Directeur Fysiek Domein – ad interim

Introductie

De organisatie
De gemeente Haarlem heeft uitgesproken ambities. Van de directeur wordt dan ook verwacht dat hij/zij de uitdaging aangaat om het verschil te willen maken en Haarlem op de kaart te houden als vernieuwende, ontwikkelingsgerichte organisatie. In onze organisatie werken ongeveer 1400 medewerkers dagelijks samen om onze stad Haarlem én de gemeente Zandvoort mooi en leefbaar te houden. Sinds 1 januari 2018 is de ambtelijke organisatie gefuseerd met die van Zandvoort. Dit betekent dat de ambtelijke organisatie ook bijna alle ambtelijke werkzaamheden voor Zandvoort uitvoert. Zandvoort heeft alleen nog een eigen griffie en een gemeentesecretaris in dienst. Een eerste terugblik in opdracht van het bestuur van Zandvoort wees uit dat de fusie na wat aanloopproblemen goed verloopt. Wel blijft het een uitdaging om twee gemeentebesturen te dienen, met name als de belangen of standpunten daarvan niet gelijk oplopen.

Organisatie

De directeur vormt samen met de algemeen directeur (gemeentesecretaris) en twee andere directeuren het Directieteam (DT), dat samen met 24 afdelingsmanagers de topstructuur van de organisatie vormt. De directie draagt gezamenlijk de verantwoordelijkheid voor het concern. Het DT hanteert geen directe lijnsturing; het DT stuurt op organisatie brede thema’s, domeinen en waarden. Voor elke opgave ligt de primaire verantwoordelijkheid bij de ambtelijk opdrachtgever. De directeur is integraal en medeverantwoordelijk voor de gemeentelijke bedrijfsvoering, stelt de kaders en is het boegbeeld van de organisatie, zowel in- als extern. De organisatie is in verandering en werkt toe naar een flexibele netwerkorganisatie met afdelings-overstijgende thema’s en opdrachten. Wij zoeken een directeur die de reeds ingezette veranderingen met kracht kan voortzetten en verder vorm kan geven.

Functie

Verantwoordelijkheid
• Kaderstelling en sturing op strategische thema’s en complexe of politiek gevoelige programma’s.
• Vaststellen van de (meerjaren-) missie en visie op de organisatie en eindverantwoordelijk voor de uitwerking hiervan in jaarplannen (door de afdelingsmanager).
• Beheert de portefeuilles in het fysieke domein . Is daarvoor adviseur, sparringpartner en aanspreekpunt voor de afdelingsmanagers en
bestuurders.
• Zorgt voor integratie van bestuurlijk of organisatorisch facetbeleid in andere beleidsvelden.
• Stimuleert en verbindt de afdelingsmanagers.
• Legt verantwoording af aan de algemeen directeur.

Leiding/profiel
• Verantwoordelijkheid voor een domein en portefeuillehouder. Is mede aanspreekbaar op een goed functionerende, integrale planning-, control- en
verantwoordings-cyclus voor alle (bedrijfsvoerings-)processen. Draagt mede zorg voor een stimulerend en veilig werkklimaat in de organisatie.
Vervult continu en consequent een voorbeeldrol, en handelt vanuit de ‘trust’ gedachte, vooral bij ingrijpende of maatschappelijk
gevoelige projecten en beleidswijzigingen waar de organisatie een uitdaging heeft.
• Geeft leiding met ziel en zakelijkheid, is daadkrachtig en heeft oog voor de mens in de organisatie.

Werkzaamheden
• In samenwerking met de betrokken bestuurder(s) zorgt hij/zij voor de invulling van (meervoudig complexe afdeling overstijgende)
bestuursopdrachten zodat deze ambtelijk uitgewerkt kunnen worden.
• Zorgt samen met de andere DT leden voor de doorontwikkeling van de organisatie.
• Levert een wezenlijke bijdrage aan de strategie, het beleid en het innovatieve vermogen van de organisatie.
• Stimuleert, coacht, coördineert en adviseert de afdelingsmanager(s). Geeft primair sturing door het proces van gezamenlijk doen, reflecteren,
conceptualiseren en beslissen.
• Behoudt het overzicht over relevante strategische vraagstukken, prioriteert en schakelt tussen operationeel- tactisch- en strategisch niveau
wanneer nodig. Is in staat om tot een succesvolle en integrale samenwerking te komen. Uiteindelijk doel is een optimaal functionerende
gemeente met een open blik naar buiten die mee kan blijven bewegen met de veranderende samenleving.
• Houdt ontwikkel-, functionerings, – en beoordelingsgesprekken.

Overleg en contacten
• Bindt en verbindt mensen en belangen. Treedt hierbij actief op en initieert samenwerkingsmogelijkheden. Heeft overleg met mede directieleden
en bestuurders, management en medewerkers van de gemeente en met externe instanties en belanghebbenden, ter advisering, informatie-
uitwisseling en strategievorming. De directeur handelt vanuit een gezamenlijk en integraal belang.
• Geeft op een open en integere wijze invulling aan zijn/haar rol. Omarmt en geeft sturing aan de nieuwe werkwijze. Is zichtbaar in de organisatie
en communiceert helder.
• Staat in contact met de relevante netwerken en staat zo open voor signalen van buiten de gemeente. Hij/zij vertegenwoordigt en positioneert de
gemeente extern. De directeur draagt zorg voor een positieve beeldvorming van onze organisatie bij ander organisaties, is ambassadeur voor een
inclusieve organisatie en zorgt daarmee dat iedereen zich thuis voelt.
• De directeur adviseert de bestuurders proactief en strategisch en is adviseur en sparringpartner in politiek gevoelige en complexe dossiers.

Functie-eisen

Persoonsprofiel
• Aantoonbaar academisch werk- en denkniveau.
• Ruime eindverantwoordelijke ervaring in een politiek/bestuurlijke omgeving met verandervraagstukken.
• Kennis van ruimtelijke- en stedelijke ontwikkeling. Beschikking over een relevant netwerk.
• Je bent in staat om concrete vertaalslagen te maken van de strategische visie naar concrete doelstellingen en beschikt over realisatiekracht.
Je bent vernieuwend, maar wordt ook gezien als een implementator en afmaker.
• Je bent een mensgerichte, verbindende en inspirerende leidinggevende met oog voor de ontwikkeling van de managers en medewerkers.
Je laat als cultuurdrager voorbeeldgedrag zien, leiderschap, integraal werken en transparantie in communicatie.
Je brengt scherpte aan, bent helder en transparant. Je geeft en schept ruimte aan management en medewerkers om te ‘doen’.

Competenties
• Denken: Visie, strategie, rolbewustzijn, zelfreflectie.
• Voelen: Vertrouwen geven en ruimte bieden, communicatief zijn, coachen.
• Kracht: Lef, Natuurlijk gezag, overtuigingskracht, doortastendheid & daadkracht.

Aanbod

Arbeidsvoorwaarden
• Het betreft een tijdelijke dienstverband voor de periode van 6 maanden, met uitloop naar 9 maanden.
• Inschaling vindt plaats in schaal 17.

Inlichtingen

Informatie
Interesse in deze functie?
Solliciteer dan via onderstaande link, voorzien van motivatiebrief en CV.
Heeft u zelf geen interesse in deze functie, schroomt u niet andere potentieel geschikte kandidaten op deze vacature te wijzen.
Voor informatie over profiel & procedure, bel met: Gert-Jan Jongkind, directeur Bestman · Bestuur & Management, telefoonnummer: 06-50244791.

Sollicitatie

Procedure
De vacature is opengesteld op woensdag 18 december 2019.
Reageren kan tot uiterlijk vrijdag 3 januari 2020.


Gert-Jan Jongkind, directeur Bestman · Bestuur & Management voert deze procedure uit voor gemeente Haarlem.
Sollicitaties kunnen uitsluitend worden ingediend via de website www.bestman.nl.
Uw reactie bevat een motivatiebrief en uw cv. Het cv bevat een chronologisch overzicht van uw werkzaamheden en een overzicht van uw afgeronde opleidingen.

Het inwinnen van referenties maakt onderdeel uit van de procedure.
De gesprekken met de selectiecommissie van de gemeente Haarlem staan gepland in de 2e week van januari.
De precieze datum volgt zo spoedig mogelijk.

U kunt uw cv en motivatiebrief uploaden via de website www.bestman.nl door in de vacaturetekst te klikken op ‘Solliciteer’.

Top