Griffier

Introductie

Algemeen
De gemeente Wassenaar zoekt een nieuwe griffier. De vacature is ontstaan door het vertrek van de vorige griffier naar een grotere gemeente. De functie wordt thans waargenomen.

Organisatie

Over de gemeente
Wassenaar is een dorp met een rijke historie. Een oase van rust, natuurlijk schoon, kleinschalig, veilig en geborgen en met een hoog voorzieningenniveau op het gebied van zorg, wonen, cultuur en erfgoed. Een sociaal betrokken, sportief en toegankelijke (internationale) gemeenschap liggend aan de Noordzee. Kortom een (inter)nationaal kwalitatief top woon- en leefmilieu voor de meer dan 26.000 inwoners. De hoge mate van participatie is kenmerkend voor de Wassenaarse samenleving. De actieve buurt- en wijkverenigingen spelen hierin een centrale rol. Deze participatie draagt bij aan de sociale cohesie binnen het dorp.

Over het bestuur
De gemeenteraad heeft in een bijzondere raadsvergadering van 7 november 2018 het document ‘Wassenaar als zelfstandige gemeente in de regio’ unaniem vastgesteld. Dit geeft de raadsbrede visie weer voor een blijvend zelfstandige gemeente Wassenaar. Een gemeente met vele kwaliteiten. En met de nodige uitdagingen. En met het vertrouwen deze uitdagingen adequaat op te pakken.
Het gemeentebestuur van Wassenaar maakt zich hard voor bestuurlijke stabiliteit en een open en transparante bestuurscultuur. De huidige gemeenteraad bestaat uit een mix van een groot aantal nieuwe raadsleden en oudgedienden. Aan het onderling vertrouwen en transparantie wordt verder gebouwd. In Wassenaar wordt de bestuurscultuur mede gevormd door een autonome en mondige bevolking met hoge eisen en verwachtingen aan het gemeentebestuur. Veel betrokken inwoners weten wie hun volksvertegenwoordigers zijn en deze direct te benaderen.

Samenstelling huidig gemeentebestuur van Wassenaar
De gemeenteraad van Wassenaar heeft 21 zetels verdeeld over 10 fracties.
VVD-Wassenaar : 6 zetels
Lokaal Wassenaar! : 3 zetels
CDA-Wassenaar : 3 zetels
D66-Wassenaar : 2 zetels
Fractie Mulder : 2 zetels
Hart voor Wassenaar : 1 zetel
Democratische Liberalen Wassenaar : 1 zetel
GroenLinks : 1 zetel
PvdA : 1 zetel
Fractie Hagen : 1 zetel

De partijen VVD-Wassenaar, Lokaal Wassenaar!, CDA-Wassenaar en D66-Wassenaar hebben een coalitieakkoord gesloten onder de titel ‘Wassenaar: Zelfstandig en Verantwoordelijk’. De fractie Mulder ondersteunt het akkoord en heeft meegetekend. In totaal steunen 16 raadsleden het coalitieakkoord ‘Zelfstandig en Verantwoordelijk’. Het college van burgemeester en wethouders bestaat uit vijf (parttime)wethouders. Twee wethouders van de VVD-Wassenaar, één wethouder van Lokaal Wassenaar!, één van het CDA-Wassenaar en één van D66-Wassenaar.

Over de griffie
De griffie bestaat naast de griffier (1 fte) uit een raadsadviseur/plv. griffier (1 fte) en een griffiemedewerker (0,8 fte). Voor deze laatste functie wordt een nieuwe collega gezocht.

Over de ambtelijke organisatie: Werkorganisatie Duivenvoorde
Werkorganisatie Duivenvoorde (WODV) is het samenwerkingsverband waarin alle ambtenaren van de gemeenten Voorschoten én Wassenaar samenwerken.
Net als Wassenaar kijkt Voorschoten naar haar positie in de regio, waarbij Voorschoten heeft aangegeven de focus naar de Leidse regio te verleggen. Dit kan consequenties hebben voor het samenwerkingsverband en dus ook voor Wassenaar. De contacten tussen raad en griffie van de gemeente Wassenaar met WODV verlopen via de gemeentesecretaris van Wassenaar.

Functie

Over de kandidaat
De gemeenteraad zoekt de beste griffier voor Wassenaar, kortom een griffier:
· die er plezier aan beleeft te acteren in een levendige en mondige politiek-bestuurlijke omgeving.
· die door ieder als onafhankelijk en onpartijdig gezien wordt.
· met de stevigheid, het incasserings- en relativeringsvermogen om zich fier staande te houden in een soms directe en complexe bestuurscultuur.
· die situationeel kan schakelen tussen verschillende beïnvloedingsstijlen.
· met de politieke sensitiviteit om de raad als geheel en de individuele raadsleden passend te adviseren, waarbij de griffier zowel initieert als
faciliteert.
· die de wet- en regelgeving kent, die scherp is op procedures, zonder rigide te zijn.
· die uitnodigend is en de vaardigheid heeft met alle interne en externe geledingen te kunnen communiceren.
· met de statuur en overtuigingskracht om in de driehoek als gelijkwaardige gesprekspartner gezien te worden.
· met het sturende vermogen om de werkprocessen van de griffie gestroomlijnd te organiseren.
· met de coachende vaardigheden het beste uit de griffiemedewerkers te halen en met elkaar een ‘winning team’ te vormen.
Waarbij de griffier zelf de rol van ‘meewerkend voorman/voorvrouw’ neemt.
· voor wie ‘kwaliteit’ en ‘verbetering’ belangrijker begrippen zijn dan ‘vernieuwing’.

Functie-eisen

De griffier van Wassenaar heeft kennis van/ervaring met het adviseren en ondersteunen van een lokaal bestuur, bijvoorbeeld in de rol van (loco)griffier of (loco)secretaris.
De griffier van Wassenaar beschikt over een academisch werk- en denkniveau en over de volgende competenties:
· Breed inzicht in politiek-bestuurlijke verhoudingen en besluitvormingsprocessen;
· Vaardigheid in het ontwikkelen, uitdragen en verdedigen en het beïnvloeden van politieke bestuurders inzake voorgestelde of gekozen
strategische oplossingsrichtingen;
· Goede communicatieve vaardigheden;
· Visie;
· Onafhankelijk;
· Initiatief nemen;
· Stressbestendig;
· Overtuigingskracht;
· Leidinggevende capaciteiten.

Aanbod

Aanstelling
· Het betreft een fulltime aanstelling.
· Inschaling vindt plaats in schaal 14.
· Het betreft een aanstelling voor een jaar die bij goed functioneren wordt omgezet in een aanstelling voor onbepaalde tijd.
· Beoogde datum indiensttreding: zo spoedig mogelijk.

Inlichtingen

Interesse in deze functie? Solliciteer dan via onderstaande link, voorzien van motivatiebrief en CV.
De vacature is opengesteld op vrijdag 20 december 2019.
Reageren kan tot uiterlijk vrijdag 10 januari 2020.

– Meer informatie:
Voor informatie over profiel & procedure, bel met:
Gert-Jan Jongkind, directeur Bestman · Bestuur & Management, telefoonnummer: 06-50244791.
Heeft u zelf geen interesse in deze functie, schroomt u niet andere potentieel geschikte kandidaten op deze vacature te wijzen.

Sollicitatie

Gert-Jan Jongkind, directeur Bestman · Bestuur & Management voert deze procedure exclusief uit voor de gemeente Wassenaar.
Sollicitaties kunnen uitsluitend worden ingediend via de website www.bestman.nl.
Uw reactie bevat een motivatiebrief en uw cv. Het cv bevat een chronologisch overzicht van uw werkzaamheden en een overzicht van uw afgeronde opleidingen.
Het inwinnen van referenties maakt onderdeel uit van de procedure.
Een assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure.
Een integriteitsscan kan deel uitmaken van de procedure.

Planning
Een precieze planning volgt zo spoedig mogelijk.
Benoeming van de nieuwe griffier vindt plaats in de raadsvergadering van 3 maart 2020.

U kunt uw cv en motivatiebrief uploaden door te klikken op ‘Solliciteer’.


Top