Faculteitsdirecteur

Introductie

Voor Tilburg School of Humanities and Digital Sciences (TSHD) zoeken wij een Faculteitsdirecteur.


Organisatie

TSHD is een van de vijf faculteiten van Tilburg University. De School wordt gevormd door vier departementen: Cognitive Science and Artificial Intelligence, Communication and Cognition, Culture Studies en Philosophy en daarnaast door het University College Tilburg.
De School heeft een internationale oriëntatie gericht op onderwijs en onderzoek van de hoogste kwaliteit. De onderwijs- en onderzoeksprogramma’s zijn een integraal onderdeel van de universiteit en passen uitstekend in de missie van TiU, ‘Understanding Society’. Er werken circa 200 wetenschappers.
TSHD biedt bacheloropleidingen, pre-masters en masteropleidingen aan waarvoor in totaal circa 1600 studenten zijn ingeschreven. Tevens draagt de School zorg voor een aantal universitair brede taken zoals University College Tilburg, de Academische Lerarenopleiding en de dienstverlening onderwijs wijsbegeerte.
In het strategisch plan heeft TSHD de volgende missie vastgesteld: “we focus on humans in the context of the globalizing digital society, on the development of artificial intelligence and interactive technologies, on their impact on communication, culture and society, and on moral and existential challenges that arise.”
De ambities zijn gericht op inzicht in het functioneren van de digitale maatschappij, om op verantwoorde wijze bij te dragen aan digitale technologische vernieuwing, om mensen op te leiden voor de moderne tijd, en om een humane maatschappij te bevorderen.

Functie

De opdracht
De faculteitsdirecteur is lid van het Faculteitsbestuur, met een bijzondere verantwoordelijkheid voor de bestuurlijke planning en de bedrijfsvoering (HR, financiën, en faciliteiten) ten behoeve van de universitaire kerntaken op het terrein van onderwijs, onderzoek, acquisitie en maatschappelijke inzet. De faculteitsdirecteur is verantwoordelijk voor de afstemming met de ondersteunende divisies van de Universiteit over de dienstverlening aan de bedrijfsvoering en het onderwijs, onderzoek en organisatie van de faculteit. De faculteitsdirecteur is een belangrijk adviseur over strategische en operationele zaken voor de decaan en andere leden van het Faculteitsbestuur en voor departementsvoorzitters. De directeur heeft nauw contact met wetenschappers én met de collega’s die de faculteit ondersteunen op terreinen zoals HR, financiën, onderwijsorganisatie en onderzoeksontwikkeling, huisvesting, marketing en communicatie, ICT, en de secretariaten. De faculteitsdirecteur participeert in het universitair overleg van directeuren en vervult, in overleg met de decaan, taken ten dienste van Tilburg University als geheel.

Functie-eisen

Het profiel
De Tilburg School of Humanities zoekt een stevige en verbindende Faculteitsdirecteur die zowel proces-, organisatie- als persoonsgericht is.
Ruime ervaring met bedrijfsvoering (financiën, HR, organisatieontwikkeling en organisatieveranderingsprocessen, huisvesting en ICT) is een must. Ervaring met beleidsontwikkeling en -implementatie is vereist en in de context van het academisch of (hoger) onderwijs is dit een pré.
Wij zoeken iemand die gericht is op samenwerking in bestuur en uitvoering, die door open en heldere communicatie mensen in de organisatie kan motiveren en enthousiasmeren, die snel kan schakelen tussen beleid en uitvoering binnen de faculteit, tussen de faculteiten en op universitair niveau. Iemand die verbindend werkt binnen de faculteit, tussen wetenschappers en ondersteunend personeel, tussen mensen in de faculteit en elders in de organisatie, en met mensen buiten de universiteit. Een academische opleiding en dito niveau van functioneren, goede beheersing van Nederlands en Engels, en aantoonbare affiniteit met de geesteswetenschappen worden verwacht.

Aanbod

Arbeidsvoorwaarden
Aanstelling in deze functie is in beginsel voor onbepaalde tijd, maar start met een tijdelijke arbeidsovereenkomst. De functieomvang is 1 fte.
De uiteindelijke Inschaling is conform de CAO Nederlandse Universiteiten, afhankelijk van ervaring, in schaal 15, waarbij het maximum brutosalaris € 7.401, – per maand bedraagt (exclusief vakantiegeld en eindejaarsuitkering). Een aanloop in schaal 14 behoort tot de mogelijkheden.
Tilburg University behoort tot de top van de Nederlandse werkgevers, kent een goed arbeidsvoorwaardenpakket en streeft naar een goede balans tussen werk en privé. Secundaire arbeidsvoorwaarden zijn onder andere een studiefaciliteitenregeling en de mogelijkheid arbeidsvoorwaarden deels individueel te bepalen met behulp van een keuzemodel.

Inlichtingen

Meer informatie
Tilburg University wordt in dit executive search-traject ondersteund door mr Gert-Jan Jongkind, directeur van Bestman · Bestuur & Management.
Voor meer informatie over het profiel en de procedure van deze vacature, belt u met Gert-Jan Jongkind, telefoonnummer: 06-50244791.

Sollicitatie

Solliciteren
Wanneer u geïnteresseerd bent in de functie, kunt u uw kandidatuur kenbaar maken via www.bestman.nl. Solliciteren op deze vacature kan uitsluitend online via de website.

Procedure
U kunt reageren door uw motivatiebrief en cv te uploaden. Uw reactie bevat een motivatiebrief en uw cv. Het cv bevat een chronologisch overzicht van uw werkzaamheden en een overzicht van uw afgeronde opleidingen. Reageren kan tot uiterlijk vrijdag 24 januari 2020.

In de weken 5, 6 en 7 van 2020 voert Bestman · Bestuur & Management voorgesprekken.
Daarna:
– worden kandidaten aan de Benoemingsadviescommissie gepresenteerd;
– vindt de eerste gespreksronde plaats bij Tilburg University;
– vindt de tweede gespreksronde plaats bij Tilburg University;
– vindt een gesprek plaats met het College van Bestuur.
– volgt een eventueel assessment, referenties, arbeidsvoorwaardengesprek, etc.
Een planning met precieze data volgt zo spoedig mogelijk.

U kunt uw cv en motivatiebrief oploaden door te klikken op ‘solliciteer‘.Top