Directeur Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling (m/v)

Introductie

Wij zoeken een directeur die met visie en bevlogenheid mensen inspireert en uitdaagt tot samenwerken en die met durf en lef de positie van onze gemeente weet te verstevigen.

De gemeente Leeuwarden is met haar ruim 124.000 inwoners de grootste gemeente en vormt daarmee het bestuurlijke, economische en culturele zwaartepunt van Fryslân. De stad Leeuwarden is de hoofdstad en de ‘huiskamer’ van de provincie met 96.000 inwoners. Daarnaast liggen binnen de gemeente nog eens 36 kernen, die zo samen stad, dorpen en platteland verenigen. De stad Leeuwarden is het centrum van de Friese kenniseconomie. Hier zijn vele bedrijven, twee hoge-scholen, verschillende onderzoeksinstituten en een Campus met universitair onderwijs gevestigd.

De gemeente Leeuwarden wil met durf, ambitie en visie zich verder ontwikkelen.
Dit kunnen wij als gemeente niet alleen, maar doen wij samen met de Friese Mienskip: inwoners, ondernemers, onderwijs & kennisinstellingen, verenigingen en andere organisaties. En met de provincie Fryslân, het Wetterskip Fryslân en de gemeenten om ons heen. Samen willen we bouwen aan een sociaal, vernieuwend en duurzaam Leeuwarden. Leeuwarden heeft daarbij veel te bieden. We hebben een sterke eigen identiteit, gebouwd op water, groen, historie en cultuur: Leeuwarden is de aantrekkelijke groen-blauwe hoofdstad van Fryslân. We hebben een sterke relatie met het water in onze gemeente. We zijn ons bewust van de waarde van onze natuur en van ons landschap. En we zetten onze historische kwaliteiten en onze cultuur in.

Organisatie

Het Directieteam
De gemeente Leeuwarden heeft een energieke organisatie van ruim 1500 betrokken en trotse medewerkers, die samen met het bestuur vorm geeft aan de ontwikkeling van onze gemeente. De organisatie betreft een typische ‘Friese organisatie’ met een ‘hands-on’ mentaliteit, waar openheid, gelijkwaardigheid en “samen de schouders onder een opgave zetten” de boventoon voeren. De schaalgrootte draagt bij aan een platte organisatie waarin je elkaar kent en gemakkelijk tot samenwerking komt.

Het directieteam geeft gezamenlijk leiding aan de organisatie door sturing op de politieke en strategische opgaven. Het directieteam is verantwoordelijk voor het realiseren van het gemeentelijke aandeel in deze opgaven en voor de organisatie daarvan. Dit houdt in dat het directieteam op strategisch niveau de vraagstukken integraal behandelt en stuurt op de samenwerking binnen en buiten de eigen organisatie. Tevens stuurt het directieteam op de voortgang van de realisatie en stelt waar nodig, in afstemming met het College, prioriteiten.

Het directieteam bestaat uit de algemeen directeur/gemeentesecretaris, en twee directeuren. Samen verdelen zij de volgende portefeuilles: ‘Bestuur, veiligheid en bedrijfsvoering’, ‘Maatschappelijke ontwikkeling’ en ‘Ruimtelijke en economische ontwikkeling’. Van het directieteam wordt verwacht dat de leden breder kijken dan hun eigen portefeuille en daadwerkelijk integraal stuurt. De directieleden kunnen vanuit verschillende rollen betrokken zijn bij opgaven, bijvoorbeeld als portefeuillehouder of als opdrachtgever.

Het directieteam werkt aan de ambities uit de Leeuwarder Omgevingsvisie: Het is goed leven in Leeuwarden in 2028; Leeuwarden is in 2028 het hart van een bijzondere groen-blauwe regio en Leeuwarden is in 2028 een sterke economische stad in Noord-Nederland en Europa. Centraal staat de leefbaarheid van de leefomgeving die ‘toekomstbestendig’ is voor generaties na ons.

Functie

Wij zoeken:

Creatieve strateeg
Je hebt visie op de doorontwikkeling van de gemeente en de aanpak van de ruimtelijke en economische opgaven. Je ziet trends en levert met nieuwe ideeën een bijdrage aan de ontwikkeling en versteviging van de positie van de gemeente Leeuwarden. Je zoekt en creëert ruimte en maakt zo nieuwe duurzame en innovatieve oplossingen mogelijk die impact hebben. Je weet economische innovatie aan te wakkeren. Je hebt een uitstekend landelijk en regionaal netwerk. Samen met je collega’s weet je de aanpak van de ruimtelijke en economische opgaven naar de volgende stap in haar ontwikkeling te brengen. Tegelijkertijd beschik je ook over kennis van de ontwikkelingen binnen de andere opgaven en weet je deze strategisch met elkaar te verbinden. Je adviseert het College als geheel en de individuele portefeuillehouders over de betreffende opgaven en fungeert als sparringpartner van het bestuur. Je beschikt over politiek-bestuurlijke sensitiviteit en empathisch vermogen. Er wordt van je verwacht dat je een vertegenwoordigende rol speelt op regionaal, landelijk en Europees niveau.

Verbinder
Wij zoeken een ervaren directeur die opgaven, mensen en middelen op inhoud en betrokkenheid kan verbinden. Je weet deze opgaven strategisch met elkaar te verbinden Je spreekt de taal die de Leeuwarder partners aanspreekt en beweegt tot meedenken en meedoen. Je stimuleert een soepel bestuurlijk-ambtelijk samenspel en je blijft bestuur en organisatie met elkaar verbinden. Je kijkt met een brede blik wat er nodig is om de opgaven in de gemeente Leeuwarden te realiseren, zoekt actief de samenwerking met onze ketenpartners en andere stakeholders. Je daagt anderen uit om de samenwerking op te zoeken en zorgt voor tegenspraak.

Leider
Wij zoeken iemand die bij uitstek het algemeen belang dient. Een daadkrachtige persoonlijkheid die met gezag optreedt. Je weet prioriteiten te stellen en de keuzes goed beargumenteerd over te brengen aan anderen. Je bent energiek, optimistisch en ambitieus. Met jouw visie, inspiratie en bevlogenheid weet je mensen mee te nemen en draagvlak te creëren, zowel binnen de organisatie als daarbuiten. Je bent drager van onze organisatieontwikkeling en je geeft ruimte waarbinnen professionals verantwoordelijkheid kunnen nemen om maximaal kunnen presteren. Met je creativiteit daag je medewerkers en bestuur uit om naar nieuwe oplossingen te zoeken. Je hebt een voorbeeldfunctie en bent het boegbeeld voor houding en gedrag. Je weet ambities te vertalen naar wat nodig is in de organisatie om daarmee resultaten te boeken.


Functie-eisen

Om deze functie goed te kunnen uitvoeren is het nodig dat je:
· Bewezen kennis en ervaring op strategisch niveau hebt in het ruimtelijk economische vakgebied;
· Ruime ervaring hebt met management op directieniveau in een politiek-bestuurlijke omgeving;
· Conceptueel, creatief en strategisch sterk bent, stuurt op basis van een lange termijn visie, lokale en
regionale innovaties. Je maakt gebruik van regionale arrangementen en entrepreneurschap en
zoekt aansluiting bij Den Haag en Europa;
· Je hebt een aantoonbare verbondenheid met stad, landschap en gemeenschap van Fryslân;
· Je beschikt over academisch werk- en denkniveau.

Aanbod

· Het betreft een fulltime aanstelling.
· De functie is gewaardeerd in schaal 17.
· Het betreft een aanstelling voor een jaar die bij goed functioneren wordt omgezet in een aanstelling
voor onbepaalde tijd.

Inlichtingen

De gemeente Leeuwarden laat zich in deze procedure ondersteunen door Mr Gert-Jan Jongkind, directeur van Bestman · Bestuur & Management. Hij verschaft u graag meer informatie over de vacature. Voor vragen over het profiel en/of de procedure kunt u telefonisch contact met hem opnemen via nummer 06-50244791, of per email, via emailadres: jongkind@bestman.nl

Sollicitatie

Indien u belangstelling hebt voor de vacature, dan verzoeken wij u uw motivatiebrief en cv te uploaden. In verband met de regels omtrent privacy/AVG kunt u uitsluitend reageren via de website www.bestman.nl. Het cv bevat een chronologisch overzicht van uw werkzaamheden en een overzicht van uw afgeronde opleidingen.

U kunt reageren tot woensdag 1 april aanstaande.
Een nadere planning met betrekking tot de gespreksdata, het inwinnen van referenties, het assessment, het arbeidsvoorwaardengesprek, etc. volgt zo spoedig mogelijk.

Het inwinnen van referenties maakt deel uit van de procedure.
Het overleggen van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) maakt deel uit van de procedure.
Een integriteitsscan kan onderdeel uit maken van de procedure.
Een assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure.

Door te klikken op ‘solliciteren‘, wordt u naar de webpagina geleid waar u uw brief en cv kunt uploaden.Top