Afdelingshoofd Bedrijfsvoering

Introductie

Gemeente Mook en Middelaar

Gemeente Mook en Middelaar is de op acht na kleinste gemeente, maar ook één van de mooiste gemeentes van Nederland. Gelegen aan de Maas, met prachtige natuurgebieden, een grote vraag naar woningen en een interessante ligging in het topje van Limburg nabij Nijmegen (Gelderland). Onze gemeente staat voor vele interessante uitdagingen!

Gemeente Mook en Middelaar is weliswaar klein, de ambities zijn daarentegen groot! Het leven, wonen en werken is er goed en samen met de inwoners en ondernemers werken bestuur en medewerkers er hard aan dit te behouden. De kleine schaal zorgt voor een grote onderlinge betrokkenheid, korte lijnen met het bestuur en veel afwisseling in het werk. Een belangrijke ambitie voor de gemeente is het behoud van haar zelfstandigheid. Voor de toekomstbestendigheid van de gemeente ligt de focus op randvoorwaarden als bestuurskracht, de basis op orde houden, waaronder gezonde financiën, regionale samenwerking en strategisch personeelsbeleid.

De organisatie van de gemeente bestaat vanaf 1 juli 2022 uit drie afdelingen: Bedrijfsvoering, Sociaal en Ruimte. Tot de afdeling Bedrijfsvoering behoren de volgende teams: Financiën, Juridische Zaken, P&O, Voorlichting & communicatie, Openbare orde en veiligheid, Bestuurszaken, Informatie en Ondersteuning en Documentaire Informatievoorziening (afgerond 27 fte).

Organisatie

Wat ga je doen?
Als afdelingshoofd Bedrijfsvoering geef je direct leiding aan de medewerkers van bovenstaande teams. Je bent eindverantwoordelijk voor de doelstellingen en de resultaten van de afdeling. Je maakt deel uit van het MT en bent daarmee medeverantwoordelijk voor de integrale beleidsontwikkeling en -uitvoering en het functioneren van de organisatie als geheel. Daarnaast breng je jouw expertise op proactieve wijze in bij het MT.

Je draagt bij aan een goede samenwerking tussen de afdelingen Bedrijfsvoering, Sociaal en Ruimte. De afdeling Bedrijfsvoering is verantwoordelijk voor de interne dienstverlening aan de organisatie. Efficiency, kostenbeheersing, talentontwikkeling, kwaliteit en innovatie van producten en diensten zijn daarbij belangrijke uitgangspunten. Je vertegenwoordigt de gemeente in regionale samenwerkingsverbanden en vervult een onafhankelijke regierol in de functie van controller. Tot slot treed je in voorkomende gevallen op als loco-secretaris ter vervanging van de gemeentesecretaris.

Functie

Hoe ga je dat doen?
Dit doe je door op een enthousiaste, overtuigende manier leiding te geven aan de afdeling. Je stuurt, coacht en spreekt medewerkers aan op hun eigen verantwoordelijkheden. Je stelt de kaders waarbinnen de medewerkers hun taken zelfstandig kunnen uitvoeren, je bevordert eigen verantwoordelijkheid en je zorgt voor de benodigde middelen. Hierbij heb je oog voor balans tussen de medewerker en het resultaat. Daarnaast ben je in staat en bereid om waar nodig inhoudelijk bij te springen (‘hands-on-mentaliteit’) om daarna vanuit jouw helicopterview de medewerker(s) weer aan te sturen.

Functie-eisen

Wat breng je hiervoor mee?
Je staat als afdelingshoofd stevig in je schoenen en hebt ervaring met integraal managen. Je bent een ‘peoplemanager’ met visie en bent in staat anderen door heldere communicatie en met enthousiasme aan te sturen. Je bent een verbinder van wie de politieke antenne altijd aan staat. Je bent gewend om met veel en zeer diverse onderwerpen tegelijkertijd bezig te zijn.

Je functioneert op academisch werk- en denkniveau en je hebt een bedrijfskundige, financiële of bestuurskundige achtergrond.

Competenties
• Overtuigen
• Organiserend vermogen
• Planmatig werken
• Leiderschap
• Organisatiebewustzijn

Aanbod

Wat bieden wij jou?
• Een structurele functie met in eerste instantie een jaarcontract.
Als het van beide kanten goed bevalt zetten we dat om in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd;
• Een uitdagende functie met veel zelfstandigheid binnen een informele organisatie, waarin je de gelegenheid krijgt om jezelf zowel binnen het vakgebied als in brede zin uit te dagen en te ontwikkelen;
• Ruime opleidingsmogelijkheden om je verder te professionaliseren;
• Salaris in functieschaal 12: minimaal € 4.447,- en maximaal € 6.103,- bruto per maand (inschaling vindt plaats op basis van opleiding en ervaring); voor zeer ervaren kandidaten is een toelage bespreekbaar;
• Een Individueel Keuzebudget (17,05% van salaris): dit kun je laten uitbetalen of je kunt het inzetten voor extra verlof of het uitruilen van reiskosten woon-werk;
• Een laptop en iPhone van de zaak;
• Een goed pensioen bij het ABP en een collectieve ziektekostenverzekering;
• Hybride werken: in overleg zijn alle denkbare verdelingen van thuis en op kantoor werken mogelijk, waarbij het natuurlijk ook mogelijk is om fulltime op kantoor aanwezig te zijn;
• Een actieve Personeelsvereniging die regelmatig een uitje organiseert.

Inlichtingen

Hoe nu verder?
Wij laten ons in deze procedure ondersteunen door Mr Gert-Jan Jongkind, directeur van Bestman · Bestuur & Management. Hij verschaft je graag meer informatie over de vacature. Voor vragen over het profiel en/of de procedure kun je telefonisch contact met hem opnemen via nummer06-50244791, of per email, via emailadres: jongkind@bestman.nl

Indien je belangstelling hebt voor de vacature, dan verzoeken wij je jouw motivatiebrief en CV te uploaden. In verband met de regels omtrent privacy/AVG kun je uitsluitend reageren via de website www.bestman.nl. Het CV bevat een chronologisch overzicht van werkzaamheden en afgeronde opleidingen.

Sollicitatie

Je kunt reageren tot en met woensdag 29 juni aanstaande.
Een nadere planning met betrekking tot de gespreksdata, een assessment, het arbeidsvoorwaarden-gesprek, etc. volgt zo spoedig mogelijk.

Het inwinnen van referenties en het overleggen van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) maken deel uit van de procedure.
Een assessment en een integriteitsscan kunnen deel uit maken van de procedure.
Door te klikken op ‘solliciteren’, word je naar de webpagina geleid waar je jouw brief en cv kunt uploaden. Je kunt daar aangeven dat je akkoord bent met onze privacyregels.
Je ontvangt daarna automatisch een ontvangstbevestiging.

Top