Afdelingshoofd Stadsbeheer

Introductie

Gemeente Capelle aan den IJssel


Heb je visie en lef? Neem jij van nature het voortouw in verbetering van de leefomgeving?
Geef jij jouw medewerkers vertrouwen en inspiratie om zich, samen met jou én de inwoners van Capelle in te zetten voor een toekomstgerichte en duurzame leefomgeving? Dan zoeken wij jou!

De gemeente Capelle aan den IJssel
In de gemeente Capelle aan den IJssel wonen en werken ruim 67.000 Capellenaren.
Ook op ruimtelijk vlak is Capelle aan den IJssel een veelzijdige gemeente, met hele bijzondere natuur maar ook met (hoog)stedelijke bebouwing. Onze stad heeft geen uitleggebied, dus alle nieuwe ontwikkelingen spelen zich af binnen de bestaande schaarse ruimte. Dat zorgt voor een uitdagende en dynamische werkomgeving, omdat je steeds te maken hebt met verschillende belanghebbenden.

De organisatie
We anticiperen op de technologische en maatschappelijke ontwikkelingen en de grote invloed daarvan op onze (lokale) samenleving. We geven onze maatschappelijke taak zodanig vorm dat iedere Capellenaar kan meedoen. Daarom staan lef en daadkracht, optimale bereikbaarheid, vakmanschap, samenwerken, innovatie en duurzaamheid in onze organisatie centraal (www.ambitiecapelle.nl).
Onze organisatie ontwikkelt zich de komende jaren verder door. Doel is een eigentijdse, efficiënte en effectieve gemeente te zijn, met medewerkers die krachtig en wendbaar anticiperen op alles wat er op ze afkomt, die samenwerking vanzelfsprekend vinden en met afdelingen die werken aan resultaat en met dienstverlening die verbindend en op maat is.
Onze organisatie bestaat uit 420 fte en een CMT, dat bestaat uit de Gemeentesecretaris/Algemeen directeur (die de leiding heeft), 7 afdelingshoofden en de concerncontroller. De GR IJsselgemeenten voert de activiteiten van Sociale Zaken (voor 3 gemeenten) en ICT (voor 2 gemeenten) uit. GR IJsselgemeenten wordt hierin ondersteund door onze ambtelijke organisatie.

Organisatie

Stadsbeheer
De afdeling Stadsbeheer werkt zowel aan het beheer en onderhoud van de buitenruimte, als aan veiligheid, toezicht en handhaving. Het doel hierbij is: een blijvende vitale stad met de kernwaarden: kwaliteit, differentiatie en duurzaamheid. Hiermee vormt de afdeling dé frontlinie van de organisatie en is hét visitekaartje van zowel bestuur als organisatie. Stadsbeheer is zowel publiek ontwikkelaar als kwaliteitsbewaker, met burgerparticipatie hoog in het vaandel. De medewerkers zijn trots op de ‘Doe Mee!-aanpak’, die Capellenaren ruimte biedt om initiatief te tonen en actief mee te doen bij de totstandkoming van Capelse projecten. Hierbij wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van de kansen die digitalisering biedt.
De afdeling Stadsbeheer werkt heel nauw samen met de afdeling Stadsontwikkeling en de andere afdelingen van de gemeente.
De afdeling Stadsbeheer (circa 105 medewerkers) bestaat uit drie units:
· Het Project & Ingenieursbureau)
· Uitvoering
· VTH (Veiligheid, Toezicht en Handhaving (inclusief de BOA’s).

Het managementteam bestaat uit het afdelingshoofd en drie unithoofden. Gezamenlijk stuurt dit team op alle inhoudelijke opgaven die worden uitgevoerd binnen de diverse teams.

Functie

De opgave
Als afdelingshoofd Stadsbeheer beschik je over een grote mate van bestuur sensitiviteit en ben je een excellent adviseur van het bestuur. Je draagt bij aan een evenwichtig samenspel tussen samenleving, bestuur en organisatie, en aan nieuwe, werkbare en haalbare vormen van participatie en co-creatie.
Je draagt met verve jouw visie uit en realiseert deze vanuit ambtelijk ondernemerschap. Je hebt daadwerkelijk belangstelling, begrip en gevoel voor de beleving van de buitenruimte door de Capellenaar. Je anticipeert op nieuwe regelgeving en maatschappelijke ontwikkelingen, zoals de
omgevingswet, klimaatadaptatie, energietransitie, etc.

Je vervult een spilfunctie in onze organisatie: je draagt gedeelde integrale verantwoordelijkheid voor de concernbrede afstemming van beleidsprocessen, projecten en bedrijfsvoering en je draagt integrale verantwoordelijkheid voor het functioneren van de eigen afdeling. Je bent als actief lid van het CMT een stevige (inhoudelijke) gesprekspartner. De focus voor de komende jaren ligt op maatschappelijke en organisatieopgaven, zoals de ‘Capelse manier van werken’, van ‘buiten naar binnen’ en opgavegericht werken. Je bent een verbinder pur sang die zich inzet voor een integrale en adequate samenwerking met de afdelingen die qua werksoort nauw verweven zijn met de afdeling Stadsbeheer, zoals de afdelingen Stadsontwikkeling, Bestuurs- en Concernondersteuning (BCO), Samenleving en andere afdelingen.

Je stimuleert de positie van de afdeling als proactieve en betrouwbare samenwerkingspartner binnen en buiten de organisatie en passend binnen de Capelse manier van werken. Je draagt bij aan een evenwichtige (jaar)planning van bestuurlijke ambities en ambtelijke uitvoering. Je geef richting aan doelmatige en efficiënte werkprocessen en producten/diensten die passen bij de ambitie van onze organisatie. Binnen de afdeling fungeer je als regisseur, gangmaker en sparringpartner richting de leden van het afdelings-MT en als inspirerend boegbeeld richting de medewerkers van de afdeling. Vanuit jouw persoonlijke visie en stijl inspireer je medewerkers binnen en buiten de afdeling tot optimaal functioneren en samenwerken. Je geeft hen ruimte en vertrouwen en stimuleert ambtelijk ondernemerschap. Je bent open en eerlijk, zichtbaar en aanspreekbaar en coacht waar dat kan en stuurt waar dat moet. Je toont je oplossingsgericht, bent creatief en schuwt niet out-of-the-box te denken.

Functie-eisen

Functie-eisen
Als afdelingshoofd Stadsbeheer:
· kenmerkt jouw leiderschapsstijl zich door: richting geven (sturen), ruimte geven (vertrouwen), resultaat halen (verantwoordelijkheid), reflecteren (terugkijken om te leren), externe gerichtheid (Capellenaar en samenwerkingspartners centraal) en samenwerken.
· beschik je over HBO/WO werk- en denkniveau. Kennis van regelgeving is een pré.
· heb je relevante werkervaring in een vergelijkbare functie.
· heb je aantoonbare affiniteit met de verschillende disciplines binnen de afdeling.
· beschik je over verbindend vermogen, een open houding en coachingsvaardigheden.

Aanbod

Aanbod
Wij bieden een uitdagende managementfunctie in een organisatie die volop in ontwikkeling is. De functie is gewaardeerd op schaal 14, maximaal € 6.994,- bruto per maand bij een volledige werkweek (36 uur), waarbij we kijken naar de opleiding en ervaring die je meebrengt. Naast je salaris ontvang je een Individueel Keuze Budget van 17.05% van het bruto jaarsalaris, bieden we de mogelijkheid om ADV op te bouwen en hebben wij prima secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals toegang tot diverse ontwikkelfaciliteiten.
Bij de afdeling Stadsbeheer werk je hoofdzakelijk op de gemeentewerf in een moderne werkomgeving met flexibele werkplekken en met gratis parkeergelegenheid.
Het (samen)werken in tijden van Corona is een uitdaging, waarbij thuiswerken de norm is.
De gemeente faciliteert jou daarom om zo goed mogelijk een comfortabele en veilige (thuis)werkplek in te richten. Dit alles om een passende dienstverlening te blijven bieden aan de Capellenaar.

Inlichtingen

De Procedure
De gemeente Capelle aan den IJssel laat zich in deze procedure ondersteunen door Mr Gert-Jan Jongkind, directeur van Bestman · Bestuur & Management. Hij verschaft je graag meer informatie over de vacature.
Voor vragen over het profiel en/of de procedure kun je telefonisch contact met hem opnemen via nummer 06-50244791, of per email, via emailadres: jongkind@bestman.nl

Indien je belangstelling hebt voor de vacature, dan verzoeken wij je jouw motivatiebrief en cv te uploaden. In verband met de regels omtrent privacy/AVG kun je uitsluitend reageren via de website www.bestman.nl. Het cv bevat een chronologisch overzicht van jouw werkzaamheden en een overzicht van jouw afgeronde opleidingen.

Je kunt reageren tot uiterlijk 5 september aanstaande.
Het inwinnen van referenties maakt deel uit van de procedure.
Het overleggen van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) maakt deel uit van de procedure.
Een integriteitsscan kan onderdeel uit maken van de procedure.
Een assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure.
Een nadere planning met betrekking tot de gespreksdata, het inwinnen van referenties, het assessment, het arbeidsvoorwaardengesprek, etc. volgt zo spoedig mogelijk.

Sollicitatie

Door te klikken op ‘Solliciteren‘, word je naar de webpagina geleid waar je jouw brief en cv kunt uploaden.

Top