Griffier

Introductie

Gemeente Ermelo

Gevraagd:
Een stevige griffier:
· die met verve opkomt voor de ambities en belangen van de raad;
· die verbinding zoekt met college en organisatie, met inwoners en met de regio;
· die de raad gevraagd en ongevraagd van (strategische) adviezen voorziet;
· die de processen van de raad kan beschouwen, in staat is deze aan te passen, te vernieuwen en/of te innoveren, om zodoende de gemeenteraad beter in positie te brengen;
· die draagvlak organiseert voor verbeteringen in de werkzaamheden van de raad en bijdraagt aan
de verdere ontwikkeling van de raad;
· die voorstelt op welke wijze het democratisch besluitvormingsproces kan inspelen op en blijven
voldoen aan de maatschappelijke ontwikkelingen;
· die de goede samenwerking binnen de griffie koestert en vóór en naast zijn medewerkers staat.

– waar ‘hij/hem/zijn’ staat kan ook ‘zij/haar’ gelezen worden –

Organisatie

Ermelo
Met de Veluwe in de voortuin en het strand in de achtertuin is Ermelo een geweldige plek om te wonen, vakantie te vieren én te werken. De ambtelijke organisatie van Ermelo ontwikkelt zich de komende periode verder naar een volledig flexibel en tijdelijk georganiseerde netwerkorganisatie, waarin volledig rondom maatschappelijke vraagstukken wordt georganiseerd. Voor de medewerkers betekent dit meer vertrouwen, meer verantwoordelijkheid en meer speelruimte om het werk samen met collega’s én samen met en in de samenleving te organiseren. Wij doen dat vanuit de volgende kernwaarden: Samen, Bevlogen, Betrouwbaar en Wendbaar. Dat is wat de organisatie gemeente Ermelo wil zijn. En dat is waar wij, medewerkers van de griffie keihard aan werken. Wij zoeken een collega die dat ook wil!

Algemeen
De raadsgriffie ondersteunt en adviseert de gemeenteraad en is ambitieus, resultaatgericht en vooral dienstverlenend naar onze raadsleden en burgers. De griffie van de gemeente Ermelo bestaat uit de griffier, een raadsadviseur, een griffiemedewerker en een raadscommunicatiemedewerker (in totaal ruim 3 fte). De griffie werkt onafhankelijk van de ambtelijke organisatie en is schakel tussen de gemeenteraad, college, ambtelijke organisatie. De griffie is aanspreekpunt voor inwoners voor hun vragen over de gemeenteraad. De gemeenteraad bestaat uit 21 raadsleden en 6 fracties.

Functie

De opdracht
Werken bij de griffie van de gemeente Ermelo betekent werken in een dynamische omgeving, zowel politiek-bestuurlijke als maatschappelijk. De griffier is vanzelfsprekend verantwoordelijk voor alle reguliere taken van de griffie. Hij is de eerste adviseur van de raad, commissies, fractievoorzitters-overleg, fracties, raadsleden en fractievertegenwoordigers. Hij zorgt dat de raad in positie is, ook in zijn rol in de lokale driehoek, en dat raad en de gemeenschap elkaar goed weten te vinden.

Daarnaast heeft de griffier van Ermelo een aantal specifieke opgaven:
· De griffier is in staat de processen van de raad te beschouwen, deze aan te passen, te vernieuwen
en/of te innoveren, om zodoende de gemeenteraad beter in positie te brengen.
· De griffier komt met verve op voor de ambities en belangen van de raad en weet hiervoor de meest
effectieve beïnvloedingsstijl in te zetten. De griffier versterkt de lange termijnagenda als instrument
van de raad om nog meer te sturen aan de voorkant. De griffier geeft deze en andere verbeteringen
een duurzaam karakter en investeert daartoe in de verbinding met de raad, het college en de
organisatie. Hij is flexibel waar dat kan en stellig waar dat moet.
· Door de informatievoorziening richting raad nog meer te stroomlijnen creëert de griffier ruimte
voor verdere vernieuwing/verbetering van de werkprocessen van de raad. De griffier heeft een
goed gevoel voor breed gedragen behoefte aan vernieuwing/verbetering. De griffier weet deze
behoefte adequaat te inventariseren, komt met gepaste voorstellen voor vernieuwing/verbetering
en zet deze om in resultaat.
· De griffier geeft uitvoering aan een aantal specifieke ambities van de raad, waaronder:
– het verder uitvoering geven aan het maatschappelijk raadsprogramma, waarbij in dialoog met de
samenleving kaders worden opgesteld die worden meegegeven aan het college;
– het uitvoering geven aan een tweetal unaniem aangenomen moties: ‘langlopende dossiers’ en
‘zelfreflectie’;
· De griffier investeert samen met de burgemeester en de gemeentesecretaris in een goede
werkrelatie in de ‘driehoek’. De agenda bevat zowel onderwerpen op strategisch, tactisch als
operationeel niveau, zoals participatie, rolvastheid, een adequaat besluitvormingsproces en de
planning van vergaderstukken.
· Daarnaast is de griffier de rechterhand en eerste adviseur van de burgemeester in haar rol als
voorzitter van de Raad, zowel bij voorbereiding, tijdens vergadering en bij eventuele nazorg bij
vergaderingen van de gemeenteraad.
· Het griffieteam bestaat uit gemotiveerde, taakvolwassen, collegiale en loyale medewerkers.
De griffier koestert het onderlinge vertrouwen, de kwaliteit van het team als geheel en de
kwaliteiten van de individuele leden van het team. De griffier geeft richting en ruimte en ziet toe op
het resultaat. Hij coacht waar dat kan en stuurt bij waar dat moet.
· De griffier heeft naast zijn oriëntatie op de raad ook een duidelijke oriëntatie op de lokale
samenleving en de maatschappij. De griffier ziet en benut kansen en zet raadsleden hiermee in hun
kracht, zowel in hun volksvertegenwoordigende, kaderstellende als controlerende rol. Voor
inwoners en belanghebbenden creëert de griffier mogelijkheden om in contact met de raad te
komen.
· De griffier stelt zich actief op de hoogte van ontwikkelingen op het gebied van de lokale democratie
en van andere ontwikkelingen die relevant kunnen zijn voor de Ermelose gemeenteraad en
adviseert hier de raad gevraagd en ongevraagd over.
· De griffier zet zich actief in voor verschillende netwerken en kringen en heeft een actieve rol in de
regionale activiteiten.

Functie-eisen

Functie-eisen
· Aantoonbaar academisch werk- en denkniveau, bijvoorbeeld juridisch /bestuurskundig.
· Relevante werkervaring met griffiewerkzaamheden. Ervaring als griffier is een (belangrijke) pré.
· Relevante werkervaring in een met Ermelo vergelijkbare politiek-bestuurlijke omgeving.
· Visie op en kennis van de rollen, taken en verantwoordelijkheden van de gemeenteraad.
· Ervaring met coachend leidinggeven aan een team.
· Kan, gelet op eerdere/andere werkzaamheden, door een ieder als voldoende onpartijdig en
onafhankelijk worden gezien.

Competenties
Op het gebied van competenties beschikt de griffier over:
· Denken: Visie, Strategie, Rolbewustzijn, Plannen en organiseren, Zelfreflectie.
· Voelen: Politieke en Bestuurssensitiviteit, Vertrouwen geven en ruimte bieden, Communicatief
(mondeling en schriftelijk), Coachen.
· Kracht: Stevigheid/standvastigheid, Resultaatgerichtheid, Natuurlijk gezag, Overtuigingskracht,
Initiatiefrijk, Creatief en Stressbestendig

Aanbod

Arbeidsvoorwaarden
· Het betreft een fulltime dienstverband.
· Inschaling vindt plaats in schaal 13.
· Het betreft een vast dienstverband met een proeftijd van een maand.

Inlichtingen

Meer informatie
De werkgeverscommissie van de gemeente Ermelo laat zich in deze procedure ondersteunen door Mr Gert-Jan Jongkind, directeur van Bestman · Bestuur & Management. Hij verschaft u graag meer informatie over de vacature. Voor vragen over het profiel en/of de procedure kunt u telefonisch contact met hem opnemen via nummer 06-50244791, of per email, via emailadres: jongkind@bestman.nl

Solliciteren
Indien u belangstelling heeft voor de vacature, dan verzoeken wij u uw motivatiebrief en cv in te sturen. In verband met de regels omtrent privacy/AVG kunt u uitsluitend reageren via de website www.bestman.nl. Uw reactie bevat een motivatiebrief en een recent cv. Het cv bevat een chronologisch overzicht van uw werkzaamheden en een overzicht van uw afgeronde opleidingen.

De procedure wordt tegelijkertijd in- en extern opengesteld. Een eventueel assessment, een referentiecheck en een aanvraag VOG maken deel uit van de procedure.

Planning
U kunt reageren tot 9 april aanstaande.
Een nadere planning met betrekking tot het voeren van de gesprekken, de het inwinnen van referenties, het assessment, het arbeidsvoorwaardengesprek, etc. volgt zo spoedig mogelijk.

Sollicitatie

Door te klikken op ‘Solliciteren‘, wordt u naar de webpagina geleid waar u uw brief en cv kunt uploaden.

Top