Adjunct-directeur programma’s en stadsontwikkeling

Introductie

Gemeente Almelo


Adjunct-directeur programma’s en stadsontwikkeling
Doorpakker en verbinder

Almelo, daar doe je het voor!
Almelo heeft ruim 70.000 inwoners en er zijn zo’n 5000 bedrijven. Daar doen we het voor! Doe je mee? Almelo is een stad waar je fijn woont, werkt en recreëert. Met ruimte, groen, prima voorzieningen en oog voor elkaar. Met inwoners die ondanks hun Twentse nuchterheid trots zijn op hun historie, Heracles, de prachtige bedrijven en de steeds mooiere binnenstad langs de waterboulevard.

Almelo heeft steeds meer te bieden en daar zorgen inwoners, bedrijven, organisaties en de gemeente samen voor. Dat maakt Almelo tot een vitale stad waar bewoners centraal staan. Onze strategische politieke opgaven voeren we uit in programma’s, zoveel mogelijk samen met de stad. En daar hoort een andere manier van werken, houding en gedrag bij. Meer contact met de stad, samenwerken en de juiste rol kiezen. Dat zie je terug in onze kernwaarden: we zijn nabij, aanspreekbaar, geïnteresseerd, denken mee over maatschappelijke opgaven en werken op basis van vertrouwen.

Stad als leidraad
Gemeente Almelo werkt volgens een organisatiemodel dat de stad als leidraad heeft. Een model dat aansluit op de maatschappelijke opgaven, de verbinding legt met de stad en de initiatieven in de stad faciliteert door zowel programma- als wijkmanagement. Werkvormen die bij uitstek geschikt zijn om de belangen van de stad, de inwoners en de ondernemers centraal te stellen.

Onze organisatie kent zes eenheden: vier uitvoerende eenheden en twee centrale stafeenheden. Verdeeld over deze eenheden bieden we met 19 teams ruim 350 producten en diensten. Daarnaast hebben we in het coalitieakkoord voor 2018–2022 zeven programma’s centraal gesteld: Binnenstad, Economie en Participatie, Zorg, Veiligheid, Duurzaamheid, Omgevingswet en Nieuwstraatkwartier. Dit alles vraagt een integrale en innovatieve aanpak, maar vooral ook samenwerken en soms met elkaar en de stad de grenzen op durven zoeken.

Stadsontwikkeling met karakter
Er wordt in het ruimtelijk-fysieke domein volop ontwikkeld in de stad Almelo. Door en met projectontwikkelaars, door en met de corporaties, door de verkoop van maatschappelijk vastgoed en vanzelfsprekend via eigen ontwikkelingen vanuit de gemeente. We lopen echter ook tegen de vraag aan wat we nu op lange termijn met de stad willen en welke stad we willen zijn, om van daaruit ook meer strategische keuzes te maken in de ontwikkelingen die spelen in onze stad. In Almelo lossen we veel dingen praktisch op. Dat is een kracht die we niet moeten verliezen, maar er is winst te behalen door een aantal zaken meer strategisch en aan de voorkant te doordenken en de organisatie van deze taken en verantwoordelijkheden verder te professionaliseren. Hier willen we de komende jaren met jou een volgende stap in zetten!

Als programmadirecteur ben jij voor het bestuur, de partners, de inwoners en de medewerkers de drager én het gezicht van deze ambitie. Om deze aanpak organisatorisch tot een succes te maken, is besloten om te gaan werken met een adjunct-directeur programma’s en stadsontwikkeling.

Organisatie

Uitdagende opdracht
De adjunct-directeur programma’s staat voor een uitdagende opdracht en weet onder andere een leidende rol te nemen in de stadsontwikkeling van Almelo, samen met de andere twee directieleden. De adjunct-directeur:
• Is als directielid een sparringpartner die collega-directeuren aanvult, maar ook uitdaagt en scherp houdt. Onderlinge betrokkenheid en eenheid is belangrijk. In de nieuwe situatie geven de twee adjunct-directeuren op collegiale wijze leiding aan de organisatie, onder eindverantwoording van de gemeentesecretaris, die voorzitter is van het directieteam;
• Is als directielid medeverantwoordelijk voor de strategische integrale bedrijfsvoering van de organisatie en het realiseren van de gestelde bestuurlijke en ambtelijke doelen;
• Is ambtelijk opdrachtgever voor de programma’s. Weet in die hoedanigheid het samenspel tussen programmasturing, wijksturing en lijnsturing te optimaliseren – ook met partners in de stad. Volgens de doelstellingen en ambities van het coalitieakkoord stuurt de adjunct-directeur op het realiseren van de ambities in de verschillende programma’s;
• Staat met één been in de stad en met één been in de organisatie, en weet als geen ander de vensters naar de stad verder open te zetten.

Ontwikkeling en resultaat
De ideale kandidaat is een programmadirecteur die stadsontwikkeling weet te stimuleren en er plezier in heeft om onze stad en de organisatie verder te ontwikkelen. De ideale kandidaat is dan ook:
• Een gedreven programmadirecteur, die managers kan coachen en leiden en die de kwaliteit van de organisatie zichtbaar weet te verbeteren. Die bovendien goed weet in te schatten wat het juiste moment van handelen is (sterk in timing, afstemming en intuïtie);
• Een resultaatgerichte programmadirecteur die doortastend én ondernemend is en oog heeft voor het verder bevorderen van integraliteit en samenhang. Die ruime ervaring heeft op het niveau van programmadirectie en aantoonbare ervaring heeft met grote stedelijke gebiedsontwikkelingen. Die de impact van dergelijke ontwikkelingen op de stad, het bestuur en omgeving begrijpt;
• Een sparringpartner voor college, directie en het centraal managementteam (CMT); die toegankelijk is en communicatief sterk. Een frisse wind die lef heeft om dingen anders te doen, maar ook respect heeft voor dat wat opgebouwd is;
• Een ervaren programmadirecteur die succesvol wil zijn en warm loopt voor de stad, met focus op het realiseren van participatie en publiek ondernemerschap in relatie tot de stadsbrede visie op Almelo.

Functie

Wat breng je mee?
Je hebt gevoel voor organisatie- en politiek-bestuurlijke verhoudingen en processen. Je weet hoe de hazen lopen bij grote gebiedsontwikkelingen en je bent thuis in de inhoud, zonder je te verliezen in details. Je bent een natuurlijke netwerker, werkt graag samen en bent een inspirator voor de programmamanagers en onze medewerkers die werken aan de ontwikkeling van de stad.

De volgende functie-eisen horen bij een kandidaat die deze functie met succes en plezier vervult:
• Aantoonbaar academisch werk- en denkniveau;
• Ruime ervaring als manager in grote complexe organisaties;
• Brede en succesvolle ervaring met stadsontwikkeling en integrale gebiedsontwikkelingen;
• En vanzelfsprekend is de adjunct-directeur bij uitstek politiek sensitief.

Functie-eisen

Competenties
Voor een goede vervulling van de functie zijn de competenties resultaatgerichtheid, besluitvaardigheid, leidinggeven, samenwerken, netwerken en zakelijk onderhandelen cruciaal. We zoeken iemand die vanuit visie werkt en visie heeft en die het boegbeeld is voor stadsontwikkeling – zowel binnen als buiten de organisatie.

Aanbod

Ons aanbod
We bieden een uitdagende en veelzijdige functie in een organisatie die vooruitstrevend en volop in ontwikkeling is. De functie wordt gehonoreerd in salarisschaal 15 (maximaal € 7.675,- bruto per maand bij een 36-urige werkweek). Verder bieden we een zeer aantrekkelijke werkomgeving en een uitstekend arbeidsvoorwaardenpakket met individuele keuzemogelijkheden.

Inlichtingen

Solliciteren
Gemeente Almelo laat zich in deze procedure ondersteunen door mr. Gert-Jan Jongkind, directeur van Bestman · Bestuur & Management. Hij verschaft je graag meer informatie over de vacature. Voor vragen over het profiel en/of de procedure kun je telefonisch contact met hem opnemen via nummer 06-50244791, of per email, via emailadres: jongkind@bestman.nl.

Indien je belangstelling hebt voor de vacature, dan verzoeken wij je jouw motivatiebrief en cv te uploaden. In verband met de regels omtrent privacy/AVG kun je uitsluitend reageren via de website www.bestman.nl. Het cv bevat een chronologisch overzicht van je werkzaamheden en een overzicht van je afgeronde opleidingen.

Een nadere planning met betrekking tot de gespreksdata, een eventueel assessment, het arbeidsvoorwaardengesprek, et cetera volgt zo spoedig mogelijk.

Sollicitatie

Door te klikken op ‘Solliciteren‘, wordt u naar de webpagina geleid waar u uw brief en cv kunt uploaden.

Top