Directeur Maatschappelijke Ontwikkeling

Introductie

Gemeente Groningen

Gemeente Groningen is vanaf 1 januari 2019 door de herindeling een nieuwe gemeente met 230.000 inwoners. Groningen behoort daarmee tot de zes grootste gemeenten van Nederland en is een van de snelst groeiende gemeenten van Nederland.

Organisatie

DMO als organisatie
Samen met de Adjunct-directeur geef je sturing aan DMO. DMO bestaat uit vijf afdelingen.
Een beleidsafdeling voor de advisering van het bestuur, een afdeling Contractering voor de inkoop en contractering van maatschappelijke voorzieningen, een afdeling Monitoring en Informatievoorziening voor monitoring- en sturingsinformatie, een afdeling Uitvoering en Services voor de administratieve afhandeling van de zorgketen en de toegang Beschermd Wonen en een afdeling Leerlingzaken die kinderen stimuleert naar school te gaan. Bij DMO zijn in totaal circa 300 medewerkers werkzaam.

Recent heeft DMO een analyse gemaakt van het eigen ontwikkelperspectief. Het beeld dat daaruit naar voren komt is overwegend positief, met ruimte voor verbetering.
Deze verbeteringen liggen onder meer op het vlak van:
· aanbrengen van focus, stellen van prioriteiten, het maken van keuzes
· rolvastheid in het bestuurlijk-ambtelijk-samenspel
· verbetering van sturingsinformatie en het daarop acteren
· versterking van collectief leiderschap versus individueel leiderschap

Functie

Ben jij de directeur die de directie Maatschappelijke Ontwikkeling inspirerend leiding gaat geven?
De directie Maatschappelijke Ontwikkeling (DMO) levert in samenwerking met samenwerkings-partners en maatschappelijke instellingen een belangrijke bijdrage aan het realiseren van maatschappelijke opgaven in het sociaal domein. DMO adviseert het bestuur om de ambities voor de stad te realiseren: een aantrekkelijke gemeente waarin iedereen mee kan doen en ertoe doet. Enkele thema’s waar DMO zich op richt zijn opgaves om ervoor te zorgen dat inwoners actief (kunnen blijven) deelnemen aan de samenleving, jongeren gezond en veilig opgroeien, alle kinderen en jongeren naar school gaan en een diploma halen, er goede en laagdrempelige sport- en cultuurvoorzieningen zijn en dat inwoners van de gemeente de zorg en ondersteuning krijgen waar ze recht op hebben. Verder heeft DMO, vanuit de verantwoordelijkheid als centrumgemeente, een regionale rol. Bijvoorbeeld in de uitvoering van het programma Beschermd Wonen en de maatschappelijke opvang.
Het sociaal domein is volop in ontwikkeling. Denk daarbij aan de spanning van een stijgende zorgvraag van mensen in de gemeente en tekorten in de zorg die terug gedrongen moeten worden. Maar ook aan de veranderende rol van de overheid (een stimulerende en faciliterende rol) en het gebiedsgericht werken.


Functie-eisen

Jij
· bent een inspirerende en verbindende leider
· hebt visie op de ontwikkeling van het sociale domein
· hebt zicht op de verschillende actoren in het sociaal domein
· zet je charme, lef en enthousiasme in om medewerkers mee te nemen in je visie
· kunt medewerkers mee krijgen in de verdere organisatie ontwikkeling
· stuurt op zowel prioriteit als op financiële middelen

Wij vragen
· WO werk- en denkniveau
· Ervaring met leiden van een grote directie met zowel beleidsmatige als uitvoerende taken
· Ervaring met het werken voor een organisatie die qua schaalgrootte en complexiteit vergelijkbaar is
met de gemeente Groningen
· Aantoonbare ervaring in het managen van organisatieverandering binnen de overheid, het
daadwerkelijk implementeren hiervan en aantoonbare ervaring op het gebied van bedrijfsvoeringsvraagstukken
· Een krachtige en toegankelijke leider die in staat is om op een verbindende manier leiding te geven
aan medewerkers
· Een natuurlijke neiging tot integraal denken en tot samenwerking
· Gevoel voor politieke verhoudingen, tact, een goed relatienetwerk met contacten in de regio
· Iemand die achter de kernwaarden van de gemeente Groningen staat en deze uitdraagt
(open, samenwerken, daadkracht, betrouwbaarheid en lef).

Competenties
· Leidinggeven: toont inspirerend leiderschap; een inspirerende en enthousiaste leider die de
samenwerking versterkt met interne- en externe partijen.
· Resultaatgericht handelen: resultaten helder en concreet benoemen en het bewaken van de
voortgang. En indien nodig knellende en belemmerende werkprocessen en procedures vernieuwen
en veranderen.
· Visie: heeft zicht op het grotere geheel en ziet wat daarbinnen nodig is aan gewenste
ontwikkelingen. Werkt met hart voor de organisatie en is zeer gemotiveerd, flexibel en
ontwikkelgericht.
· Besluitvaardig: het daadkrachtig maken van een keuze, op basis van een inzichtelijke afweging,
waarbij het tempo van de besluitvorming wordt afgestemd op de situatie. Waarbij de gekozen koers
bewaakt wordt en daarbij zo nodig interventies pleegt.
· Integrale bik | een brede blik waarin de verschillende bestuurlijke en organisatiebelangen worden
meegenomen.
· Omgevingssensitiviteit: doorzien van politieke, maatschappelijke en culturele ontwikkelingen. Deze
inzichten vertalen naar en effectief benutten voor het eigen handelen en dat van de gemeente.

Aanbod

Wij bieden
Afhankelijk van opleiding en ervaring maximaal € 8.260,- bruto per maand bij een fulltime dienstverband volgens CAO gemeenten. (functioneel schaal 16, HR21 normfunctie directeur II).

Inlichtingen

Meer informatie
De gemeente Groningen laat zich in deze procedure ondersteunen door Mr Gert-Jan Jongkind, directeur van Bestman · Bestuur & Management. Hij verschaft u graag meer informatie over de vacature. Voor vragen over het profiel en/of de procedure kunt u telefonisch contact met hem opnemen via nummer 06-50244791, of per email, via emailadres: jongkind@bestman.nl

Sollicitatie

Solliciteren
Indien u belangstelling hebt voor de vacature, dan verzoeken wij u uw motivatiebrief en cv te uploaden. In verband met de regels omtrent privacy/AVG kunt u uitsluitend reageren via de website www.bestman.nl. Het cv bevat een chronologisch overzicht van uw werkzaamheden en een overzicht van uw afgeronde opleidingen.

Procedure & planning
U kunt reageren tot 8 juni aanstaande.
Een nadere planning met betrekking tot de gespreksdata, het inwinnen van referenties, het assessment, het arbeidsvoorwaardengesprek, etc. volgt zo spoedig mogelijk.

Het inwinnen van referenties maakt deel uit van de procedure.
Het overleggen van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) maakt deel uit van de procedure.
Een integriteitsscan kan onderdeel uit maken van de procedure.
Een assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure.

Ga op de website www.bestman.nl naar de vacature.
Door te klikken op ‘solliciteren‘, wordt u naar de webpagina geleid waar u uw brief en cv kunt uploaden.


Top