Gemeentesecretaris / Algemeen directeur – ad interim

Introductie

Gemeente Dinkelland / Noaberkracht

Voor de gemeente Dinkelland en Noaberkracht Dinkelland Tubbergen zijn wij op zoek naar een samenwerkingsgerichte én resultaatgerichte:

GEMEENTESECRETARIS/ALGEMEEN DIRECTEUR – AD INTERIM (32-36 uur)

Organisatie

Voor onze prachtige gemeente zoeken we een gemeentesecretaris die past bij onze bestuursstijl. Als gemeentesecretaris ben je eerste adviseur van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Dinkelland en algemeen directeur van de ambtelijke organisatie Noaberkracht. Je leidt de gemeentelijke organisatie samen met de gemeentesecretaris van Tubbergen en de Bestuurssecretaris van Noaberkracht.

Als college van de gemeente Dinkelland hebben we een heel eigen bestuursstijl. We staan letterlijk en figuurlijk dicht bij onze inwoners en ondernemers. We werken nauw met hen samen binnen het proces MijnDinkelland 2030 dat erop gericht is om de kernen in onze gemeente ook op de lange duur leefbaar te houden. De vertaling van ons coalitieakkoord en het proces MijnDinkelland 2030 heeft geleid tot een Maatschappelijk Effecten Plan. Een gezamenlijke agenda van en voor onze inwoners, ondernemers, organisatie en de gemeente. Deze manier van werken, die zich kenmerkt door ‘ja mits’, is van betekenis voor de rol van het college, de gemeenteraad maar ook de ambtelijke organisatie. Dit zien wij dan ook als een belangrijke opgave voor de komende periode.

Als Noaberkracht zitten we vol ambities om de gemeenten goed te faciliteren en daarbij optimale dienstverlening te garanderen. Onze kernwoorden zijn Ondernemend, Zakelijk en Betrokken. De programmatische aanpak voor onze organisatieontwikkeling kent ambities, actielijnen en inspanningen. Deze sluiten naadloos aan op de wil om een wendbare organisatie met flexibel inzetbare medewerkers te blijven. We doen dit uiteraard ten behoeve van onze samenleving, waarvoor we voortdurend van meerwaarde willen zijn.

Functie

Wat vinden wij belangrijk?

· Daadkracht, ambitie en verbetering
Jij streeft naar het behalen van maatschappelijke effecten, het verbeteren van de organisatie en naar kwaliteit van producten en diensten. Je signaleert kansen en weegt ze af in een politiek-bestuurlijke context. Jij bent daarbij proactief en toont initiatief. Jij maakt het verschil.

· Stimuleren en samenwerken
Jij bent in staat om een gezamenlijk resultaat neer te zetten. Jij stimuleert de samenwerking en ontwikkeling binnen de directie en organisatieonderdelen. Je kunt bewustzijn creëren, gevoelige kwesties bespreekbaar maken, over individuele belangen heen kijken, verschillen overbruggen en verbindingen leggen.

· Kritisch en oplossingsgericht
Je weet overzicht te brengen in complexe en strategisch belangrijke processen waarbij ook tegenstrijdige belangen met elkaar in overeenstemming moeten worden gebracht. Jij hebt gevoel bij de krachtenvelden, de urgenties en prioriteiten binnen het speelveld van de gemeentelijke organisaties. Jij kunt problemen oplossen in plaats van maken.

· Netwerken opbouwen en sturen op resultaten
Jij bouwt relaties en netwerken op die bijdragen aan het realiseren van doelstellingen en een bijdrage kunnen leveren aan de kwaliteitsverbetering. Jij gebruikt deze netwerken effectief om zaken voor elkaar te krijgen.

· Inspireren en overtuigen
Je bent voor iedereen toegankelijk en weet op een prettige manier autoriteit uit te stralen. Jij kunt mensen inspireren en overtuigen van nut en noodzaak. Jij weet zaken om te zetten in actie en energie.

Functie-eisen

Wat ga jij doen?

Als gemeentesecretaris:
· ben je de strategisch adviseur van het college van burgemeester en wethouders;
· ben je een integere en betrouwbare sparringpartner voor het college als geheel en voor deindividuele collegeleden;
· zorg je voor een zorgvuldige voorbereiding van de besluitvorming met oog voor integraliteit,
consistentie en de uitvoerbaarheid;
· neem je deel aan de beraadslagingen van het college;
· zorg je voor een effectieve opvolging van de bestuursbesluiten en bewaak je de voortgang hiervan;
· heb je een actieve inbreng in het driehoeksoverleg met de burgemeester en de griffier en stimuleer
je de samenwerking tussen raad, college en de ambtelijke organisatie;
· ben je een belangrijke partner in de driehoek burgemeester-secretaris-griffier en bezit je de be-stuurlijke en politieke sensitiviteit en scope om daar samenwerkingsgericht invulling aan te geven.

Sinds 1 januari 2013 beschikken de gemeenten Dinkelland en Tubbergen over een gezamenlijke ambtelijke organisatie. Zo’n 340 medewerkers zetten zich dagelijks in voor de beide gemeentebesturen en de samenleving. De opbouwfase van de organisatie is achter de rug. De komende jaren staan vooral in het teken van het door ontwikkelen van de organisatie naar een wendbare organisatie die van betekenis is voor de samenleving en meebeweegt met veranderingen in die samenleving. Hiertoe is een breed opgezet Programma Organisatieontwikkeling vastgesteld. Samen met de gemeentesecretaris van Tubbergen en de bestuurssecretaris van de bedrijfsvoeringsorganisatie Noaberkracht Dinkelland Tubbergen ben je verantwoordelijk voor de realisatie van de ambities van dat programma. Op strategisch niveau vind je een sparringpartner en adviseur in onze Strategisch Verbinder die naast de directie en tegen het bestuur aan is gepositioneerd.

Als lid van de algemene directie:
· ben je één van de drie algemeen directeuren;
· zorg je voor het formuleren, uitzetten, uitdragen en uitvoeren van de visie en de beleidsambities;
· bewaak en stimuleer je een effectieve en efficiënte dienstverlening van de ambtelijke organisatie
aan de inwoners, instellingen en bedrijven;
· geef je leiding aan en ben je medeverantwoordelijk voor het functioneren van de ambtelijke
organisatie en de kwaliteit, integraliteit en tijdigheid van de beleidsadvisering en -uitvoering;
· ben je medeverantwoordelijk voor de verdere ontwikkeling en innovatie van de organisatie, de
focus ligt daarbij op het versterken van het samenlevingsgericht werken en het creëren van
draagvlak voor het beleid;
· bevorder je het formele en informele overleg met de Ondernemingsraad;
· zorg je voor een goed werkklimaat en kwaliteitspeil van het personeel.

Wie ben jij?
Je bent een daadkrachtig persoon die vanuit onze vooruitstrevende bestuursstijl opereert. Jij staat midden in de samenleving, bent verbindend, durft buiten de gebaande paden te treden, verantwoordelijkheid te nemen en je bent samenwerkingsgericht. Je bent juridisch en bestuurskundig onderlegd, maar begrijpt dat de snelheid waarmee de maatschappij zich ontwikkelt een flexibele wendbaarheid vraagt. Je bent de schakel tussen het college en de ambtelijke organisatie. Je zorgt er voor dat voor het realiseren van politieke en maatschappelijke ambities de ambtelijke organisatie haar capaciteiten en kwaliteiten effectief verbindt met de kracht van de samenleving. Je hebt daarbij een scherp oog voor maatwerk in rolneming. Loslaten waar het kan, faciliteren en stimuleren waar het gewenst is en sturen waar het nodig is. Je managementstijl kenmerkt zich door passend leiderschap te laten zien. Je bent verantwoordelijk voor een moderne en klantgerichte dienstverlening van Noaberkracht die bijdraagt aan een leefbare samenleving. En, ook niet onbelangrijk, je bent nuchter, praktisch en beschikt over een portie humor.

Wat heb jij?
Jij hebt minimaal een WO-werk-en denkniveau. Je hebt ervaring als gemeentesecretaris. Ervaring met ambtelijke samenwerkingsverbanden is een pre. Je hebt het verbindende vermogen om te werken voor de gemeente Dinkelland en Noaberkracht Dinkelland Tubbergen. Je hebt ruime ervaring met organisatie verandervraagstukken.

Aanbod

Wat bieden wij?
Een detachering via Bestman · Bestuur & Management, voor een periode van zes maanden, voor 32-36 uur per week.

Inlichtingen

Aanvullende informatie
Bestman · Bestuur & Management verzorgt exclusief voor de gemeente Dinkelland en Noaberkracht de werving en selectie van de Gemeentesecretaris / Algemeen directeur.

Gert-Jan Jongkind, directeur van Bestman · Bestuur & Management verschaft je graag meer informatie over de vacature.
Voor vragen over het profiel en/of de procedure kun je telefonisch contact met hem opnemen via nummer 06 50244791.

Indien je belangstelling hebt voor de vacature, dan verzoeken wij je jouw motivatiebrief en cv in te sturen. Sollicitaties lopen uitsluitend via Bestman · Bestuur & Management, www.bestman.nl

Jouw reactie bevat een motivatiebrief en een recent cv. Het cv bevat een chronologisch overzicht van jouw werkzaamheden en een overzicht van jouw afgeronde opleidingen.

Het inwinnen van referenties kan onderdeel zijn van de procedure.

Reageren kan tot uiterlijk vrijdag 23 oktober 2020.

Een nadere planning met betrekking tot de gespreksdata volgt zo spoedig mogelijk.

Door te klikken op ‘Solliciteren‘ wordt je naar de webpagina geleid waar je jouw cv en brief kunt uploaden.
Je kunt daar aangeven dat je akkoord bent met onze privacyregels.
Je ontvangt daarna automatisch een ontvangstbevestiging.


Sollicitatie

Gert-Jan Jongkind 06-50244791

Top