Plv. statengriffier/senior statenadviseur

Introductie

voor het Limburgs Parlement

Plaatsvervangend statengriffier/senior statenadviseur
Als plv. griffier en senior statenadviseur voel je je als een vis in het water in een omgeving met veel deadlines, hectiek en het opereren in een omgeving waar per definitie sprake is van belangentegenstellingen. Je vindt het een uitdaging de democratie te dienen en te werken voor onze provinciale volksvertegenwoordigers. Als plv. griffier en senior statenadviseur draag je bij aan een optimale verhouding tussen een goede dienstverlening aan Provinciale Staten (PS) en een efficiënte bedrijfsvoering. Hiervoor heb je affiniteit met de politiek en kun je tevens voldoende afstand houden tot de politiek. Onafhankelijkheid en integer handelen staan in de functie van plv. griffier en senior statenadviseur voorop.

Organisatie

In deze functie ben je onderdeel van de Griffie
De Griffie is een zelfstandige organisatie-eenheid binnen de provinciale organisatie en blijvend in ontwikkeling. De Griffie draagt zorg voor de coördinatie en de organisatie (zowel procedureel als inhoudelijk) van bijeenkomsten van het Limburgs Parlement en adviseert (de leden van) het Limburgs Parlement over de mogelijkheden, middelen en instrumenten die hen ten dienste staan voor de uitvoering van hun werkzaamheden. Het team bestaat uit twaalf collega’s. Onafhankelijkheid, politiek-bestuurlijke sensitiviteit, omgevingsbewustzijn, vernieuwingskracht, klant-, samenwerkings- en oplossingsgerichtheid kenmerken de Griffie.

Bij deze eigentijdse, vooruitstrevende Griffie werk je in een dynamische politieke omgeving.

Dit doet een plv. griffier / senior statenadviseur
Als plv. griffier en senior statenadviseur ben je strategisch adviseur van PS. Je adviseert Statenleden over de instrumenten die de kaderstellende, controlerende en volksvertegenwoordigende rol van PS betreffen. Ook bewaak je de kwaliteit en uniformiteit van de procedurele, procesmatige en beleidsmatige ondersteuning van PS, de commissies en de griffier.
Tevens ben je verantwoordelijk voor de coördinatie van communicatie tussen PS en Gedeputeerde Staten (GS). Je creëert kansen om de positie van PS, de communicatie tussen PS en GS én het samenspel tussen PS en de Griffie continu te verbeteren. Continu verbeteren van processen past bij jouw ambitieuze, gedreven werkhouding waarin je op een positieve manier kritische vragen stelt.

Een niet te onderschatten onderdeel van je functie betreft het coördineren van de bedrijfsvoering binnen de Griffie. Samen met de griffier stuur je op een optimale bedrijfsvoering waarin zorg wordt gedragen voor een adequate inzet van medewerkers en waarin gestuurd wordt op efficiëntie, samenwerking binnen het team en resultaatgerichtheid. Het coördineren doe jij vanuit een op samenwerking gebaseerde resultaatgerichte, enthousiaste, proactieve en dienstbare houding.

Op strategisch niveau heb je de rol van sparringpartner voor de griffier als het gaat om beleidsontwikkeling en aangelegenheden betreffende PS. Je stelt complexe en politiekgevoelige behandelvoorstellen op, op verzoek van de griffier en legt als plaatsvervangend griffier verantwoording af aan de griffier en vervangt deze waar nodig. Hiervoor ben je zelfsturend, durf je beslissingen te nemen en weet je to-the-point te communiceren richting alle betrokken partijen. Om op de juiste manier invulling te geven aan de functie van senior statenadviseur werk je nauw samen met de griffier. Je beschikt over een frisse, innoverende visie op het speelveld van de Griffie, een hands-on mentaliteit en een groot organisatorisch vermogen. Ook heb je ruime kennis van en ervaring met bedrijfsmatige (management) processen en projectmatig werken. Tevens ben je in staat om verschillende bestuurlijke en organisatorische concepten en invalshoeken te integreren tot een advies vanuit een eigen visie.

Functie

Werken voor het Limburgs Parlement
Het Limburgs Parlement, Provinciale Staten, staat midden in de samenleving en wordt gevormd door 47 Statenleden die gekozen zijn door de Limburgse bevolking. In het Limburgs Parlement zijn op dit moment 11 partijen vertegenwoordigd. Verkiezingen voor het Limburg Parlement vinden elke vier jaar plaats.
Het Limburgs Parlement vormt het algemeen bestuur van de Provincie. Het bepaalt het beleid van de Provincie op hoofdlijnen en controleert Gedeputeerde Staten, die het dagelijks bestuur van de Provincie vormen.
Het College van Gedeputeerde Staten legt verantwoording af aan het Limburgs Parlement. Anders dan bij alle andere Provincies in Nederland is het nieuwe College van Gedeputeerde Staten in 2019 geïnstalleerd zonder dat voorafgaand daaraan een coalitieprogramma is overeengekomen. Limburg kent daarmee de unieke situatie van een extraparlementair college van Gedeputeerde Staten.
Het Limburgs Parlement voelt zich sterk verankerd in de Limburgse samenleving en hecht er veel waarde aan zichtbaar te zijn in de Limburgse samenleving bij de uitvoering van zijn taken. Om voortdurend aansluiting te houden, onderhouden leden van het Limburgs Parlement en partijen veelvuldig contacten met de Limburgers en oriënteren zij zich op maatschappelijke ontwikkelingen en problemen op de beleidsgebieden waarvoor de Provincie aan de lat staat of waarvoor zij aandacht wensen van de Provincie.
Het Limburgs Parlement neemt initiatieven om maatschappelijke vraagstukken -op onder meer de gebieden economie, cultuur, mobiliteit, natuur en ruimtelijke ontwikkelingen- aan te pakken en stelt daarvoor (beleids)kaders vast. Tevens beoordeelt het de kaders die door het College van Gedeputeerde Staten worden voorgesteld en controleert de uitvoering daarvan. Het Limburgs parlement stelt jaarlijks de begroting en rekening vast.

Functie-eisen

Wij vragen:
• Een afgeronde WO opleiding met affiniteit voor het bestuurlijke speelveld in een politieke omgeving;
• Inzicht in de dynamiek van het adviesproces in een politiek-bestuurlijke context en ervaring met o.a. juridische advisering op strategisch niveau;
• Positieve ervaring met het tactisch en operationeel coördineren van een team (projectmatig werken);
• Een teamplayer die binnen de Griffie met natuurlijk gezag en persoonlijke betrokkenheid ruimte,
vertrouwen en verantwoordelijkheid geeft aan teamgenoten én ze daarop aanspreekt;
• Uitstekende mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden met oog voor kansen in
verdere digitalisering en informatietechnologie;
• Een flexibele houding t.a.v. werktijden buiten reguliere kantoortijden als gevolg van deadlines en
(incidentele) avondvergaderingen;
• Vaardigheid om een intern en extern netwerk t.b.v. PS en Griffie op te bouwen en te onderhouden.

Aanbod

Wij bieden jou:
• Een bruto maandsalaris op basis van een 36-urige werkweek, van minimaal € 4.339,54 en
maximaal € 6.199,32 in schaal 13 (afhankelijk van leeftijd, opleiding en ervaring);
• Individueel Keuze Budget (IKB) van ca. 22%, incl. vakantiegeld (8%) en een structurele
eindejaarsuitkering (8,3%). Dit budget komt bovenop je vaste salaris en kun je laten uitbetalen wanneer jij hier behoefte aan hebt. Of je kunt het inzetten voor de aankoop van bv. een fiets, sportabonnement of extra verlof;
• Persoonlijk opleidingsbudget van € 5.000,- voor de looptijd van 5 jaar;
• Een overeenkomst van één jaar met uitzicht op verlenging voor onbepaalde tijd.

Inlichtingen

Overige informatie
Voor deze functie geldt het risicoprofiel integriteit.
De geselecteerde kandidaat zal aan het einde van de selectieprocedure van ons het verzoek krijgen om een VOG aan te vragen bij de gemeente en na goedkeuring van Justis aan ons te overleggen.

Medewerkers van de Provincie Limburg en de gemeenten Heerlen, Maastricht en Sittard-Geleen gelden bij elkaars organisaties als interne kandidaten.
Oud-medewerkers van de Provincie Limburg, die in het kader van de vorming van de Regionale Uitvoeringsdienst Zuid Limburg (RUD ZL) zijn uitgeplaatst naar de RUD ZL gelden bij interne vacatures bij de Provincie als interne kandidaat.
Deze medewerkers en oud-medewerkers zijn vrij om te reflecteren op interne vacatures van de Provincie Limburg en hebben allemaal dezelfde status van interne kandidaat.

Procedure
De Provincie Limburg laat zich in deze procedure ondersteunen door Mr Gert-Jan Jongkind, directeur van Bestman · Bestuur & Management. Hij verschaft je graag meer informatie over de vacature. Voor vragen over het profiel en/of de procedure kun je telefonisch contact met hem opnemen via nummer 06-50244791, of per email, via emailadres: jongkind@bestman.nl

Indien je belangstelling hebt voor de vacature, dan verzoeken wij je jouw motivatiebrief en cv te uploaden. In verband met de regels omtrent privacy/AVG kun je uitsluitend reageren via de website www.bestman.nl. Het cv bevat een chronologisch overzicht van werkzaamheden en een overzicht van afgeronde opleidingen.

• Een assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure.
• Het inwinnen van referenties maakt deel uit van de procedure.
• Het overleggen van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) maakt deel uit van de procedure.
• Een integriteitsscan kan onderdeel uit maken van de procedure.

Sollicitatie

Je kunt reageren tot uiterlijk donderdag 14 januari 2021 (week 2).
• Bestman · Bestuur & Management verricht de voorselectie (week 3 tot en met 5).
• Vervolgens wordt een aantal kandidaten gepresenteerd aan de opdrachtgever (week 6).
• De 1e selectieronde bij de opdrachtgever bestaat uit het gesprek met de selectiecommissie
bestaande uit de griffier en twee collega’s van HR (week 7).
• De 2e selectieronde bestaat uit gesprekken met 3 commissies: de selectiecommissie, een
adviescommissie bestaan de uit leden van de werkgeverscommissie en een adviescommissie
bestaande uit griffiemedewerkers (week 8).
• Daarna volgt een assessment (week 8).

Een nadere planning met betrekking tot de gespreksdata, het inwinnen van referenties, het assessment, het arbeidsvoorwaardengesprek, etc. volgt zo spoedig mogelijk.

Door te klikken op ‘Solliciteren‘, word je naar de webpagina geleid waar je jouw motivatiebrief en cv kunt uploaden.Top