Domeinmanager Ruimte

Introductie

De SED organisatie krijgt een nieuwe topstructuur. Word jij één van de 3 domeinmanagers?
Is de invoering van de Omgevingswet een uitdaging die jij graag aangaat?
Loop je warm voor het programmaplan duurzaamheid? Dan zoeken wij jou!

Organisatie

Waar kom je terecht?
De SED organisatie is de ambtelijke samenwerkingsorganisatie voor de gemeenten Stede Broec, Enkhuizen en Drechterland.
In deze functie val je onder de directie en rapporteer je aan een directielid. Je geeft leiding aan de afdelingshoofden binnen het domein Ruimte. Het domein bestaat uit de volgende 5 afdelingen: 1. Realisatie & Uitvoering, 2. Beheer en GEO-informatie, 3. Ruimtelijke Ordening, 4. Veiligheid & Handhaving en 5. Vastgoed. Je bent lid van de managementteams van de organisatie én van het domein.

Functie

Wat houdt de functie Domeinmanager Ruimte in?
Je stuurt integraal het domein Ruimte aan. Je ziet toe op de kwaliteit van de bestuurlijke advisering en van de afhandeling van producten en diensten. Samen met de managers voor de domeinen Samenleving en Bedrijfsvoering en Faciliteiten draag je bij aan de visieontwikkeling op langere termijn voor de gehele SED organisatie en aan het realiseren van de veranderopgaves.

∙ Je verdeelt op hoofdlijnen de inzet van capaciteit bij het realiseren van de 3 (college)
uitvoeringsprogramma’s en de going concerntaken.
∙ Je bent strategisch partner voor de portefeuillehouders. Je bevordert de onderlinge afstemming en
harmonisatie in beleid en werkwijze tussen de 3 gemeenten.
∙ Je ontwikkelt een strategische visie op het domein Ruimte en vertaalt dit naar richtinggevende
opdrachten. Je zet projecten en programma’s in gang.
∙ Je verbindt de domein overstijgende programma’s en projecten met thema’s binnen het domein en
bevordert integrale benadering.
∙ Je bent een netwerkspeler van betekenis in de regio. Je bevordert samenwerking, waarborgt de
ambtelijke invloed van de SED en effent de weg voor bestuurlijke invloed van de portefeuillehouders.
∙ Je bewaakt de invoering van de Omgevingswet op 1 januari 2021 binnen politiek-bestuurlijke,
organisatorische en financiële kaders.
∙ Je zorgt voor het ontwikkelen van omgevingsvisies.
∙ Je stelt het domeinplan Ruimte op.

Specifieke uitdagingen van het domein Ruimte
∙ Inrichten van de ruimtelijke ordening met participatie van inwoners, in balans met de woningbehoefte
en in samenspraak met de Westfriese gemeenten.
∙ Uitvoeren van de vergunningverlening, toezicht en handhaving als integraal onderdeel van de
Omgevingswet vanuit een proactieve houding en lokale aanpak.
∙ Een aanjagende en initiërende rol bij het ontwikkelen van een strategische, integrale en financiële
visie op duurzaamheid (en energietransitie) voor de organisatie en (boven)regionale
samenwerkingsverbanden.

Functie-eisen

Wie zoeken wij?
∙ Je bent een strategisch denker met helicopterview (visie).
∙ Je kunt goed samenwerken in complexe netwerkrelaties.
∙ Je geeft leiding op basis van gezag, niet alleen vanuit hiërarchie.
∙ Je bent besluitvaardig, oplossingsgericht en integer.

Wat neem je mee?
∙ Je beschikt over WO werk- en denkniveau.
∙ Je hebt meerdere jaren ervaring in een complexe managementfunctie met integrale
verantwoordelijkheid.
∙ Je hebt aantoonbare affiniteit met de thema’s uit het domein Ruimte.
∙ Je hebt kennis van het politiek/bestuurlijke krachtenveld en je bent cijfermatig en bedrijfskundig
onderlegd.

Aanbod

Wat bieden wij?
∙ De mogelijkheid om bij te dragen aan de doorontwikkeling van de SED organisatie.
∙ Werken voor drie gemeentebesturen, met één eigen bestuur, een GR en een organisatie met een
goede positie in de regio.
∙ Fijne collega’s om mee samen te werken.
∙ Een leiderschapstraject.
∙ Mogelijkheden om cursussen/ opleidingen te volgen.
∙ Verantwoordelijkheid en ruimte om je eigen werk in te delen en uit te voeren.
∙ Het individueel keuzebudget, 17,05% van je bruto jaarsalaris.
∙ Tijd- en plaats onafhankelijk werken.
∙ Een bruto maandsalaris van maximaal € 6.240,- ( Schaal 13) salaristabel 1-1-2020 op fulltimebasis.

Inlichtingen

SED laat zich in deze procedure ondersteunen door Mr Gert-Jan Jongkind, directeur van Bestman · Bestuur & Management. Hij verschaft je graag meer informatie over de vacature. Voor vragen over het profiel en/of de procedure kun je telefonisch contact met hem opnemen via nummer 06-50244791, of per email: jongkind@bestman.nl

Sollicitatie

Indien je belangstelling hebt voor de vacature, dan verzoeken wij je jouw motivatiebrief en cv te uploaden. In verband met de regels omtrent privacy/AVG kun je uitsluitend reageren via de website www.bestman.nl. Het cv bevat een chronologisch overzicht van jouw werkzaamheden en een overzicht van jouw afgeronde opleidingen.

Je kunt reageren tot woensdag 1 april aanstaande.
Een nadere planning met betrekking tot de gespreksdata, het inwinnen van referenties, het assessment, het arbeidsvoorwaardengesprek, etc. volgt zo spoedig mogelijk.

Het inwinnen van referenties maakt deel uit van de procedure.
Een assessment maakt onderdeel uit van de procedure.
Het overleggen van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) maakt deel uit van de procedure.
Een integriteitsscan kan onderdeel uit maken van de procedure.

Door te klikken op ‘solliciteren‘, word je naar de webpagina geleid waar je jouw brief en cv kunt uploaden.


Top