ondernemerschap. Je brengt humor, hebt een duidelijke visie op digitalisering, de digitale transformatie en informatievoorziening en weet dit te vertalen naar strategie, beleid, projecten, vernieuwing en innovatie. Je hebt ervaring in het inzetten van digitale technologie en slim gebruik van data om de organisatie efficiënter te laten werken.

Leiderschap: je bent een toegankelijk, zichtbaar en verbindend leider met gezag. Je hebt oog voor medewerkers en bent goed in staat verbindingen te leggen en samenwerking te bevorderen. Je zorgt voor een inclusief en motiverend werkklimaat. Je coacht en stimuleert; je beschikt over een ruim repertoire aan leiderschapsstijlen en coachingsvaardigheden. Je bent analytisch sterk en behoudt overzicht over relevante strategische vraagstukken. Je stelt duidelijke doelen en geeft prioriteiten aan in het werk. Je schakelt gemakkelijk tussen operationeel, tactisch en strategisch niveau. Je bent een teamspeler die goed werkt onder druk. Je kent jezelf en kan goed reflecteren op je handelen.

Visie op verandering: je hebt kijk op de veranderende rollen en behoeften van de organisatie op het gebied van informatievoorziening en weet deze te vertalen naar de interne doorontwikkeling van de afdeling en technische oplossingen. Je bent ambassadeur van de gewenste ontwikkeling. Je heb aantoonbare ervaring in organisatieontwikkeling en transities. Je herkent, benoemt en stuurt proactief op cultuur- en gedragspatronen. Je biedt ruimte, verwacht van medewerkers eigen verantwoordelijkheid en een open blik naar buiten. Je weet wat medewerkers nodig hebben om hun werk goed te kunnen doen en begeleidt hun groei. Je zorgt voor de juiste persoon op de juiste plaats.

Integraal adviseur: je beschikt over de sensitiviteit en adviesvaardigheden om te werken in een organisatie waarin een diversiteit van belangen en perspectieven bij elkaar komt. Je kunt goed omgaan met de spanningen en risico’s die daarbij komen kijken. Je bewaakt en stuurt op integrale advisering aan de directie, de CIO, de algemeen directeur, collega-afdelingsmanagers en colleges. Je bent een bruggenbouwer en organiseert communicatie en overleg. Je hebt oog voor de verwachtingen van de portefeuillehouder en voor het functioneren van het collectief. Je legt dilemma’s met oplossingsrichtingen op tafel. Je hebt oog voor rollen, posities en verantwoordelijkheden en stuurt op rolvastheid en heldere kaderstelling.

Ondernemerschap: je ziet kansen en handelt daarnaar vanuit het belang van Haarlem en Zandvoort. Je bent scherp, zakelijk en resultaatgericht. Je ontwikkelt en onderhoudt een relevant netwerk. Je benadert situaties vanuit een win-win-perspectief. Je hebt oog voor rollen, posities en verantwoordelijkheden en stuurt op rolvastheid en heldere kaderstelling.

Functie-eisen

Wat verwachten wij?
• Een afgeronde relevante academische opleiding, aangevuld met veranderkundige, bedrijfsmatige entechnische elementen.
• Ervaring in een managementfunctie in een multidisciplinaire, politiek-gestuurde organisatie.Ervaring ineen 100.000+ gemeente is een pré.
• Ervaring met en kennis van informatietechnologie en de toepassing ervan in overheidsorganisaties.
• Kennis van de gemeentelijke informatievoorziening, enterprise architectuur en relevanteontwikkelingen, waaronder Common Ground.

Aanbod

Wat bieden wij?
• Een veelzijdige functie van 36 uur waarbij je voor veel uitdagingen en opgaven staat, de nieuwsteontwikkelingen op gebied van IV ophaalt vanuit je netwerk en in de branche en dat vertaalt naar beleidvoor Gemeente Haarlem en de afdeling IV.
• Het salaris is afhankelijk van ervaring en opleiding en bedraagt maximaal € 7.977,- bruto per maand bijeen fulltime dienstverband in een 36-urige werkweek. Het salaris is opgebouwd uit schaal 14 van deGemeente cao en een arbeidsmarkttoelage naar schaal 15. Je start met een jaarcontract dat we bij goedfunctioneren graag omzetten naar een vast contract.
• Daarbovenop krijg je 17,05% Individueel Keuze Budget. Met het IKB maak jij keuzes die bij jou passenen kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen omje maandinkomen aan te vullen met een deelbetaling vanuit het IKB wanneer jij dat wenst. Ook kun jedit budget omzetten in extra verlof of bruto-netto voordelen behalen bij de aanschaf van bijvoorbeeldeen fiets, een sportabonnement of een opleiding die niet door de werkgever wordt vergoed.
• We vinden persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling belangrijk en bieden daarvoor tal vanmogelijkheden. Denk aan het volgen van opleidingen, certificeringen en overige cursussen via onze‘Academie Haarlem’. Ook bieden wij loopbaan coaching als je daar behoefte aan hebt en denken wegraag mee in jouw ontwikkelpad binnen de organisatie.
• Een mobiele telefoon, een laptop of tablet en andere thuiswerkmiddelen, om over goed en flexibel tekunnen werken.
• Flexibiliteit in werktijden, locatie en activiteiten. Veel verantwoordelijkheid en autonomie.
• Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof. ABP is het pensioenfonds voor de Overheid enbiedt onze werknemers een goede pensioenregeling.
• In onze gemeente vinden we het belangrijk om te werken met een grote diversiteit aan mensen. Diversin onder andere cultuur, leeftijd, geaardheid, geslacht, mentale en fysieke gesteldheid en geloof. Op diemanier willen we de kracht van diversiteit en talenten van medewerkers benutten om goede resultatente behalen voor de inwoners van Haarlem en Zandvoort en creëren we een plek waar iedereen zichthuis voelt.

Inlichtingen

Procedure
De gemeenten Haarlem en Zandvoort laten zich in deze procedure ondersteunen door Mr Gert-Jan Jongkind, directeur van Bestman · Bestuur & Management. Hij verschaft je graag meer informatie over de vacature. Voor vragen over het profiel en/of de procedure kun je telefonisch contact met hem opnemen via nummer 06-50244791, of per email, via emailadres: jongkind@bestman.nl

Indien je belangstelling hebt voor de vacature, dan verzoeken wij je jouw motivatiebrief en cv te uploaden. In verband met de regels omtrent privacy/AVG kun je uitsluitend reageren via de website www.bestman.nl. Het cv bevat een chronologisch overzicht van werkzaamheden en afgeronde opleidingen.

Sollicitatie

Je kunt reageren tot en met vrijdag 22 april aanstaande.
Een nadere planning met betrekking tot de gespreksdata, het eventuele assessment, het arbeidsvoorwaardengesprek, etc. volgt zo spoedig mogelijk.

Het inwinnen van referenties en het overleggen van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) maken deel uit van de procedure. Een assessment en een integriteitsscan kunnen deel uit maken van de procedure.

Door te klikken op ‘Solliciteren‘, word je naar de webpagina geleid waar je jouw brief en cv kunt uploaden. Je kunt daar aangeven dat je akkoord bent met onze privacyregels.

Je ontvangt daarna automatisch een ontvangstbevestiging.

Top