Lid Raad van Toezicht met financieel profiel

Introductie

Poppodium Victorie

Alkmaar

Organisatie

Poppodium Victorie
Poppodium Victorie biedt een brede programmering met zowel live concerten als dance events en is met meer dan 400 activiteiten en ruim 95.000 bezoekers per jaar dé plek in Alkmaar en de regio voor popmuziek. Een plek met een stimulerend klimaat waarbinnen, naast gevestigde namen, ruimte wordt geboden aan lokaal en regionaal talent.

Het poppodium is sinds 2017 gevestigd in een aantrekkelijk nieuw pand net buiten het centrum van Alkmaar en beschikt over twee zalen met een capaciteit van respectievelijk 900 en 225 bezoekers.

Poppodium Victorie heeft een compacte organisatie van 15 fte betaalde medewerkers, een groep vaste en flexibele freelancers en 160 vrijwilligers. Het podium ontvangt structureel subsidie van de gemeente Alkmaar.

In de afgelopen drie jaar heeft Poppodium Victorie een gevarieerd en toonaangevend programma gerealiseerd dat een bovengemiddeld groot aantal bezoekers trekt. Belangrijk strategisch thema voor de komende jaren is de versteviging en doorontwikkeling van de culturele en financiële positie van Poppodium Victorie.

Het besturen van de stichting is opgedragen aan de directeur-bestuurder. De Raad van Toezicht (RvT) ziet erop toe dat deze dit doet conform de doelstellingen van de stichting en daarbij goede resultaten boekt. De RvT richt zich hierbij op strategisch essentiële onderwerpen, de hoofdlijnen van beleid, realisatie van doelstellingen en prestatieafspraken met de gemeente. Naast de toezichthoudende taak beschikt het lid van de RvT met financieel profiel over het vermogen en de attitude om de directeur-bestuurder als klankbord terzijde te staan.

In verband met het verstrijken van de zittingstermijn zoeken wij per 1 april 2021 een nieuw lid van de RvT met een financieel profiel.

Functie

Algemeen profiel Leden van de Raad van Toezicht
· Beschikken over HBO/academisch denk- en werkniveau.
· Hebben kennis van- en ervaring met bestuurlijke besluitvormingsprocessen, toezichthouden en de
toepassing van de code cultural governance.
· Hebben affiniteit met de popmuzieksector en/of de leisure sector.
· Hebben goed inzicht in maatschappelijke en politieke verhoudingen.
· Kunnen kritisch en onafhankelijk bijdragen aan de besluitvorming binnen de RvT en hebben hierbij
geen tegenstrijdig belang.
· Beschikken over een breed netwerk en zijn bereid tot inzet van dit netwerk ten bate van de stichting.
· Zijn ervaren teamplayers, kritisch en alert, die bereid zijn tot concessies en consensus.

Functie-eisen

Profiel Lid met specialisatie financiën
· Heeft ervaring met het houden van toezicht in de culturele sector.
· Heeft eindverantwoordelijke ervaring in een financiële functie en/of control-functie.
· Beschikt over ervaring met financiële vraagstukken, controle en risico’s, accounting en auditing.
· Heeft kennis van- en ervaring met (de regelgeving omtrent) subsidieverstrekking in de culturele sector.

Aanbod

Benoeming vindt plaats voor een periode van vier jaar en kan eenmaal worden verlengd.
De leden van de Raad van Toezicht ontvangen een vacatievergoeding.
Er is sprake van een jaaragenda met doorgaans zes vergaderingen per jaar.

Inlichtingen

De Procedure
Poppodium Victorie laat zich in deze procedure ondersteunen door Mr Gert-Jan Jongkind, directeur van Bestman · Bestuur & Management en Mr Jacqueline van Embden, senior-consultant bij
Bestman · Bestuur & Management. Gert-Jan Jongkind verschaft u graag meer informatie over de vacature. Voor vragen over het profiel en/of de procedure kunt u telefonisch contact met hem opnemen via nummer 06-50244791, of per email, via emailadres: jongkind@bestman.nl

Indien u belangstelling hebt voor de vacature, dan verzoeken wij u uw motivatiebrief en cv te uploaden. In verband met de regels omtrent privacy/AVG kunt u uitsluitend reageren via de website www.bestman.nl. Het cv bevat een chronologisch overzicht van uw werkzaamheden en een overzicht van uw afgeronde opleidingen.

U kunt reageren tot en met vrijdag 20 november aanstaande.
De presentatie van kandidaten staat gepland in week 51 van 2020.
De 1e gespreksronde bij Poppodium Victorie staat gepland in week 6 van 2021.
De 2e gespreksronde bij Poppodium staat gepland in week 7 van 2021.
Een nadere planning met betrekking tot de gespreksdata, etc. volgt zo spoedig mogelijk.
Het inwinnen van referenties kan deel uitmaken van de procedure.
Het overleggen van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) maakt deel uit van de procedure.
Een integriteitsscan kan onderdeel uit maken van de procedure.

Sollicitatie

Solliciteren
Door te klikken op ‘solliciteren’, wordt u naar de webpagina geleid waar u uw brief en cv kunt uploaden. U kunt daar aangeven dat u akkoord bent met onze privacyregels.
Nadat u uw gegevens hebt verstuurd, ontvangt u automatisch een ontvangstbevestiging.

Top