Senior Gebiedsontwikkelaar Ruimtelijke Ontwikkeling

Introductie

SED organisatie
Ben jij die energieke en ervaren gebiedsontwikkelaar die een belangrijke bijdrage gaat leveren aan grote gebiedsontwikkelingsprojecten in de SED gemeenten? Kun jij politiek gevoelige en complexe projecten succesvol opleveren? Overzie je het geheel en kun je er van A tot Z verantwoordelijk voor zijn? Vind je het daarnaast leuk om als senior bij te dragen aan de ontwikkeling van het nieuwe team Gebiedsontwikkeling? Lees dan snel verder!

Organisatie

Aanvullende informatie in relatie tot de vacature
De SED organisatie verleent dienstverlening voor 3 gemeentebesturen. Iedere gemeente van de SED wordt zowel apart als gezamenlijk gefaciliteerd. De beoogd gebiedsontwikkelaar is in staat om in relatie tot RO-projecten en gebiedsontwikkelingen met de dynamiek van individuele besturen binnen de samenwerkingsorganisatie om te gaan.

Planologische kennis gecombineerd met kennis over én ervaring met gemeentelijk financiën zowel op projectniveau als gemeentelijk algemeen is nodig om volwaardig gesprekspartner te zijn voor projectontwikkelaars, in- en externe werkgroepen, MKB, belanghebbenden, management en bestuurders. Visie, verbinden, doorzettingskracht, zijn belangrijke competenties voor deze functie.

We zoeken een gebiedsontwikkelaar die integraal denkt en werkt. Iemand die ervaring heeft met complexe RO-projecten, die gemeente overstijgend zijn en waar maatschappelijke componenten bij komen kijken. Iemand die gewend is met multidisciplinaire krachtenvelden te werken waarin sprake is van -soms meerdere- tegengestelde belangen. Iemand die -als het moet- een keiharde onderhandelaar kan zijn die de belangen van de gemeente en haar inwoners voorop stelt in onderhandelingen met bijvoorbeeld projectontwikkelaars. Tegelijkertijd vereist de functie inlevingsvermogen om de plaatselijke context te kunnen begrijpen en participatie van inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties vorm te kunnen geven op een wijze die past bij de mate van invloed die deze belanghebbenden mogen uitoefenen. E.e.a. in de geest van de Omgevingswet.

Enige voorbeelden van huidige en nabije projecten bij de SED organisatie:
1. Klein: project Streekhof fase 4 met voornamelijk civiele werken, aansturing werkgroep (control,
financiën, bestuurlijk, externe partners en feestelijke opening in begin 2021).
2. Groot (complex): fase 5 plangebied Streekhof; In samenhang met de fasen 1 tot en met 4, complex op financieel en juridisch gebied. Verkenning van mogelijkheden wordt gedaan, adviestraject aan bestuur is voor de projectmanager, incl. visie op het centrumgebied met station, landtong(en) en deel
industrieterrein. Een belangrijke opgave.
3. Middelgroot: Huisvestingsplan, gebiedsontwikkeling supermarkt, scholen en sporthal.
4. Groot (complex): gezamenlijk bestemmingsplan Florapark; gemeenten Enkhuizen en Stede Broec.
Flink krachtenveld qua startpositie van de gemeenten en marktpartijen. Noodzakelijk om vanuit visie
de voorbereiding tot besluitvorming en realisatie in te zetten.
5. Klein: Coaching minder omvangrijke (deel) projecten waar (jr.) projectleider(s) actief zijn.

Functie

Wat houdt de functie van Senior Gebiedsontwikkelaar Ruimtelijke Ontwikkeling in?
De SED gemeenten staan de komende jaren voor uitdagingen in de openbare ruimte. Als Gebiedsontwikkelaar Ruimtelijke Ontwikkeling krijg je de verantwoordelijkheid voor een grote verscheidenheid aan multi-disciplinaire gebiedsontwikkelingsprojecten. Hierbij werk je in project- en gebiedsteamverband aan beheervraagstukken voor de drie SED gemeenten. In deze functie ben je de verbindende kracht in het realiseren van projecten van schets tot oplevering.

De projecten waarvoor de gebiedsontwikkelaar aan de lat staat, zijn projecten met een complex bestuurlijk-politieke dimensie. Soms zijn ze gemeente-overstijgend. We zoeken daarom een ervaren gebiedsontwikkelaar die als stevige onderhandelaar het belang van de drie gemeenten bewaakt, die naast de inhoudelijke aspecten ook het college van B&W kan adviseren over de strategie en de communicatie naar inwoners, stakeholders en de politiek. Tot de verantwoordelijkheden behoort ook:
· Van ontwerp tot realisatie regisseren -binnen vastgestelde kaders- van multidisciplinaire projecten op
het gebied van ruimtelijke ontwikkeling met een hoog politiek en financieel risico en een
maatschappelijke impact.
· Het voorbereiden van de besluitvorming voor het college en de gemeenteraad.
· Het uitvoeren van de ruimtelijke projecten, inclusief budgetopstelling & -bewaking, en aansturen van
projectleden.
· Het voeren van onderhandelingen met diverse partijen, waaronder projectontwikkelaars.
· Je stelt, in samenwerking met onze juristen, intentieovereenkomsten tussen de gemeente en externe partijen op en sluit deze af.
· Met al je kennis en ervaring bijdragen aan de ontwikkeling van het nieuwe team Gebiedsontwikkeling binnen de afdeling RO.

Functie-eisen

Kennis en ervaring
Je beschikt minimaal over een HBO opleiding op het gebied van ruimtelijke ordening, planologie, bouw- of milieukunde. Een afgeronde WO opleiding in een relevante richting is een pré. Je hebt minimaal 3 jaar ervaring in een soortgelijke functie bij een gemeente en/of provincie. Je hebt ervaring met gebiedsontwikkeling (incl. functioneel aansturen van een projectteam) en het samenwerken met diverse externe partijen.

Wie zoeken wij?
· Je bent in staat om vanuit het grotere geheel verschillende projecten te overzien, waarbij je stuurt op
de juiste ontwikkeling en volordelijkheid.
· Je hebt een strategische rol, waarbij je in staat bent om locatie overschrijdend, kern overschrijdend en zelfs gemeente overschrijdend te denken en te adviseren.
· Je bent de ‘linking-pin’ in een gebied, waarbij je in staat bent om de verschillende projecten die er in
een gebied ontstaan met elkaar in verbinding te brengen. Daarbij houd je rekening met belangen,
opinies en inbreng van diverse partijen. Je geeft vorm en richting aan (uiteenlopende) samenwerkingsverbanden en realiseert een gemeenschappelijk resultaat. Je bent daarin een bindende factor.
· Je formuleert heldere doelstellingen en resultaten met betrekking tot je projecten en je bent er actief
op gericht om deze te behalen.
· Je weet wat erbij komt kijken om veranderingen te realiseren, je kunt hierop tijdig anticiperen en weet draagvlak te creëren.
· Je bent in staat om naast de inhoudelijke aspecten de drie colleges van B&W te adviseren over de
strategie en de communicatie naar inwoners, stakeholders en bestuursorganen.
· Je hebt een goed gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen.
· Je bent oplossingsgericht en creatief in het vinden van oplossingen en durft daarbij af te wijken van de gebaande paden.
· Je voert je gesprekken met veel overtuigingskracht en omdat ongevraagd adviseren ook een wezenlijk onderdeel van je functie is, toon je tijdig initiatief.

Aanbod

Wat bieden wij?
· Fijne collega’s om mee samen te werken.
· Flexibiliteit vanuit de werkgever (qua uren, werklocatie en werkdagen).
· Mogelijkheden om je verder te ontwikkelen.
· Een zelfstandige en verantwoordelijke functie en de ruimte om op je eigen manier daaraan invulling te
geven.
· Een salaris van maximaal € 5.756,- bruto per maand (schaal 12) bij een fulltime dienstverband.

Inlichtingen

Meer informatie?
SED organisatie laat zich in deze procedure ondersteunen door Mr Gert-Jan Jongkind, directeur van
Bestman · Bestuur & Management. Hij verschaft je graag meer informatie over de vacature. Voor vragen over het profiel en/of de procedure kun je telefonisch contact met hem opnemen via nummer 06-50244791, of per email: jongkind@bestman.nl

Solliciteren?
Indien je belangstelling hebt voor de vacature, dan verzoeken wij je jouw motivatiebrief en cv te uploaden. In verband met de regels omtrent privacy/AVG kun je uitsluitend reageren via de website www.bestman.nl. Het cv bevat een chronologisch overzicht van jouw werkzaamheden en een overzicht van jouw afgeronde opleidingen.

Sollicitatie

Procedure & planning
Je kunt reageren tot vrijdag 30 oktober aanstaande.
Een nadere planning met betrekking tot de gespreksdata, het inwinnen van referenties, het assessment, het arbeidsvoorwaardengesprek, etc. volgt zo spoedig mogelijk.

Het inwinnen van referenties maakt deel uit van de procedure.
Een assessment maakt onderdeel uit van de procedure.
Het overleggen van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) maakt deel uit van de procedure.
Een integriteitsscan kan onderdeel uit maken van de procedure.

Door te klikken op ‘solliciteren‘, word je naar de webpagina geleid waar je jouw brief en cv kunt uploaden.
Je kunt daar aangeven dat je akkoord bent met onze privacyregels.
Je ontvangt daarna automatisch een ontvangstbevestiging.Top