Gemeentesecretaris/Algemeen directeur

Introductie

Gemeente Oldebroek

– externe procedure
– waar ‘hij/hem/zijn’ staat kan ook ‘zij/haar’ gelezen worden –

De context
De gemeente Oldebroek is volop in beweging. Onze 23.000 inwoners in zes dorpskernen vormen een betrokken gemeenschap met een grote diversiteit. We koesteren de kleinschaligheid, de menselijke maat en sociale cohesie die past bij een plattelandsgemeente. En daar zijn wij trots op!

De gemeenteraad van Oldebroek telt 6 partijen en in totaal 19 zetels. ChristenUnie, SGP en ABO vormen een coalitie. Het college bestaat naast de burgemeester uit drie wethouders en wordt gekenmerkt door collegiaal bestuur. De bestuurscultuur is constructief en kent geen scherpe (duale) verhoudingen.

Ten aanzien van de ambtelijke organisatie vraagt op dit moment met name versterking van de bedrijfsvoering en focus op resultaat aandacht. Er wordt daarbij ook kritisch gekeken naar de huidige structuur van de organisatie. Bij onze gemeente werken zo’n 200 medewerkers.

In opdracht van de provincie Gelderland is een verkenning verricht naar de vraag of de gemeenten in de Kop van de Veluwe (Hattem, Heerde, Elburg, Oldebroek en Nunspeet) voldoende zijn opgewassen tegen de uitdagingen waarvoor zij staan. Het rapport beveelt een adequate aanpak van de opgaven in de Kop van de Veluwe aan, met gezamenlijke actie van gemeenten en provincie op twee niveaus:
∙ participeer actief in de Regio Zwolle;
∙ maak werk van niet-vrijblijvende samenwerking in de bedrijfsvoering.

Organisatie

Profiel
Gelet op de bovengeschetste context heeft de gemeentesecretaris/algemeen directeur het volgende profiel:
· hij heeft visie op ontwikkeling van de organisatie en op samenwerking in de regio en beschikt over
de overtuigingskracht en daadkracht om deze visie om te zetten in resultaat.
· hij is een verbindende factor tussen college, MT, organisatie en de regionale partners.
· hij is gefocust op resultaat.

Leiderschap
Bovenstaande context en profiel vragen dat onze gemeentesecretaris/algemeen directeur beschikt over de volgende leiderschapskwalificaties:
∙ Denken: visie, strategie, rolvastheid, zelfreflectie
∙ Voelen: verbindend, samenwerkingsgericht, communicatief, coachen, humor
∙ Kracht: lef, natuurlijk gezag, koersvast, overtuigingskracht, resultaatgericht, daadkracht

Functie

Functie-eisen
∙ Aantoonbaar academisch werk- en denkniveau.
∙ Ruime werkervaring als (eindverantwoordelijk) leidinggevende in een gemeentelijke organisatie,
bij voorkeur van vergelijkbare schaalgrootte
∙ Ruime ervaring met advisering en ondersteuning van een politiek bestuur.
∙ Visie op en ervaring met organisatieontwikkeling.
∙ Visie op en ervaring met intergemeentelijke samenwerking.
∙ Ervaring met medezeggenschap.

Functie-eisen

Arbeidsvoorwaarden
∙ Het betreft een fulltime dienstverband.
∙ Een bij de functie passende inschaling.
∙ Het betreft een arbeidsovereenkomst voor een jaar die bij goed functioneren wordt omgezet in
een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

Aanbod

Meer informatie
De gemeente Oldebroek laat zich in deze procedure ondersteunen door Mr Gert-Jan Jongkind, directeur van Bestman · Bestuur & Management. Hij verschaft u graag meer informatie over de vacature. Voor vragen over het profiel en/of de procedure kunt u telefonisch contact met hem opnemen via nummer 06-50244791, of per email, via emailadres: jongkind@bestman.nl

Inlichtingen

Procedure
U kunt reageren tot dinsdag 1 september aanstaande.
In de weken 36 – 38 voert Bestman · Bestuur & Management voorgesprekken met kandidaten.
Eind week 39 presenteert Bestman · Bestuur & Management kandidaten aan gemeente Oldebroek.
In week 40 vindt de eerste ronde selectiegesprekken plaats met de gemeente Oldebroek.
In week 41 vindt de tweede ronde selectiegesprekken plaats met de gemeente Oldebroek.
Een nadere planning met betrekking tot de gespreksdata, het inwinnen van referenties, het assessment, het arbeidsvoorwaardengesprek, etc. volgt zo spoedig mogelijk.
Het inwinnen van referenties maakt deel uit van de procedure.
Het overleggen van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) maakt deel uit van de procedure.
Een integriteitsscan kan onderdeel uit maken van de procedure.
Een assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure.

Sollicitatie

Solliciteren
Indien u belangstelling hebt voor de vacature, dan verzoeken wij u uw motivatiebrief en cv in te sturen. In verband met de regels omtrent privacy/AVG kunt u uitsluitend reageren via de website www.bestman.nl. Uw reactie bevat een motivatiebrief en een recent cv. Het cv bevat een chronologisch overzicht van uw werkzaamheden en een overzicht van uw afgeronde opleidingen.

Door te klikken op ‘Solliciteren‘, wordt u naar de webpagina geleid waar u uw brief en cv kunt uploaden.

Top