Directeur-bestuurder

Introductie

Stichting Erfgoed Den Helder

De stichting

De Stichting Erfgoed Den Helder omvat alle gebouwen, terreinen, bunkers en forten van de Stelling van Den Helder, beheert via Willemsoord BV, de terreinen, kades, gebouwen, haven en aanverwante objecten en exploiteert via Zeebad Huisduinen b.v. het fort Kijkduin.
De Stichting Erfgoed Den Helder heeft als doel het militaire, nautische en maritieme erfgoed van Den Helder te beheren, te behouden en te ontsluiten voor publiek. De Stelling van Den Helder met zijn forten en de voormalige Rijkswerf Willemsoord zijn van een unieke kwaliteit en bepalend geweest bij de groei van de stad Den Helder. Hiervoor is de volgende visie verwoord:

Visie
‘De Stichting Erfgoed Den Helder verbindt het erfgoed van Den Helder met elkaar, laat haar geschiedenis spreken, door gerichte marketingcampagnes richting een breed publiek tot ver buiten de stadsgrenzen, draagt zorg in de komende jaren voor beheer, behoud en ontwikkeling van dit bijzondere erfgoed en zal dit doen vanuit een gezonde organisatie’.

Organisatie

Profiel
De directeur-bestuurder (m/v) is verantwoordelijk voor het personele (circa 10 fte), financiële (jaaromzet circa € 3 mln) en strategische beleid van de Stichting, van Willemsoord B.V. en van Zeebad Huisduinen B.V. Hij/zij geeft leiding aan de organisatie en vertegenwoordigt de stichting extern. De directeur-bestuurder rapporteert aan de Raad van Toezicht (RvT) van de Stichting Erfgoed Den Helder en aan de Raad van Commissarissen (RvC) van Willemsoord B.V. en is voorzitter van het managementteam. De RvT hanteert de Governance Code.

De directeur-bestuurder is eindverantwoordelijk voor het positioneren van de organisatie en het voor publiek ontsluiten van het erfgoed.

De directeur-bestuurder is een inspirerend leider die vanuit een heldere visie mensen stimuleert, vertrouwen geeft en verantwoordelijkheden kan delegeren. De stichting Erfgoed Den Helder is een kleine instelling met een grote maatschappelijke en ruimtelijke impact; van de directeur-bestuurder wordt daarom zowel een hands-on-mentaliteit als strategische-visionaire werkwijze verwacht. De directeur-bestuurder communiceert gemakkelijk op verschillende niveaus en hecht aan openheid en transparantie. De directeur-bestuurder koestert de bestaande professionaliteit en bouwt vanuit de gezamenlijke betrokkenheid verder aan de organisatie. Zowel naar buiten als naar binnen toe is de directeur-bestuurder het gezicht van de stichting. Hij/zij staat voor verbindend en resultaatgericht leiderschap en beseft dat constructieve samenwerking noodzakelijk is om resultaten te boeken. Hij/zij beschikt over een uitstekende politieke sensitiviteit, is diplomatiek en vindt de juiste balans tussen stevige onderhandeling en behoud van de relatie. De nieuwe directeur-bestuurder is in staat de verbinding aan te gaan met gemeenten, provincie, fondsen, sponsoren, particuliere gevers, huurders, gebruikers en erfgoedinstellingen. Op zakelijke en inspirerende wijze treedt hij/zij op als ambassadeur, belangenbehartiger en onderhandelaar van de organisatie. Daarbij onderschrijft de directeur-bestuurder de ingezette koers en voegt daar eigen ideeën aan toe. Hij/zij vertaalt externe ontwikkelingen naar kansen. Dit doet de directeur-bestuurder niet alleen, maar in nauwe samenwerking met de medewerkers, vrijwilligers en met oog voor de omgeving.

Functie

Algemene verantwoordelijkheidsgebieden

• Strategie en visieontwikkeling:
· Ontwikkelen, uitdragen en implementeren van een duidelijke visie op en strategie voor
erfgoedorganisatie op het gebied van beheer en behoud van erfgoed; ontsluiting van erfgoed
voor publiek; positionering en marketing van erfgoed (in relatie tot citymarketing).
· Leidinggeven aan het proces van maatschappelijk/cultureel ondernemerschap in combinatie met het
ontwikkelen van inkomstenbronnen.

• Leiderschap:
· Boegbeeld naar binnen en naar buiten toe.
· Verbinder. Communicatief vaardig. Kan draagvlak creëren binnen en buiten de organisatie.
· Betrouwbaar en koersvast.
· Ondernemend en doelgericht. In staat om professionals aan te sturen en te binden.
· Stimuleert creativiteit, ondernemerschap en samenwerking.

• Organisatie- en resultaatgerichtheid:
· Een betrokken persoon die inspireert en in staat is draagvlak te creëren.
· Vormgeven aan de strategische richting van de organisatie op het gebied van mensen, middelen,
processen en structuren.
· Toekomst gericht werken waarmee ook flexibel ingespeeld kan worden op externe ontwikkelingen.
· Vertalen van relevante trends en ontwikkelingen naar kansen voor de erfgoedorganisatie.

Functie-eisen

Functie-eisen en persoonskenmerken
· Heeft kennis van en affiniteit met erfgoed.
· Heeft ruime leidinggevende ervaring, bij voorkeur in een erfgoedorganisatie waarin onderhoud en
beheer van gebouwd erfgoed de kerntaken zijn.
· Heeft kennis van en ervaring met financiële bedrijfsvoering.
· Heeft een visie op het gebied van gebouwd erfgoed en het beheer en behoud daarvan.
· Heeft ervaring in een politiek-bestuurlijke context en vindt het aansprekend om daar een actieve rol
in te spelen.
· Beschikt over een universitair werk- en denkniveau.
· Is bekend met provinciale en landelijke subsidies en het aanvragen hiervan.
· Is betrokken, inspirerend, ondernemend, innoverend en creatief.
· Beschikt over een uitstekend gevoel voor marketing en (stads- en gebieds)marketing.
· Kan zich mondeling en schriftelijk uitstekend uitdrukken.

Aanbod

Meer informatie
Stichting Erfgoed Den Helder laat zich in deze procedure om redenen van objectiviteit, transparantie en inclusie ondersteunen door Mr Gert-Jan Jongkind, directeur van Bestman · Bestuur & Management.
Hij verschaft u graag meer informatie over de vacature. Voor vragen over het profiel en/of de procedure kunt u telefonisch contact met hem opnemen via nummer 06-50244791, of per email, via emailadres: jongkind@bestman.nl

Inlichtingen

Planning
U kunt reageren tot uiterlijk vrijdag 13 november 2020. Na deze datum wordt uw sollicitatie in reserve genomen. Een nadere planning met betrekking tot de selectiegesprekken, etc. volgt zo spoedig mogelijk.
Een assessment kan deel uitmaken van de procedure. Een referentiecheck en een integriteitsscan maken deel uit van de procedure.

Sollicitatie

Solliciteren
Indien u belangstelling hebt voor de vacature, dan verzoeken wij u uw motivatiebrief en cv in te sturen.
In verband met de regels omtrent privacy/AVG kunt u uitsluitend reageren via de website www.bestman.nl. Uw reactie bevat een motivatiebrief en een recent cv. Het cv bevat een chronologisch overzicht van uw werkzaamheden en een overzicht van uw afgeronde opleidingen.

Door te klikken op ‘solliciteren‘, wordt u naar de webpagina geleid waar u uw brief en cv kunt uploaden.


Top